Điện lực Thanh Bình

8/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thị, xã An Phong; Một phần ấp Nhứt, xã An Phong

9/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; Một phần ấp 1, xã Tân Mỹ và ấp 3, xã Bình Tấn

10/6/2020 (8h00-17h00): Xã Bình Tấn; Ấp Bình Thuận, xã Bình Thành

11/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 1, xã Phú Lợi; Một phần ấp 1, xã Tân Mỹ

12/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Bình Hạ, Tân Phong, xã Tân Huề; Một phần ấp Hạ, xã Tân Quới; Một phần ấp Hạ, xã Tân Bình

Điện lực Tam Nông

8/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Khu vực CDC Ao Sen từ chợ đêm đến đường 1/5)

9/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông (Khu vực dọc Kênh Đồng Tiến từ cầu An Long đến Kênh 2/9)

10/6/2020 (8h00-9h00): Một phần khu vực xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Khu vực từ CDC Phú Thành B đến giáp ranh xã Phú Hiệp)

10/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Long, ấp Phú Hòa, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến CDC Phú Thành B)

10/6/2020 (16h00-17h00): Một phần khu vực xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Khu vực từ CDC Phú Thành B đến giáp ranh xã Phú Hiệp)

11/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (Khu vực dọc theo Kênh Me Nước từ trạm bơm Ông Tiều 1 đến trạm bơm Ông Tiều 3). Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (Khu vực dọc theo Kênh 800 từ cầu Cà Dâm đến giáp ranh ấp B, xã Phú Cường)

12/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực khóm 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Khu vực đường Trần Hưng Đạo, từ Trường THCS Tràm Chim đến Cầu Tổng Đài) (Khu vực tuyến dân Cư Nam Kênh Hậu)

12/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Khu vực từ Nhà Thờ TTTC đến Trường THCS Tràm Chim)

Điện lực Hồng Ngự

8/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

8/6/2020 (10h00-14h30): Một phần khu vực ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

9/6/2020 (8h30-11h30): Một phần khu vực ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự 

9/6/2020 (8h30-14h30): Một phần khu vực ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự 

9/6/2020 (8h30-13h30): Một phần khu vực ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

9/6/2020 (13h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

10/6/2020 (8h30-14h30): Một phần khu vực ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

10/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

11/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

12/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

Điện lực Cao Lãnh

8/6/2020 (8h30-12h30): Một phần khu vực ấp 1, xã Gáo Giồng (khu vực Chợ Kênh 15)

8/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh

8/6/2020 (13h30-15h30): Một phần khu vực ấp 3, xã Tân Nghĩa

9/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp Bình Linh, Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh (khu vực từ UB Bình Thạnh cũ đến bến đò Bình Hưng)

10/6/2020 (8h30-16h30): Một phần khu vực ấp 1, 4 xã Mỹ Hiệp và ấp 3, xã Mỹ Long

11/6/2020 (8h00-16h00): Một phần khu vực ấp An Định, xã An Bình; ấp Bình Nhất, xã Nhị Mỹ; Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ (khu vực lò giết mổ, chùa Hội Phước và đường Thiên Hộ Dương)

12/6/2020 (8h00-16h00): Một phần khu vực khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ, ấp 2, Mỹ Đông Nhất, ấp 2, Mỹ Đông Nhì, 3 xã Mỹ Thọ

Điện lực Sa Đéc

7/6/2020 (7h00-17h00): Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía trái từ trạm biến điện đến ngã tư ĐT 848); đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẫn - phường 2; Khu vực bến xe Sa Đéc - phường 2

8/6/2020 (7h30-13h00): Đường Hoàng Sa, phường Tân Qui Đông

8/6/2020 (7h30-10h00): Rạch Sáu Thum, xã Tân Khánh Đông

8/6/2020 (8h00-9h30): Trạm Trần Văn Nhân

8/6/2020 (9h00-10h30): Trạm Bà Vui

8/6/2020 (10h00-11h30): Trạm Thành Công

8/6/2020 (10h30-12h00): Trạm Phương Giang

8/6/2020 (13h30-15h00): Trạm Thái Hưng

8/6/2020 (13h30-17h30): Đường Hoàng Sa, phường Tân Qui Đông

8/6/2020 (14h30-16h00): Trạm Chậu Nhựa Bà Dung

8/6/2020 (15h30-17h30): Đông Huề, xã Tân Khánh Đông

12/6/2020 (7h30-17h00): Toàn bộ khu vực Rạch Nàng Hai, phường An Hòa

Điện lực Tân Hồng

8/6/2020 (8h00-10h30): Một phần ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước (mất điện từ nhà Ông Nguyễn Hồng Phúc đến nhà Ông Nguyễn Văn Út).

8/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Công Tạo, xã Bình Phú (mất điện từ nhà Ông Lê Văn Khải đến nhà Ông Phạm Thành Dũng)

8/6/2020 (10h00-13h30): Một phần ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước (mất điện từ nhà Ông Lâm Văn Phé đến nhà Ông Nguyễn Hồng Kỳ)

8/6/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Bắc Trang, xã Tân Công Chí (mất điện từ cầu Bắc Trang đến nhà Ông Lê Văn Tùng). Toàn bộ CDC Kho Gáo Lồng Đèn ấp Rọc Muống, xã Tân Công Chí

9/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp An Thọ, xã An Phước (mất điện từ nhà Ông Dương Văn Búa đến ngã 3 vào Ủy ban xã An Phước)

10/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Công Tạo, xã Bình Phú (mất điện trong Lộ Làng Gò Rượu từ nhà Ông Nguyễn Văn Dẹm đến nhà Ông Nguyễn Văn Cao)

12/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp An Lộc, xã An Phước (mất điện từ nhà Ông Nguyễn Văn Nhỏ đến hầm cá Ông Nguyễn Văn Bé).

12/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp An Lộc, xã An Phước (mất điện từ nhà Ông Nguyễn Văn Từ đến hầm cá Ông Toàn).

Điện lực Lai Vung

8/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

9/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; Một phần ấp Long Khánh B, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

10/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

11/6/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Long, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

11/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Thới Hòa, ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới; Một phần ấp Long Khánh B, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

12/6/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Phú, ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

12/6/2020 (8h30-17h00): Một phần khóm 1, khóm 4, cụm dân cư thị trấn Lai Vung, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

Điện lực Tháp Mười

8/6/2020 (8h00-14h00): Một phần khu vực ấp 5A, ấp 5B, ấp 6, ấp 6A, ấp 6B, TDC ấp 6, KDC Trung Tâm Trường Xuân, Kinh Dương Văn Dương, chợ Trường Xuân, Điện máy Xanh thuộc xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

9/6/2020 (8h00-15h00): Một phần khu vực ấp 1, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười

10/6/2020 (8h00-11h00): Trạm biến áp NMXX Hồng Phước xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

10/6/2020 (8h30-15h30): Một phần khu vực ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

10/6/2020 (13h30-16h00): Trạm biến áp Sấy lúa Bảy Hưởng xã Mỹ An, huyện Tháp Mười

11/6/2020 (7h30-8h00): Từ chợ Đường Thét đến cổng chào và từ bến đò Đường Thét đi Kinh Hội thuộc xã Mỹ Quí, Trường Xuân, Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười

11/6/2020 (7h30-15h00): Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 2, CDC Mỹ Quý, chợ Mỹ Quý, CDC Đường Thét (các kênh Mỹ Phước, Mỹ Nam, Cái Bèo, Hợp tác xã) thuộc xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười

11/6/2020 (14h30-15h00): Từ chợ Đường Thét đến cổng chào và từ bến đò Đường Thét đi Kinh Hội thuộc xã Mỹ Quí, Trường Xuân, Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười

Điện lực Lấp Vò

7/6/2020 (8h00-17h00): Khu vực nhà máy I.D.I, Trisedco, đường QL 80 từ HTX Bình Thành đến phà Vàm Cống, đường QL 54 từ ngã 3 Vàm Cống đến Cầu Kho thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò và nhánh rẽ Hòa An - Chợ Mới thuộc cồn An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

8/6/2020 (8h30-11h30): Khu vực Rạch Ngã Cạy xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

8/6/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

9/6/2020 (8h00-11h30): Đường QL 54 từ Cầu Kho đến Cầu Xếp Bà Vải thuộc xã Bình Thành, xã Định An, huyện Lấp Vò

9/6/2020 (8h00-17h00): Đường QL 54 từ Cầu Xếp Bà Vải đến Ủy ban xã Định Yên, rạch An Lợi, rạch Ông, rạch Bà Bùng, rạch Cái Dầu Bé, chợ Định Yên thuộc xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò

10/6/2020 (8h30-10h00): Khu vực Ông An xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Khu vực chợ Cai Châu, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

11/6/2020 (8h30-17h00): Khu vực Kinh 2/9 xã Bình Thạnh Trung

12/6/2020 (8h30-17h00): Khu vực cầu Hùng Nổi xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

12/6/2020 (13h30-17h00): Cuối rạch Rau Cần xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

Điện lực thành phố Cao Lãnh

7/6/2020 (8h00-9h30): Toàn bộ ấp Tịnh Mỹ, ấp Tịnh Long, ấp Tịnh Châu, một phần ấp Tịnh Đông thuộc xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh. Toàn bộ tổ 19, 20 thuộc khóm 2, phường 6, TP. Cao Lãnh

8/6/2020 (7h50-11h30): Đường Bà Vạy, tổ 4, ấp 3, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh

8/6/2020 (15h00-16h30): Đường Lê Anh Xuân (đoạn từ Ngô Quyền đến Nguyễn Trãi), đường Ngô Thời Nhậm từ Lê Anh Xuân đến Lê Lợi) đường Lê Lợi (đoạn từ Ngô Thời Nhậm đến Ngô Quyền), phường 2, TP. Cao Lãnh

10/6/2020 (7h40-9h30): Đường 30/4 (lề phải từ Ngân hàng Vietcombank cũ đến Bệnh viện Y học Dân tộc), phường 1, TP. Cao Lãnh

Điện lực thị xã Hồng Ngự

8/6/2020 (11h30-11h50): Toàn bộ xã Tân Hội, khóm 1, khóm 2, khóm 4, khóm 5, khóm Cả Góc, khóm Bình Hưng, khóm Mương Nhà Máy, TX. Hồng Ngự

10/6/2020 (8h00-15h00): Một phần phường An Lạc (khu vực lộ đal Nhà Thờ Trà Đư)

11/6/2020 (7h45-8h00): Một phần phường An Thạnh và toàn bộ xã Bình Thạnh, TX Hồng Ngự

11/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh (khu vực từ trại cưa Thanh Hải đến cầu Thống Nhất)

11/6/2020 (11h30-11h45): Một phần phường An Thạnh và toàn bộ xã Bình Thạnh, TX. Hồng Ngự

12/6/2020 (8h00-9h00): Trạm chuyên dùng trạm Bánh mì Trần Thị Hiền

12/6/2020 (9h00-10h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Lâm Thị Mức

12/6/2020 (10h00-11h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Nguyễn Văn Lal

12/6/2020 (11h00-12h00): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Nguyễn Thị Suốt

12/6/2020 (13h30-14h30): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Lâm Văn Ngọc Bích

12/6/2020 (14h30-15h30): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Lâm Văn Ngọc Bích (trạm số 2)

12/6/2020 (15h30-16h30): Trạm chuyên dùng trạm NTTS Nguyễn Văn Thành