Điện lực Mộc Hóa

17/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng

17/6/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Cả Bản, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng

18/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

19/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

19/6/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Bào Chứa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

14/6/2020 (7h00-16h00): Công ty Đồ hộp Việt Cường; Công ty Việt Cường 2

14/6/2020 (8h00-11h00): CTCP Bê Tông IBS; Công ty TNHH SX và TM Toàn Thắng Plastics

14/6/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH MTV Tungtex Fashions; Chi nhánh Công ty Unimax Saigon - Nhà máy Bến Lức (Công ty May SK cũ)

14/6/2020 (14h00-16h30): Công ty TNHH Koda SaiGon; CTCP LaviFood

17/6/2020 (8h00-10h30): HKD Trần Văn Tiến

17/6/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH Bê tông 620 - Đồng Tâm

17/6/2020 (14h30-16h00): DNTN Nguyễn Hữu Tài

18/6/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH SX TM Ngành Móng Tay U.S

18/6/2020 (8h30-15h00): Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

18/6/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH Lộc Thọ

18/6/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH MTV SX TM Trương Song Long An

18/6/2020 (15h00-16h00): Công ty TNHH Thương mại Vận tải Nam Trí

19/6/2020 (8h00-9h30): HKD Trần Minh Hoàng

19/6/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Nhựt Chánh

19/6/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH SX TM DV Ô tô Quyền

19/6/2020 (11h30-12h30): CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm

19/6/2020 (14h30-16h30): CTCP KCN Đồng Tâm; Công ty TNHH SX - TM Phương Liên Phát

Điện lực Cần Đước

13/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Đồng Tâm, Phước Vĩnh, xã Long Trạch

13/6/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Cầu Xây, Cầu Tràm, xã Long Trạch

14/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bình Hòa, Cầu Xây, xã Tân Lân

14/6/2020 (8h00-11h00): Công ty Long Thủy; Công ty Cáp điện Đại Long; Công ty Dachan (320kVA); Công ty Dachan (TBA 2x3000 kVA)

14/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Nhà Trường, xã Tân Lân

14/6/2020 (14h00-16h30): CTCP SX TM DV Hiệp Tiến Phát; Công ty Lợi Lợi; Công ty ANT

15/6/2020 (9h00-9h45): Một phần khu 2, 4, thị trấn Cần Đước

15/6/2020 (10h00-10h45; 11h00-11h45): Một phần ấp 1, xã Phước Đông

15/6/2020 (14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 5, xã Phước Đông

16/6/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Lân

16/6/2020 (10h00-10h45; 11h00-11h45): Một phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân

16/6/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 1, 2, 3, 5, xã Phước Tuy

16/6/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Lăng, ấp Đình, xã Tân Chánh

17/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh

17/6/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp 2, xã Phước Đông

18/6/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp 2, 3, 4, xã Long Khê; Ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

18/6/2020 (8h30-11h30): Công ty Xăng Dầu Tây Nam SWP

18/6/2020 (13h00-16h30): Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ

18/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Đồng Tâm, Xoài Đôi, xã Long Trạch

19/6/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; Ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

19/6/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

19/6/2020 (11h00-11h45; 14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp Rạch Cát, Long Ninh, xã Long Hựu Đông

Điện lực Tân Thạnh

13/6/2020 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Xã Tân Hòa, Tân Bình, khu 1 thị trấn Tân Thạnh

18/6/2020 (7h30-9h00): Trạm Tân Hòa - 473 Thạnh Hoá

18/6/2020 (10h00-11h30): Trạm Tân Hòa 4 - 473 Thạnh Hoá

18/6/2020 (13h30-15h30): Trạm ấp 5 Tân Lập - 477 Mộc Hoá

19/6/2020 (8h00-11h30): Trạm Kinh C8

19/6/2020 (13h30-16h30): Trạm Kinh 30/4

Điện lực Tân Trụ

13/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

13/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

15/6/2020 (7h30-13h00): Ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

16/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Bình

16/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

17/6/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

18/6/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Quốc

18/6/2020 (8h30-9h20): TSTL Đinh Mỹ Châu

18/6/2020 (9h30-10h20): TSTL Đặng Văn Tuôi

18/6/2020 (10h30-11h20): HNT Võ Văn Thoại

18/6/2020 (13h00-13h50): TSTL Lê Văn Cộng

18/6/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Văn Dũng

19/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân

19/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

Điện lực Đức Huệ

13/6/2020 (7h30-10h30; 13h00-15h00; 13h00-14h30; 15h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

13/6/2020 (9h00-10h00): Một phần thị trấn Đông Thành

16/6/2020 (7h30-7h45; 8h15-8h30; 9h00-9h15): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

16/6/2020 (9h45-10h00): Một phần xã Bình Hòa Bắc

16/6/2020 (10h30-10h45): Một phần xã Bình Thành

16/6/2020 (13h00-13h15; 13h45-14h00): Một phần xã Bình Hòa Hưng

16/6/2020 (14h45-15h00): Một phần xã Mỹ Bình

16/6/2020 (15h30-15h45; 16h00-16h15): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

19/6/2020 (0h00-10h35; 8h00-10h30; 11h00-11h15; 13h00-13h15): Một phần xã Mỹ Quý Tây

19/6/2020 (7h30-7h45; 8h00-8h15; 8h35-8h50): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

19/6/2020 (13h00-15h00; 16h00-16h15): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

19/6/2020 (14h00-14h15; 14h45-15h00): Một phần xã Mỹ Quý Đông

Điện lực Thạnh Hóa

13/6/2020 (7h30-7h40; 15h55-16h05): Các xã Tân Đông, Tân Tây, Thủy Đông, Thạnh An, Thủy Tây, thị trấn Thạnh Hóa

13/6/2020 (7h30-16h00): Xã Thủy Tây, thị trấn Thạnh Hóa và ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình - xã Thủy Đông

16/6/2020 (8h00-10h00): Công ty TNHH Đồng Phát

16/6/2020 (10h30-12h00): Công ty Hoàng Thành

16/6/2020 (13h00-16h00): DNTN Út Dũng; Cơ sở trấu viên Minh Khoa

17/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Nước Trong, xã Thủy Đông

17/6/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp 2 xã Thủy Tây

18/6/2020 (8h00-9h30): Cơ sở xay xát lúa gạo Mysen

18/6/2020 (10h00-11h30): HKD Trần Quốc Cường

18/6/2020 (13h00-14h30): DNTN Vạn Phát

Điện lực Vĩnh Hưng

15/6/2020 (8h30-9h20): XX Vũ Thị Uyên; LB Nguyễn Thế Đường

15/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị

15/6/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Trị

17/6/2020 (8h30-9h30): Một phần khu phố 1, một phần ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

18/6/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận

18/6/2020 (10h00-11h00): Cây xăng Vĩnh Thuận

18/6/2020 (13h00-16h00): Một phần khu phố 1, Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

15/6/2020 (8h30-9h30): Tổ hợp tác Trạm bơm điện Liên 3 Xã, xã Vĩnh Châu A

15/6/2020 (10h30-11h00): Tổ hợp tác Vĩnh Ngân 1/5 Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lợi

15/6/2020 (13h30-14h00): Lò sấy Nguyễn Hữu Lập, xã Vĩnh Lợi

15/6/2020 (15h00-15h30): Công ty TNHH MTV Trần Hân, xã Thạnh Hưng

18/6/2020 (8h30-9h00): Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh

18/6/2020 (9h30-10h30): Tổ hợp tác Bơm Kênh Đìa Việt, xã Hưng Thạnh

19/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B

19/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B 

Điện lực Châu Thành

13/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Dương Xuân Hội, Long Trì; Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh

15/6/2020 (8h00-8h40): Hộ ATGC Huỳnh Ngọc Quý; Hộ Trần Văn Đúng

15/6/2020 (8h00-11h30): Hộ Đoàn Hùng Dũng

15/6/2020 (8h50-9h30): Hộ Phạm Thị Bích Vân; Hộ Trần Ngọc Hưởng

15/6/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp 2 xã An Lục Long

15/6/2020 (9h40-10h20): Hộ Võ Văn Cần; Hộ Trần Văn Tèo

15/6/2020 (10h30-11h30): Hộ CN Nguyễn Thành Đức; Hộ Nguyễn Hoàng Nam

15/6/2020 (13h00-13h40): Hộ Huỳnh Tấn Phước; Hộ Đỗ Văn Hải

15/6/2020 (13h50-14h30): Hộ TSTL Đào Thị Sen; Hộ Nguyễn Thanh Phương

15/6/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long

15/6/2020 (14h40-15h20): Hộ TSTL Trương Tuấn Bình; Hộ Đặng Thị Bé

15/6/2020 (15h30-16h30): Hộ Trương Văn Thức

16/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh

16/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long

16/6/2020 (8h00-15h00): Hộ Hồng Thoan

16/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long

16/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị

17/6/2020 (8h00-10h00; 10h30-11h30): Một phần ấp 3 xã Hòa Phú

17/6/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Long Trường, xã Long Trì

18/6/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ

18/6/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

19/6/2020 (8h00-8h30; 15h00-15h30): Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Bình Quới

19/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Hiệp Thạnh

19/6/2020 (8h00-10h00): HKD Trần Tuấn Phong

19/6/2020 (8h00-11h30): Hộ Nguyễn Hồng Nhìn

Điện lực Thủ Thừa

17/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

13/6/2020 (8h00-11h00): Công ty Quân Xương

13/6/2020 (13h00-16h00): Công ty Đức Minh

14/6/2020 (7h00-16h00; 7h00-17h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

14/6/2020 (8h00-15h00): Công ty Mỹ Quỳnh

14/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

19/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Lộ Đức; Công ty Minh Long Phát

19/6/2020 (8h00-8h45): Công ty Đức Khánh

19/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

19/6/2020 (9h00-9h45): Công ty Đầm Sen

19/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Cao Lợi Hưng

19/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Trần Chí

19/6/2020 (13h00-16h30): Công ty TPP; Công ty Minh Long Phát

19/6/2020 (13h00-14h00): Công ty Mỹ Tên

19/6/2020 (14h15-15h15): Công ty Ngô Kim Định

19/6/2020 (15h30-16h30): Công ty Cường Vinh

Điện lực Cần Giuộc

13/6/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

15/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Lộc

15/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Thuận Thành

16/6/2020 (8h00-9h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

16/6/2020 (10h00-11h30; 13h00-14h30): Một phần xã Tân Tập

17/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Hậu

17/6/2020 (15h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

18/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Hậu

19/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Hậu

Điện lực Tân An

15/6/2020 (8h00-16h00): Đường Trần Văn Đấu, Phạm Văn Ngô thuộc KP Nhơn Hậu - phường Tân Khánh

16/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 2 xã Mỹ An

16/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2, ấp 4 xã Mỹ An

18/6/2020 (8h00-11h00): Một phần đường Châu Thị Kim; đường Huỳnh Công Phên thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

18/6/2020 (13h00-15h00): Một phần đường Châu Thị Kim; đường Vũ Tiến Trung, Trần Văn Ngà thuộc ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi