Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

4/3/2023

7:00 - 16:30

Đường Cử Luyện, Cao Văn Lầu, Nguyễn Quang Đại, Đặng Văn Truyện thuộc KP Bình Phú, Nhơn Phú, phường 5; Một phần đường Nguyễn Văn Tiếp, phường 5

6/3/2023

7:00 - 16:30

Đường Phan Đông Sơ thuộc ấp Bình Nam, xã Bình Tâm

6/3/2023

8:00 - 9:30

TSTL Nguyễn Văn Tiên

6/3/2023

9:30 - 11:00

TSTL Huỳnh Bá Nhẫn

6/3/2023

11:00 - 12:00

TSTL Đinh Văn Chiều

6/3/2023

13:00 - 14:30

TSTL Đoàn Văn Lê

6/3/2023

14:30 - 16:00

TSTL Nguyễn Thanh Tùng

6/3/2023

16:00 - 17:00

TSTL Nguyễn Văn Hai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

5/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam; xã Đức Hòa Đông

6/3/2023

8:00 - 15:00

Nhà trọ kim tuyến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

4/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Lại; TT Cần Giuộc. Cty KT QL KCN Đặng Huỳnh

4/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lại; Phước Vĩnh Đông

5/3/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Long Thượng

5/3/2023

7:30 - 11:30

Nr Cty CP SX CN Quốc tế Đạt Đại Thành

5/3/2023

11:30 - 12:00

Một phần xã Long Thượng

6/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Thượng

6/3/2023

13:00 - 14:30

Một phần TT Cần Giuộc

6/3/2023

13:00 - 16:30

Một phần TT Cần Giuộc; Một phần xã Long Phụng

6/3/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

4/3/2023

8:00 - 10:00

Ấp 7 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

4/3/2023

8:00 - 9:00

Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Điểm

4/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp 7 xã Phước Đông

4/3/2023

8:00 - 11:00

Cơ sở Vinh Thạnh

4/3/2023

9:30 - 10:30

HNT Phạm Thị Hiến

4/3/2023

11:00 - 12:00

HNT Nguyễn Ngọc Qui

4/3/2023

14:00 - 15:00

HKD Văn Phẩm; HNT Huỳnh Thanh Hải

4/3/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 6 xã Phước Đông

4/3/2023

15:30 - 16:30

HKD Nguyễn Minh Khương; HNT Trần Quang Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

4/3/2023

6:00 - 6:15

Xã Nhựt Ninh; một phần xã Tân Phước Tây

4/3/2023

7:00 - 16:30

Một phần xã Tân Bình; một phần xã Bình Trinh; xã Tân Phước Tây

4/3/2023

16:30 - 16:45

Xã Nhựt Ninh; xã Tân Phước Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

4/3/2023

7:30 - 16:00

Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phú; Ấp Ông Quới, Đá Biên, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

4/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

4/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình

4/3/2023

13:00 - 16:00

Một phần Nguyễn Văn Linh, TT Vĩnh Hưng

4/3/2023

15:30 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình