Điện lực Bến Lức

25/4/2020 (7h00-13h00): Khu phố 7, 9 TT Bến Lức

25/4/2020 (8h00-15h00): CTCP Hóa Dầu Khang An; Công ty TNHH SXTM Thịnh Phát

25/4/2020 (13h00-15h00): Khu dân cư Thanh Yến, ấp 5 xã Nhựt Chánh

26/4/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Koda SaiGon

26/4/2020 (8h00-16h30): CTCP Thép Cẩm Nguyên; Công ty TNHH MTV Ống Thép Hòa Phát 

26/4/2020 (9h30-10h30): CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm

26/4/2020 (11h00-12h00): CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T

26/4/2020 (12h10-13h00; 13h30-14h30): CTCP Bê tông IBS

26/4/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An

27/4/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Voi Lá, xã Long Hiệp

28/4/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SXTM và DV Minh Ngọc

28/4/2020 (8h30-12h00): Ấp Phước Tú, xã Thanh Phú

28/4/2020 (9h30-10h30): Nhà máy Chi nhánh CTCP Minh Hữu Liên - Long An

28/4/2020 (11h30-13h30): Công ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát

28/4/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Phước Tú, xã Thanh Phú

28/4/2020 (14h00-15h00): CTCP Innocons LA

28/4/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Zahonero Việt Nam

29/4/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH May Song Hồng

29/4/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thời Tân

29/4/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH Sản xuất Nông sản Thực phẩm S.FOODS

29/4/2020 (12h30-13h30): Cơ sở sản xuất nhang Hồ Lệ Châu

29/4/2020 (14h00-15h00): Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Vạn Phú Xuân

29/4/2020 (15h10-16h00): Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang

29/4/2020 (16h20-17h00): CTCP Công trình 207

Điện lực Cần Đước

25/4/2020 (7h00-7h30; 13h00-13h30): Một phần ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Định

25/4/2020 (7h00-17h00): Một phần TT Cần Đước, xã Phước Tuy. Toàn xã Tân Ân, Tân Chánh

27/4/2020 (9h00-9h45): Một phần khu 1B, TT Cần Đước

27/4/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

27/4/2020 (11h00-11h45; 14h00-14h45): Một phần ấp Nhà Trường, xã Tân Lân

27/4/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Lân

27/4/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân

28/4/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Nhà Thờ, Xóm Chùa, xã Tân Lân. Một phần ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ

28/4/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 6, xã Phước Tuy. Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ

28/4/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ. Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ

28/4/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp Cầu Tam Binh, Long Mỹ, xã Mỹ Lệ. Một phần ấp 2, xã Tân Trạch

28/4/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Cầu Nhỏ, xã Mỹ Lệ. 

28/4/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ. Một phần ấp 3, 4, xã Long Hòa; ấp Minh Thiện, xã Long Trạch

29/4/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch. Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

29/4/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch. Một phần ấp 2, xã Long Khê. 

29/4/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp Long Giêng, xã Long Trạch. Một phần ấp 3, 4, xã Long Khê

29/4/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 1, 2, xã Long Khê. Một phần ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch

29/4/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 1, 2, xã Long Khê. Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch. 

29/4/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 1, 2, xã Long Khê. Một phần ấp 2, xã Long Hòa

Điện lực Tân Thạnh

25/4/2020 (8h00-16h00): Ấp 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập

28/4/2020 (8h00-11h30): Trạm Tân Lập 3.

Điện lực Tân Trụ

25/4/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, TT Tân Trụ

25/4/2020 (9h30-11h30): Công ty Huỳnh Dư

25/4/2020 (13h00-16h00): Công ty Bảo Đài

25/4/2020 (13h00-15h00): HKD Bùi Văn Tho

25/4/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Lợi, TT Tân Trụ

27/4/2020 (7h30-9h00): Cơ sở Việt Long

27/4/2020 (9h30-11h30): Công ty Thịnh Vượng

27/4/2020 (13h00-16h00): Công ty TNHH Mỹ phẩm Vạn Phúc

28/4/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

28/4/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Tịnh

29/4/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ.

29/4/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân.

Điện lực Đức Huệ

28/4/2020 (7h30-11h30; 13h00-14h30; 13h00-15h40; 15h50-16h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

29/4/2020 (8h00-11h00; 13h00-14h30; 14h50-16h30): Một phần xã Bình Hoà Bắc

Điện lực Thạnh Hóa

27/4/2020 (8h00-10h00): DNTN Phát Ngân

27/4/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú

27/4/2020 (14h00-16h00): DNTN Hoài Dũng

28/4/2020 (8h30-8h40; 15h50-16h05): Các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước

28/4/2020 (8h33-16h00): Ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước; Ấp Ông Quới, ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước; Một phần ấp 4 - xã Thủy Tây

29/4/2020 (8h00-10h00): Công ty TNHH Thành Phát 2

29/4/2020 (10h30-12h30): Công ty TNHH Thành Phát

29/4/2020 (14h00-16h00): DNTN Hoài Dũng

Điện lực Vĩnh Hưng

27/4/2020 (7h30-9h30; 9h31-15h00): Một phần khu phố 2, 4 TT Vĩnh Hưng

28/4/2020 (8h30-9h10): Một phần khu phố 2, 4 TT Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

28/4/2020 (8h00-8h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác số 1 Gò Cái Bô, xã Vĩnh Châu B

28/4/2020 (9h00-9h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác Vĩnh Phát, xã Vĩnh Châu B

28/4/2020 (10h00-11h00): Trạm bơm điện Tổ hợp tác Trạm bơm điện kênh số 8, xã Vĩnh Châu A

28/4/2020 (13h30-14h30): Trạm bơm điện Tổ hợp tác Trạm bơm điện kênh Học viện, xã Vĩnh Châu A

28/4/2020 (15h30-16h00): Trạm bơm điện Tổ hợp tác Trạm bơm điện kênh 20/3 - 7 Thước, xã Vĩnh Bửu

29/4/2020 (8h30-11h30): Trạm bơm điện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hưng, xã Hưng Điền

Điện lực Châu Thành

27/4/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Hội Xuân, xã Dương Xuân Hội; ấp Cầu Đúc, xã Anh Lục Long

27/4/2020 (9h00-9h50): Hộ Tăng Tài Lộc

27/4/2020 (10h00-10h50): Hộ Hồng Vận

27/4/2020 (11h00-11h50): Hộ Nguyễn Minh Phương

27/4/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công

27/4/2020 (13h30-14h20): Hộ gia công Khang Thịnh

27/4/2020 (14h30-15h50): Hộ Thanh Long Chín Mai 1

27/4/2020 (16h00-16h50): Hộ CSTMTL Hữu Danh

28/4/2020 (8h00-11h00; 13h30-16h00): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Trì

28/4/2020 (8h00-9h00): Hộ CSTMTL Đức Trúc

28/4/2020 (9h10-10h00): Hộ Nguyễn Thị Mỹ Linh

28/4/2020 (10h30-11h30): Hộ Nguyễn Minh Hưng

28/4/2020 (13h00-14h00; 14h30-16h00): Hộ HTX TL Tầm Vu

29/4/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long

29/4/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long

29/4/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long

Điện lực Thủ Thừa

26/4/2020 (7h00-17h00): KCN Hòa Bình, ấp 7 - xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

27/4/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Lương 1 - xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

27/4/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 2 - xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

25/4/2020 (8h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa

25/4/2020 (11h00-13h00): Nhà trọ Hồng Hải

26/4/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

26/4/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

26/4/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

27/4/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Mỹ

27/4/2020 (8h00-11h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

27/4/2020 (8h00-9h00): Nhà trọ Quốc Vinh

27/4/2020 (8h00-11h30): Công ty Sưởng Đạt; Công ty Hưng Thịnh

27/4/2020 (9h30-10h30): HKD Tài Sài Gòn

27/4/2020 (11h00-13h00): Một phần TT Đức Hòa

27/4/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hiệp Hòa

27/4/2020 (13h00-14h30): Công ty Quang Phát

27/4/2020 (13h00-16h30): Công ty Toàn Hưng; Công ty Kiệt Thành

27/4/2020 (15h00-16h30): Cơ sở Thanh Hải

28/4/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Mỹ

28/4/2020 (8h00-9h00): HKD Nhà trọ Như Ngọc

28/4/2020 (8h00-11h30): Công ty Tuyết Trân; Công ty Kim Đông Phương

28/4/2020 (9h30-10h30): Công ty Kaisu Maren

28/4/2020 (13h00-14h30): Công ty Thái Hoàng

28/4/2020 (13h00-16h30): Công ty Mỹ Bảo; Công ty Kiềm Nghĩa

28/4/2020 (15h00-16h30): Công ty Square Roots

29/4/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

29/4/2020 (8h00-11h30): Công ty Việt Nga

29/4/2020 (11h00-13h00): Công ty Tân Nguyên Nguyên

29/4/2020 (13h00-16h30): Công ty Nhật Quang

Điện lực Cần Giuộc

25/4/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Phước Lại

27/4/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Tân Tập

28/4/2020 (8h00-11h30): KDC Hoàng Hoa

28/4/2020 (13h30-16h30): KDC Lộc Thành

29/4/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Thượng

29/4/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc.

Điện lực Mộc Hóa

25/4/2020 (7h30-13h30): Một phần xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Thạnh, xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường

25/4/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường

27/4/2020 (7h30-8h00): Một phần khu phố 2, phường 2, TX Kiến Tường

27/4/2020 (8h30-9h00): Một phần phường 1, TX Kiến Tường

27/4/2020 (9h30-10h00): Một phần phường 3, TX Kiến Tường

27/4/2020 (10h30-11h00): Một phần KP 10, phường 2, TX Kiến Tường

27/4/2020 (13h00-13h30): Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

27/4/2020 (14h00-14h30): Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

27/4/2020 (15h00-15h30): Một phần ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

Điện lực Tân An

26/4/2020 (7h00-17h00): Đường Nguyễn Cửu Vân, Trần Phong Sắc, Trần Kim Công thuộc KP Bình Yên Đông 1 - phường 4; Đường Trần Văn Đấu, Phạm Văn Ngô, Phạm Văn Thành, Hoàng Anh thuộc KP Thủ Tửu, KP Nhơn Hậu - phường Tân Khánh.

28/4/2020 (7h30-16h30; 8h00-10h30): Đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn thuộc ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú

29/4/2020 (8h00-11h00): DNTN Phượng Hùng Phát 1

29/4/2020 (8h00-11h30): Một phần đường Võ Văn Môn, Ngô Văn Lớn thuộc KP Bình Quân 1 - phường 4

29/4/2020 (8h00-12h00): Dọc QL 62 đoạn từ UBND xã Lợi Bình Nhơn đến Cống Rạch Chanh thuộc ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn.

29/4/2020 (13h00-16h00): Công ty Việt Thanh 1