Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

25/2/2023

7:00 - 17:00

KP 1 phường 8

25/2/2023

13:00 - 17:00

Đường Phan Đình Phùng, phường Phú Khương

26/2/2023

7:00 - 17:00

KP 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

25/2/2023

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã An Ngãi Trung; Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; Ấp An Hòa, An Qui, xã An Ngãi Tây

26/2/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1, 2, 4, 6 xã Tân Xuân; Ấp 2 xã Phú Lễ; Ấp Phú Thạnh, Phú Long, Phước Thới, xã Phước Ngãi; Ấp An Hội, TT Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

25/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ

26/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Qui, xã An Thới

27/2/2023

9:00 - 17:00

Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

25/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân An, Phước Bình, Phước Hòa, Phước Thạnh, Phước Lợi, Tân Bình, xã Thạnh Phước; KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng; Ấp Thới An, Thới Hòa 1, Thới Lợi 2, xã Thới Thuận

26/2/2023

7:30 - 18:00

Ấp 2, 3, 4, Bình Phú, xã Thạnh Trị

27/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Bình Thắng; Ấp Thừa Tiên, Thừa Long, Thừa Trung, xã Thừa Đức; Ấp Tân An, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

25/2/2023

7:00 - 17:00

Xã Thạnh Hải

27/2/2023

8:00 - 11:00

CSNT Lê Văn Nguyễn, ấp Giang Hà, xã An Điền; DNTN Vinh Phước Hưng, ấp An Bình, xã An Qui; Trang trại nuôi trồng thủy sản Kỉnh Thanh, ấp An Bình, xã An Nhơn

27/2/2023

13:00 - 16:00

CSNT Phan Thị Cẩm Tú, ấp Giao Bình, xã Giao Thạnh; CSNT Nguyễn Văn Nguyên, ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh; CSNT Nguyễn Văn Phóng, ấp An Định, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/2/2023

8:00 - 11:00

KP 3, 4 - ấp Phú Nhơn thị trấn Châu Thành; Ấp 3 xã Phú Túc

26/2/2023

13:30 - 17:00

KP 3, 4 - ấp Phú Nhơn thị trấn Châu Thành; Ấp 3 xã Phú Túc

27/2/2023

9:00 - 17:00

Ấp Chợ, Phước Hòa, xã Thành Triệu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

25/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp 5, 6 xã Thuận Điền; Ấp Đồng Nhơn, Quy Nghĩa, xã Lương Quới; Ấp 5 xã Lương Hòa; Ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Thạnh; Ấp 3 xã Long Mỹ

26/2/2023

7:00 - 18:00

Ấp 1, 13, 14, 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ; Xã Sơn Phú; Phước Long; Hưng Phong; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

26/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Thạnh Phú Đông

27/2/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Thuận, xã Tân Thanh

27/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm; Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh; Ấp Bình Phú, xã Bình Thành. Trường PTTH Nguyễn Thị Định; HTX nông nghiệp Bến Tre; K/h Nguyễn Thị Sang; K/h Nguyễn Văn Đông; K/h Lê Thị Thu Nguyệt

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

25/2/2023

7:30 - 18:00

Xã Tân Bình; Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây; Ấp Đông Thuận, xã Thành An

26/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân