Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

7/3/2023

8:30 - 15:00

An Sơn, Sòng Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

5/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần KV Lộc Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

7/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần tổ dân phố Nghĩa Thị thuộc TT Thạnh Mỹ

7/3/2023

11:00 - 17:00

Một phần tổ dân phố Nghĩa Hội thuộc TT Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

6/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Tân Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

6/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn An Ninh, thôn An Hiệp, thôn Gần Reo thuộc xã Liên Hiệp

7/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 4, tổ 6, tổ 17, tổ 19 thuộc TT Liên Nghĩa; Một phần thôn K’Nai thuộc xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

6/3/2023

8:00 - 17:00

Toàn bộ thôn 4 xã Phước Cát 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

6/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn An Hòa, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

6/3/2023

13:00 - 14:00

Một phần tổ 16, 17 phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc

7/3/2023

8:00 - 14:00

Xã Lộc Bảo; Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm