Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

11/3/2023

7:00 - 17:30

Toàn bộ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Phước, ấp Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc

10/3/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A; Một phần ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B

10/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B

10/3/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Lộc

10/3/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

10/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP Sư Nam, một phần KP Đầu Doi, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Rạch Giá Hà Tiên; kinh H9). Công ty TNHH nông lâm trường Hòn Đất Kiên Giang; Công ty CP nông lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang. Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (KV kinh H9; kinh H7)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

10/3/2023

7:30 - 17:00

KP 1, 5, 12 phường Dương Đông; một phần xã Dương Tơ; xã Cửa Dương; xã Cửa Cạn; xã Bãi Thơm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

10/3/2023

10:30 - 13:00

Một phần ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

10/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần kinh Hội Đồng, một phần kinh Xáng Cụt, xã Hòa Thuận; Một phần kinh Chùa Mới, xã Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

10/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định An; Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam