Điện lực Mộc Hóa

11/5/2020 (7h30-11h30; 13h00-14h30; 14h30-16h00): Một phần ấp 3, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

12/5/2020 (7h30-8h00): Khách hàng Phúc Khoa

12/5/2020 (8h00-10h30; 13h00-14h30): Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, TX. Kiến Tường

12/5/2020 (8h30-9h00): Nhà Nghỉ Thanh Hưng; (9h30-10h00): CH Hà Nam Định

12/5/2020 (10h30-11h00): TB Biên Phòng

12/5/2020 (11h30-13h00): Một phần KP5, phường 2, TX. Kiến Tường

12/5/2020 (13h00-13h30): Khách hàng trong chợ Bình Hiệp

12/5/2020 (14h00-14h30): Một phần ấp Mới, xã Bình Tân, TX. Kiến Tường

12/5/2020 (14h30-16h00): Một phần ấp 1, xã Thạnh Trị, TX. Kiến Tường

14/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 1, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa

14/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

10/5/2020 (6h00-7h00): KCN Thuận Đạo 2; 

10/5/2020 (8h00-16h00): CTCP Sản xuất Thép VINA ONE

10/5/2020 (8h00-15h00): DNTN Phú Lộc, Công ty TNHH Nguyễn Hùng

13/5/2020 (8h30-11h30): TSTL Châu Xuân Bình

15/5/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 1, xã Mỹ Yên

15/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 3, xã Mỹ Yên

Điện lực Cần Đước

11/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 2, xã Long Hòa; (10h00-10h45): Một phần ấp 1B, xã Long Hòa

11/5/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp 1, xã Long Khê; Ấp 3, 5, xã Phước Vân

11/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 4, xã Phước Vân

11/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 2, xã Long Cang; Ấp 4, xã Phước Vân

11/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 1, 2, 3, xã Long Cang

12/5/2020 (8h00-9h00): CTCP Đầu tư Cầu Mỹ Lợi

12/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 5, xã Phước Vân

12/5/2020 (9h30-10h30): HKD Nguyễn Trọng Nhân

12/5/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 2, xã Long Sơn

12/5/2020 (11h00-12h00): DNTN SX KD Vàng Kim Hà

12/5/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp 4, 5, xã Phước Vân

12/5/2020 (14h00-15h00): Khách hàng Trần Văn Phú

12/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 2, xã Phước Vân; Ấp 2, xã Long Cang

12/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 2, 3, xã Phước Vân

12/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 2, xã Long Định; Ấp 2, xã Phước Vân

13/5/2020 (9h00-9h45; 10h00-10h45): Một phần ấp 4A, 5, xã Tân Trạch

13/5/2020 (9h00-15h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây; Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

13/5/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp 4A, 4B, xã Tân Trạch

13/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 1A, 3, 5, xã Long Hòa

13/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 4, 5, xã Long Hòa

13/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 1, 2, xã Long Khê

14/5/2020 (9h00-9h45): Một phần khu 4, thị trấn Cần Đước

14/5/2020 (11h00-11h45): Một phần 3, xã Phước Đông

14/5/2020 (14h00-14h45): Một phần 1, 2, xã Phước Đông

14/5/2020 (15h00-15h45; 16h00-16h45): Một phần 4, 5, xã Phước Đông

15/5/2020 (9h00-9h45; 10h00-10h45): Một phần 2, xã Phước Đông

15/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; Ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

15/5/2020 (14h00-16h30): Công ty Thuận Phát; Một phần ấp 2, xã Long Định

15/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Chợ, ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

15/5/2020 (16h00-16h45): Một phần khu 4 TTCĐ; Ấp 1, 3, xã Phước Đông

Điện lực Tân Thạnh

9/5/2020 (8h30-11h30): Nhánh rẽ xay xát Kiến Bình - 477 Mộc Hóa.

9/5/2020 (13h00-16h30): Trạm xay xát Hậu Thạnh.

10/5/2020 (8h00-16h00): Nước đá Mỹ Ngọc trụ số T25A-473TH

11/5/2020 (7h30-11h30): Kho dự trữ Quốc gia - 473 Thạnh Hóa.

