Điện lực Thanh Bình

15/6/2020 (8h00-17h00): Một phần khóm Tân Đông B, khóm Phú Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp; Ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang

15/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tư, xã An Phong; Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

17/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Trung, ấp Bắc, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

18/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Ba, ấp Nhì, xã An Phong, huyện Thanh Bình

19/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình

19/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Trung, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình

Điện lực Tam Nông

13/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Khu vực đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Du; từ ngã 3 cầu Việt Nhật đến Trường THCS Tràm Chim)

13/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông (từ nghĩa địa nhân dân Phú Đức đến trạm bơm HTX Tân Tiến)

16/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (Khu vực dọc theo Kênh Phèn, từ cầu Kênh Phèn đến trạm bơm Bờ Đông Kênh Phèn)

17/6/2020 (8h00-12h00): Một phần khu vực khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Khu vực dọc theo Kênh Đường Gạo từ trạm bơm Kênh Đường Gạo đến cầu Kênh Ranh và đến trạm bơm Kênh Gạo Cầu Ranh)

18/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (Khu vực CDC Tân Công Sính)

18/6/2020 (8h30-15h30): Một phần khu vực ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (Khu vực từ Ranh Xã Tân Công Sính đến CDC Hòa Bình)

Điện lực Hồng Ngự

16/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

17/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc; Toàn bộ khu vực xã Thường Thới Hậu A; Một phần khu vực ấp Giồng Bàn, ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

18/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

19/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

Điện lực Cao Lãnh

13/6/2020 (8h00-16h00): Một phần khu vực khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Thới TT Mỹ Thọ, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Xương (khu vực Uỷ ban Huyện, chợ Voi Me, miễu Đại Càng)

15/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp Thanh Tiế, xã Nhị Mỹ (khu vực Rạch Cả Môn); Một phần khu vực ấp AB, xã Mỹ Hội (khu vực Miễu Ông)

15/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 5, xã Tân Hội Trung và ấp 4, xã Bình Hàng Tây

15/6/2020 (12h00-13h30): Một phần khu vực ấp An Lạc, xã An Bình (khu vực đoàn Văn công Đồng Tháp)

15/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Thọ

16/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 6, xã Phong Mỹ; Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (khu vực Đường Luỹ)

16/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 1, xã Phong Mỹ; Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung

17/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 3, 4 xã Phương Trà; Một phần khu vực ấp 1, 2 xã Ba Sao; Một phần khu vực ấp 3, 4, 5, 7 xã Phương Thịnh (khu vực từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến cầu Kinh Hai Ngộ)

18/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 1, xã Tân Hội Trung và ấp AB, xã Mỹ Hội

18/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 2, xã Tân Hội Trung

18/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ

18/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ (khu vực CDC Nhị Mỹ)

19/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp

19/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 2, xã Tân Hội Trung (khu vực Kênh K6)

19/6/2020 (9h00-12h00): Một phần khu vực ấp 6, xã Phương Thịnh

19/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 6, xã Tân Hội Trung

19/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Tây (khu vực Vàm Út Liễu)

Điện lực Sa Đéc

15/6/2020 (7h30-13h30): Đường ĐT 848, từ trại cây giống Tân Khánh Đông đến cầu Rạch Ruộng, xã Tân Khánh Đông

16/6/2020 (7h30-17h30): Đường Nguyễn Sinh Sắc: Từ khu liên hợp TDTT đến cầu Cái Cỏ, xã Tân Phú Đông. Quốc lộ 80: Từ cầu Cái Cỏ đến cầu Bà Phủ, xã Tân Phú Đông. Khu vực: Rạch Xẽo Gừa, Kinh Cùng, Kinh 85, Kinh Họa Đồ, Ba Làng, Mương Trâu, xã Tân Phú Đông. Một phần thuộc xã Long Thắng, Hòa Thành - huyện Lai Vung; một phần xã Tân Phú Trung - huyện Châu Thành

17/6/2020 (7h30-17h30): Đường Nguyễn Sinh Sắc: Từ khu liên hợp TDTT đến cầu Cái Cỏ, xã Tân Phú Đông. Quốc lộ 80: Từ cầu Cái Cỏ đến cầu Bà Phủ, xã Tân Phú Đông. Đường Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Phan Văn Út, Trần Phú, Nguyễn Trải, Hoàng Sa, phường 3

18/6/2020 (8h00-12h00): Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp; CTCP May Hữu Nghị

18/6/2020 (13h30-17h00): Công ty TNHH MTV Hồng Châu Sa Đéc

Điện lực Tân Hồng

16/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước (mất điện khách hàng từ nhà Ông Võ Hùng Kết đến nhà Ông Nguyễn Văn Mưa)

17/6/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp Bắc Trang, xã Tân Công Chí (mất điện khách hàng từ nhà Ông Nguyễn Văn Khỏa đến Trường Mẫu giáo Tân Công Chí)

17/6/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Phước Tiên, xã Thông Bình (mất điện khách hàng từ nhà Ông Bùi Văn Bal đến Hầm Cá Ông Tiềm)

Điện lực Lai Vung

15/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

15/6/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

16/6/2020 (6h00-7h00; 17h30-18h30): Toàn bộ xã Long Hậu, Tân Phước, thị trấn Lai Vung, một phần xã Hòa Long, Tân Thành, Vĩnh Thới, từ Bến xe Phương Trang Lai Vung đến cống Số 1, đến cầu mới Tân Thành, huyện Lai Vung

16/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

17/6/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Hòa Ninh, ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

17/6/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Định Thành, ấp Định Mỹ, ấp Định Phú, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

18/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Long Hưng 2, cụm dân cư Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

19/6/2020 (8h30-17h00): Một phần khóm 5, thị trấn Lai Vung, một phần ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung

Điện lực Châu Thành

15/6/2020 (8h00-12h00): Toàn bộ rạch Xẻo Trèn

Điện lực Tháp Mười

15/6/2020 (8h00-14h00): Kênh 1000 Phú Điền; Trạm Đốc Binh Kiều Số 1

17/6/2020 (7h30-16h00): Xã Mỹ An, xã Đốc Binh Kiều

18/6/2020 (8h00-16h00): Trạm Công ty Cẩm Nguyên; Trạm Công ty Cẩm Nguyên 1, xã Trường Xuân

19/6/2020 (8h00-16h00): CDC Hưng Thạnh

19/6/2020 (8h00-11h30): Trạm XN Đông Lạnh thuộc TT Mỹ An, Tháp Mười

19/6/2020 (13h30-15h00): Trạm chùa Bà Năm thuộc xã Mỹ Quý, Tháp Mười

19/6/2020 (15h00-16h00): Trạm Chính Giống thuộc xã Mỹ Quý, Tháp Mười

Điện lực Lấp Vò

16/6/2020 (8h00-17h00): KCN và KDC Bắc Sông Xáng, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

19/6/2020 (8h00-11h30): QL 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến Bến Đò 13 thuộc thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

19/6/2020 (8h00-17h00): QL 80 từ Bến Đò 13 đến cầu Tân Lợi thuộc xã Bình Thành, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

Điện lực TP. Cao Lãnh

13/6/2020 (7h30-11h30): KDC phường Mỹ Phú, tổ 37, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

13/6/2020 (8h00-11h30): QL 30 (lề phải từ Tổng kho xăng dầu đến CTCP Vĩnh Hoàn), phường 11. CTCP Vĩnh Hoàn, CTCP Vĩnh Hoàn Colagen, Tổng kho xăng dầu, Cơ sở cửa sắt Ngô Thị Rý. Khóm 5, phường 11, TP. Cao Lãnh

13/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Chế biến Lương thực, khóm 4, phường 11, TP. Cao Lãnh

14/6/2020 (7h30-16h30): Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ đến cầu Quảng Khánh), toàn bộ khóm Mỹ Tây, đường Phan Văn Cử, KDCư phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

15/6/2020 (7h50-10h00): Khu vực Tư Thép Sáu Nã, ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh

15/6/2020 (7h50-11h30): Tổ 3, tổ 4, ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh

15/6/2020 (10h00-11h30): Tổ 8, tổ 15 ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh

15/6/2020 (14h00-15h30): Đường Lộ Mới, tổ 9, tổ 14, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh

16/6/2020 (7h40-11h00): Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ Phùng Hưng đến Phạm Hữu Lầu), đường Bùi Văn Kén, phường 4, TP. Cao Lãnh. Khu vực Bùng Binh, khóm 2, phường 3, TP. Cao Lãnh

16/6/2020 (14h00-16h30): Đường Mai Văn Khải (từ cống Ông Hổ hướng lên trại Cải Tạo), xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh

19/6/2020 (8h00-10h00): Tổ 6, 7, 8, 9 (từ cầu Hai Chuối hướng bến đò An Nhơn), ấp Tân Phát và lộ dal Cá Hô (từ UBND xã Tân Thuận Đông đến đuôi cồn), xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh

Điện lực TX. Hồng Ngự

13/6/2020 (8h00-12h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Nguyễn Văn Thành

17/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh (khu vực bên phải từ cầu Ba Hải đến TB Huỳnh Long Khu 8), TX. Hồng Ngự

18/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh (khu vực từ cầu Cua Bình Thạnh đến Trường mẫu giáo Cần Sen), TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (8h00-10h00): Trạm chuyên dùng trạm NĐ An Thành, TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (8h00-9h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Dương Thanh Trúc, NTTS Châu Văn Công, TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (9h00-10h00): Trạm chuyên dùng trạm NĐ Đặng Tây Bá, TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (10h00-11h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Đào Công Bình, TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (10h30-12h30): Trạm chuyên dùng trạm TB Hậu Mười Xình, TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (11h00-12h00): Trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Thị Thu, TX. Hồng Ngự

19/6/2020 (14h00-16h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Phạm Văn Tâm, TX. Hồng Ngự