Điện lực Mộc Hóa

16/5/2020 (8h00-10h30): Trạm biến áp Bùi Văn An, Phan Thanh Chăm, Lê Trường Sơn 1

19/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 2, ấp 3, ấp Sậy Giăng xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

19/5/2020 (11h30-14h30): Một phần ấp Sậy Giăng xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

21/5/2020 (8h00-10h30): Một phần KP 5, phường 2, thị xã Kiến Tường

21/5/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

16/5/2020 (7h30-13h00): Một phần ấp 5 và 6 xã Mỹ Yên

17/5/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH bao Bì Vạn Thành

17/5/2020 (8h00-16h30): CTCP Thép Cẩm Nguyên; Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Long An

17/5/2020 (8h00-16h00): Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Hiển

17/5/2020 (8h30-16h30): Công ty ViTraCo Green Nature

18/5/2020 (8h00-11h30): Một phần KDC Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức

18/5/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 2 xã Nhựt Chánh

18/5/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp 5 xã Nhựt Chánh

18/5/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp 6 xã Nhựt Chánh

18/5/2020 (13h00-16h00): Một phần KP 8, thị trấn Bến Lức

18/5/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 7 xã Nhựt Chánh

19/5/2020 (8h30-10h00; 9h00-9h30; 10h30-12h00): Một phần ấp 4 xã Nhựt Chánh

19/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh

19/5/2020 (10h30-14h00): Một phần ấp 2 xã Nhựt Chánh

20/5/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Lộc Thành

20/5/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 2 xã Bình Đức

20/5/2020 (10h00-13h00): CTCP Bê Tông IBS

20/5/2020 (10h30-12h00; 13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Bình Đức

20/5/2020 (14h00-16h30): Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Quảng Thành

21/5/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

21/5/2020 (10h30-12h00; 13h00-14h30): Một phần ấp 7A xã Mỹ Yên

21/5/2020 (11h00-12h00): Cty TNHH MTV SX TM DV Tường Thuận L.A; Cty TNHH Hưng Mỹ Phú

21/5/2020 (12h10-13h00): CTCP LAVIFOOD

21/5/2020 (13h10-14h00): Cty TNHH MTV Phú An Thạnh - NM Xử lý Nước thải

21/5/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 7B xã Mỹ Yên

21/5/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Nhi Phát - NP

22/5/2020 (8h00-11h30): Cơ sở lắp ráp hàng điện tử điện gia dụng Hòa Hưng, Cty Vĩnh Phú Cường

22/5/2020 (8h00-9h00): Nguyễn Thanh Phong

22/5/2020 (8h30-10h00; 10h30-12h00): Một phần ấp Phước Tĩnh xã Long Hiệp

22/5/2020 (9h30-10h30): DNTN SX TM XNK Vĩ Đông Kinh

22/5/2020 (11h00-12h30): Công ty TNHH SXTM-DV Xuất Nhập khẩu Minh Xuân

22/5/2020 (13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần ấp 7B xã Mỹ Yên

22/5/2020 (13h00-14h00): CTCP Quốc Quang Long An

22/5/2020 (14h00-16h30): Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ

22/5/2020 (14h30-15h30): Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Bê tông ép cọc Tư Lá Long An

Điện lực Cần Đước

17/5/2020 (7h00-16h30): Một phần khu 6, 7A, 7B, 8, TT Cần Đước; Ấp 2B, xã Tân Ân

17/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Anova Pharma, Anova Feed, Tiên Tiến Nova; Công ty TNHH Dachan (TBA 320 kVA)

17/5/2020 (14h00-16h30): Công ty TNHH Dachan (TBA 2x3000 kVA); Công ty Nutreco International; CTCP KCN Đồng Tâm (Xử lý nước thải)

18/5/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 3, 4, 6, 7 xã Phước Tuy

18/5/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 2, 3, 4 xã Long Khê

19/5/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Lăng, ấp Đình xã Tân Chánh

19/5/2020 (9h00-9h45; 10h00-10h45): Một phần khu 1B, TT Cần Đước

19/5/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

19/5/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp Nhà Trường, xã Tân Lân

19/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp Nhà Trường, Cầu Xây, xã Tân Lân

19/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Lân

19/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân

20/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Đông Trung, xã Tân Chánh

20/5/2020 (9h00-11h00): Một phần khu 4, TT Cần Đước; Ấp 3, xã Phước Đông

20/5/2020 (10h00-10h45; 11h00-11h45): Một phần ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh

20/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 5, xã Phước Tuy; Ấp 2B, xã Tân Ân

20/5/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp 6, xã Phước Đông

20/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 1, 2, 3, xã Phước Tuy

21/5/2020 (8h00-16h00; 10h00-12h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

21/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 2, 5, 6, xã Phước Đông

21/5/2020 (9h00-11h00): Một phần khu 1A, 1B, TT Cần Đước

21/5/2020 (11h00-11h45; 14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

21/5/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây; Ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