12/5/2020 (8h00-11h30): Kinh Ba Tuội trụ số T01-473TH. Ấp Trung xã Tân Hòa

14/5/2020 (8h00-15h00): Nhánh rẽ CDC Tân Lập - 477 Mộc Hoá

Điện lực Tân Trụ

9/5/2020 (6h20-18h00): Xã Nhơn Thạnh Trung, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Nhựt Ninh, thị trấn Tân Trụ

9/5/2020 (6h30-6h36; 18h00-18h06): Xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, An Nhựt Tân, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây và Nhựt Ninh

9/5/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình

12/5/2020 (7h30-9h00): Huỳnh Thị Trang 2

12/5/2020 (9h30-11h00): DNTN Ngọc Ánh

12/5/2020 (13h00-14h30): DNTN Thanh Xuân

12/5/2020 (15h00-16h30): DNTN Phạm Cường

13/5/2020 (8h00-11h00): Ấp 2 xã Lạc Tấn

13/5/2020 (13h00-16h00): Ấp 2 xã An Nhựt Tân

15/5/2020 (7h30-9h30): Một phần ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh

15/5/2020 (9h45-11h45): Một phần ấp 3, xã Tân Phước Tây

15/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình

Điện lực Đức Huệ

9/5/2020 (8h00-8h30; 8h00-11h00; 9h00-11h30): Một phần thị trấn Đông Thành

12/5/2020 (8h00-11h00; 13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

13/5/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Mỹ Quý Đông

15/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3-4 Bình Hòa Hưng

15/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Bình Thành; Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng

Điện lực Thạnh Hóa

9/5/2020 (8h00-15h00): Một phần khu phố 3, 4 - thị trấn Thạnh Hóa; Ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình - xã Thủy Đông; Một phần khu phố 3 - thị trấn Thạnh Hóa

12/5/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

13/5/2020 (8h00-10h00): Nhà máy Nước đá Hải Âu

13/5/2020 (10h30-12h30): Công ty Lương thực Long An

13/5/2020 (14h00-16h00): Nhà máy xay xát Thuận Phát

15/5/2020 (8h00-10h30; 8h00-16h30): Một phần khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa

Điện lực Vĩnh Hưng

11/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A

12/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

13/5/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Tuyên Bình, một phần xã Vĩnh Bình

14/5/2020 (14h00-16h00): XN CBLT Vĩnh Hưng.

Điện lực Tân Hưng

15/5/2020 (8h15-16h30): Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại và xã Vĩnh Bửu

Điện lực Châu Thành

9/5/2020 (6h00-6h30): Một phần xã Hòa Phú, Bình Quới, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh

9/5/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông.

9/5/2020 (16h00-16h30): Một phần xã Hòa Phú, Bình Quới, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh

10/5/2020 (9h00-10h00): Một phần TT Tầm Vu

11/5/2020 (8h00-8h40): Hộ Lê Thành Liêm; Hộ HNT Kiều Đăng Gắn; Hộ Cơ sở Châu Văn Thành; Hộ HNT Võ Thị Hồng Thu; Hộ HNT Đặng Minh Ý 1

11/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công

11/5/2020 (9h00-9h40): Hộ HKD Trần Văn Sang; Hộ HNT Kiều Đăng Gắn; Hộ HNT Tống Văn Tôn; Hộ HNT Châu Văn Sơn; Hộ HNT Mai Ngọc Hoàng 1

11/5/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 5, xã Hòa Phú

11/5/2020 (10h00-10h40): Hộ Huỳnh Thanh Vũ; Hộ HNT Trần Văn Đức; Hộ HNT Nguyễn Văn Đức; Hộ HNT Trần Thị Ngoan; Hộ HNT Châu Văn Sáng; 

11/5/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp 3, xã Hòa Phú

11/5/2020 (11h00-11h40): Hộ Lê Hồng Thanh; Hộ HNT Nguyễn Hoàng Thạch; Hộ HNT Châu Hiền Đồ; Hộ HNT Cao Văn Đông; Hộ HNT Phạm Văn Thức

11/5/2020 (13h00-13h40): Hộ Lê Hồng Thanh; Hộ HNT Nguyễn Văn Kiệp; Hộ HNT Bùi Văn Thiều; Hộ HNT Đỗ Văn Mười; Hộ HNT Phan Tấn Lực; 

11/5/2020 (13h30-14h15): Một phần ấp 3, xã Hòa Phú

11/5/2020 (14h00-14h40): Hộ TSTL Huỳnh Thị Vân; Hộ HNT Nguyễn Văn Tấn; Hộ HNT Lê Thị Yên; Hộ HNT Huỳnh Văn Ơn; Hộ HNT Lâm Cẩm Láng; 

11/5/2020 (14h30-15h15): Một phần ấp 1, xã Hòa Phú

11/5/2020 (15h00-15h40): Hộ HKD Trần Phúc Hảo; Hộ HNT Nguyễn Văn Toàn; Hộ HNT Lê Văn Hùm; Hộ HNT Võ Văn Trai; Hộ HNT Ngô Viết Dũ.