21/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông; Ấp Tây, xã Long Hựu Tây

22/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Chợ Trạm, Cầu Nhỏ, xã Mỹ Lệ

22/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 1, xã Long Khê; Ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

22/5/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 2, 3, 4, xã Long Khê

22/5/2020 (11h00-11h45; 14h00-14h45): Một phần ấp 1, 2, xã Long Khê

22/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 1, xã Long Khê

22/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 1, 2, 3, xã Long Cang

Điện lực Tân Thạnh

16/5/2020 (7h30-16h30): Ấp Bằng Lăng xã Tân Lập; Xã Tân Ninh (trừ ấp 6); Ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành

19/5/2020 (8h00-16h00): Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa

20/5/2020 (7h30-9h30): Từ trụ số T02 đến trụ số T15 nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Nam - 473TH.

20/5/2020 (10h30-11h30): Từ trụ số T01 đến trụ số T12 nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Thủy Tây - 473TH

20/5/2020 (13h30-16h00): Từ trụ số T01 đến trụ số T14 nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Bắc - 473TH

22/5/2020 (8h00-16h00): Từ trụ số T01 đến trụ số T05 nhánh rẽ Ấp 5 Tân Thành 1; Từ trụ số T01 đến trụ số T46 nhánh rẽ Tân Kiều; Từ trụ số T01 đến trụ số T26 nhánh rẽ Kinh Tế - 474MH

Điện lực Tân Trụ

16/5/2020 (8h00-11h00): Xã Đức Tân

16/5/2020 (13h00-16h00): Ấp Tân Hoà, xã Đức Tân

19/5/2020 (7h30-9h00): DNTN Công Bình 4

19/5/2020 (9h30-11h00): Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư 2

19/5/2020 (13h00-14h30): Xay xát Tấn Hưng

19/5/2020 (15h00-16h30): Công ty TNHH Bình Phương Tân Trụ

21/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Đông TĐ4 Mỹ Bình

21/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 5 xã Tân Bình

22/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình

22/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

Điện lực Đức Huệ

16/5/2020 (11h00-12h00): Xã Bình Hào Hưng, một phần xã Tân Hiệp, xã Bình Thành, Mỹ Bình

19/5/2020 (9h00-11h00; 13h30-16h00): Một phần xã Bình Hoà Bắc

21/5/2020 (8h00-10h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

21/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Bình

21/5/2020 (13h00-15h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

22/5/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45): Một phần xã Bình Hoà Bắc

22/5/2020 (10h00-10h45): Một phần thị trấn Đông Thành

22/5/2020 (11h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

22/5/2020 (13h30-14h15; 15h00-15h45): Một phần xã Mỹ Quý Tây

Điện lực Thạnh Hóa

16/5/2020 (8h00-15h00): Một phần khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa; Xã Thạnh An; Ấp Đông Hòa xã Thủy Đông; Một phần ấp 5 xã Tân Tây

19/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Tân Đông

20/5/2020 (8h00-16h00): Trang trại Bạch Lê

20/5/2020 (8h00-10h00): Trang trại Phạm Văn Đấu

20/5/2020 (9h00-11h00): Một phần KP 3 thị trấn Thạnh Hóa

20/5/2020 (10h30-12h30): Công ty TNHH TM Hoàng Hảo VN

20/5/2020 (14h00-16h00): CTCP Năng lượng BCG Băng Dương

22/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 1, xã Thủy Tây

22/5/2020 (8h00-10h00): DNTN Thuận Tiến

22/5/2020 (10h30-12h30): Công ty TNHH XXLG Tân Tiến Phúc

22/5/2020 (14h00-16h00): Công ty TNHH Ba Đực Long An

Điện lực Tân Hưng

22/5/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 4, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng; Một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh

Điện lực Châu Thành

18/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Bình Trị

18/5/2020 (10h20-12h00): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Công

18/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 3, 4 xã Hòa Phú

21/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ

21/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

22/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Trị, xã Thuận Mỹ

22/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông

Điện lực Thủ Thừa

16/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa

16/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp An Hòa 2, xã Bình An - huyện Thủ Thừa

18/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 3 nhà Thương, TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa

19/5/2020 (7h30-8h30): Công ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu

19/5/2020 (8h40-9h40; 9h45-10h45): Công ty TNHH Force Tech

19/5/2020 (10h50-11h30): Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec - CN Long An

19/5/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH Hiền Nguyễn

19/5/2020 (14h20-15h30): CTCP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An

20/5/2020 (7h30-8h30): Cơ sở SX nước đá Thành Đạt

20/5/2020 (8h45-9h50): Công ty TNHH TV - ĐT - VLXD Quốc gia

20/5/2020 (10h00-11h30): TT Đào tạo Kỹ thuật giao thông Long An

20/5/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH Gia công Minh Huy 2

20/5/2020 (14h15-15h20): DNTN Minh Tâm

20/5/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Cao su - nhựa Vạn Phát

Điện lực Đức Hòa

16/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Đức Hòa Hạ; Công ty Nam Thiên Sáng

16/5/2020 (11h00-13h00): HKD Nguyễn Thị Liên

16/5/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần TT Đức Hòa

17/5/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

17/5/2020 (13h00-17h00): Công ty Snew Rice

18/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Mỹ Phú; Công ty Liên Hưng;

18/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng

18/5/2020 (8h00-9h30; 10h00-12h00): Một phần xã An Ninh Tây

18/5/2020 (8h00-9h00): Công ty Nội thất Mỹ Hạnh Bắc

18/5/2020 (9h30-10h30): Công ty Việt Sơn

18/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

18/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Lộc Giang

18/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Xuân Sáng; Công ty Tân Liên Hưng

18/5/2020 (13h00-14h30): Công ty Mỹ Linh

18/5/2020 (15h00-16h30): Cơ sở Trần Thị Kim Loan

19/5/2020 (8h00-11h30): Cơ sở Liên Thành; Công ty Thái Lợi

19/5/2020 (8h00-9h00): HKD Vũ Văn Quý

19/5/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam

19/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hiệp Hòa; Một phần xã Đức Hòa Thượng

19/5/2020 (9h30-10h30): HKD Thanh Tâm

19/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Shawn Shiunn; Công ty Phú Việt

19/5/2020 (13h00-14h00): Nhà trọ Hoàng Vương

19/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông; Một phần xã Đức Hòa Thượng

19/5/2020 (14h15-15h15): HKD Phạm Thu Hạnh

19/5/2020 (15h30-16h30): HKD Huỳnh Hoa

20/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Lionnagrevo; Công ty Simmy

20/5/2020 (8h00-9h00): HKD Nguyễn Hoàng Long

20/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

20/5/2020 (8h00-9h30): Một phần xã Hựu Thạnh; Một phần xã Đức Lập Hạ

20/5/2020 (9h30-10h30): HKD Huỳnh Liên

20/5/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Đức Lập Hạ

20/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Winfar; Công ty Phạm Văn Hùng

20/5/2020 (13h00-14h30): HKD Tú Anh

20/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

20/5/2020 (15h00-16h30): Công ty Minh Tâm

21/5/2020 (8h00-10h00): Công ty Chang Yang

21/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Siêu Thành

21/5/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Đại Việt

21/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Đức Hòa Đông; Một phần xã An Ninh Tây

21/5/2020 (8h00-9h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

21/5/2020 (9h30-10h30): HKD Hai Anh Em

21/5/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Bắc

21/5/2020 (10h30-14h00; 14h30-16h30): Công ty Việt Long

21/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Khang Việt

21/5/2020 (13h00-14h30): Cơ sở Đại Nghĩa

21/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam; Một phần TT Hậu Nghĩa

21/5/2020 (15h00-16h30): Cơ sở Hoàng An

22/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Duy Tân; Công ty Anh Đức

22/5/2020 (8h00-9h00): HKD Xây Phát

22/5/2020 (8h00-9h30; 13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

22/5/2020 (8h00-14h00): HKD Phạm Trung Thái

22/5/2020 (9h30-10h30): Công ty Việt Hân

22/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Giang Hiệp Thăng; Công ty Giang Hiệp Phát

22/5/2020 (13h00-14h30): Công ty Đồng Đại Lợi

22/5/2020 (15h00-16h30): Công ty Tân Liên Hưng

Điện lực Cần Giuộc

20/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Lộc

20/5/2020 (13h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc.

21/5/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Phước Lại

21/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Đông Thạnh

22/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Hậu

Điện lực Tân An

16/5/2020 (8h00-11h30): Một phần đường Nguyễn Thị Bảy thuộc KP Bình Cư 1 - phường 6

16/5/2020 (13h00-14h30): Trạm NH Chính Sách; Trạm Ngân hàng Á Châu

16/5/2020 (14h30-16h00): Trạm NH Đầu tư và Phát triển; Trạm Ngân hàng Á Châu

16/5/2020 (16h00-17h00): Trạm Công ty Petrolimex; Trạm Chi cục thú y

17/5/2020 (7h30-9h00): Trường Chính Trị; Công ty Texray

17/5/2020 (7h30-11h30): Nhà máy Điều Long An

17/5/2020 (9h00-10h30): Trường Chuyên Long An; Công ty TOTAL FROOR

17/5/2020 (10h30-12h00): Công ty Dệt bao bì PP; Công ty Phong Phú

17/5/2020 (13h00-14h30): Màng Châu Âu; Công ty Việt Dương 1

17/5/2020 (13h00-16h00): Công ty Sen Vàng

17/5/2020 (14h30-16h00): Công ty Lainco 4; Công ty NDC

17/5/2020 (16h00-17h00): Công ty Lainco 5; Công ty Tân Đồng Tiến

21/5/2020 (7h30-16h00): Một phần đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh thuộc ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung

22/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1, xã Mỹ Phú

22/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 2, xã Mỹ An