11/5/2020 (16h00-16h40): Hộ HKD Đặng Thị Tuyến Nga; Hộ CS TMTL Thái Bình; Hộ HNT Võ Văn Dùng 1; Hộ HNT Nguyễn Thanh Chàm; Hộ HNT Nguyễn Ngọc Phước.

12/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 7, xã Vĩnh Công

12/5/2020 (9h00-14h30): Hộ Nguyễn Duy Phương

12/5/2020 (10h30-11h30; 13h00-14h30): Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh

12/5/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Phú Thạnh, TT. Tầm Vu

13/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Vĩnh Xuân, xã Dương Xuân Hội

13/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2, xã Phước Tân Hưng

14/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Long An, Long Hưng, Long Trường, xã Long Trì

14/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Long An, Long Hưng, xã Long Trì

15/5/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h00): Một phần ấp Cầu Đúc, xã An Lục Long

15/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

Điện lực Thủ Thừa

9/5/2020 (6h00-6h30; 18h00-18h30): Xã Bình Thạnh, Nhị Thành - huyện Thủ Thừa

9/5/2020 (6h00-6h30; 18h00-18h30): Xã Bình Thạnh, TT. Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa

11/5/2020 (7h30-11h30): Công ty cơ khí chế tạo máy Long An

11/5/2020 (13h00-16h30): DNTN Đức Thọ

12/5/2020 (7h30-11h30): Công ty TNHH Thịnh Phát

12/5/2020 (13h00-16h30): Cắt 3xLBFCO T1 Pđ Nr Thịnh Phát 2

13/5/2020 (7h30-11h30): CTCP TĐTACN Đại Hưng

13/5/2020 (13h30-16h30): CTCP Giấy Long An

14/5/2020 (7h30-11h30): Công ty TNHH SX Mốp xốp Việt Long

14/5/2020 (13h00-16h30): NMXX Thuận Lợi

15/5/2020 (7h00-17h00): Xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

9/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam

9/5/2020 (8h00-14h00): Công ty Đông Quang

10/5/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, TT. Hậu Nghĩa, Đức Hòa Thượng; Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Hòa Khánh Tây

10/5/2020 (7h00-11h00): Công ty Tín Phú

10/5/2020 (13h00-16h00): Công ty Bossun Việt Nam

11/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Hiệp Hòa

11/5/2020 (7h00-16h00; 7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Tân Phú

11/5/2020 (8h00-11h00): Công ty trà Sao Vàng

11/5/2020 (10h00-14h00): HKD Thiên Long

11/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

11/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Tân Mỹ

12/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Đức Hòa Đông; 

12/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Hiệp Hòa, xã An Ninh Đông; 

12/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Lộc Giang

13/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam

13/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã An Ninh Đông, Lộc Giang

13/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Tân Mỹ

13/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Lộc Giang

14/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

14/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Tân Mỹ

14/5/2020 (13h00-16h30): Một phần TT Đức Hòa

15/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Hòa Khánh Tây

15/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

15/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

15/5/2020 (7h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Đức Hòa Hạ

15/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Tân Mỹ

Điện lực Cần Giuộc

9/5/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Lý.

9/5/2020 (8h30-11h30): Công ty TNHH MTV ELT Việt Nam

11/5/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

11/5/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Mai Thanh Truyền

11/5/2020 (9h30-10h30): HKD Nguyễn Thành Lam

12/5/2020 (8h00-9h30): Một phần xã Phước Hậu

12/5/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Phước Lâm

12/5/2020 (13h00-14h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

12/5/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Long Phụng

13/5/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Phước Lý

15/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Lý

Điện lực Tân An

11/5/2020 (7h30-11h30): Khu dân cư Đại Dương thuộc KP Bình Cư 2 - phường 6

11/5/2020 (13h00-16h30): Đường Võ Duy Tạo thuộc ấp Ngãi Lợi A, ấp xuân Hòa - xã Lợi Bình Nhơn

12/5/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần đường Phạm Văn Ngô thuộc KP Nhơn Hậu 1, KP Nhơn Hậu 2 - phường Tân Khánh

12/5/2020 (9h00-13h00): Công ty Vĩnh Thịnh Phát

13/5/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 2, xã Mỹ An

14/5/2020 (7h30-11h30): Đường Phạm Văn Tuấn thuộc ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn

14/5/2020 (13h00-16h30): Ấp Ngãi Lợi B, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn

15/5/2020 (9h00-13h00): Hồ Trung Nghiệp