Điện lực Mộc Hóa

24/5/2020 (6h00-18h00): Toàn bộ thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

23/5/2020 (8h30-11h30): Ấp 3, xã Mỹ Yên

23/5/2020 (9h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp 2, xã Mỹ Yên

23/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Tấn Long, xã Thanh Phú

24/5/2020 (8h30-12h30): CTCP Nhựa Thành Phú, tuyến 476 Long Hiệp, KCN Vĩnh Lộc II, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức

24/5/2020 (9h00-15h00): Một phần Công ty cáp điện Thịnh Phát ấp 3 xã Lương Bình, huyện Bến Lức

25/5/2020 (5h00-7h30): Một phần xã Nhựt Chánh và một phần huyện Thủ Thừa

25/5/2020 (8h00-16h00): Cơ sở Trần Tài, tuyến 476 Cần Đước 2, ấp 5 xã Phước Lợi, huyện Bến Lức

25/5/2020 (8h30-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp 8, xã Nhựt Chánh

25/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 6, xã Thạnh Đức

26/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 4, xã Tân Bửu

26/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2, xã An Thạnh

27/5/2020 (8h30-11h30): Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu

27/5/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 4, xã Nhựt Chánh

27/5/2020 (13h00-16h00): Một phần KP 7 thị trấn Bến Lức; Cty TNHH Dịch vụ Khách sạn Thanh Bình

27/5/2020 (13h30-14h00): Một phần ấp 2, xã Nhựt Chánh

28/5/2020 (8h00-15h00): Công ty TNHH Triển Đạt Long An

28/5/2020 (8h00-16h00): CTCP Sản xuất Thép VinaOne

28/5/2020 (8h30-9h00; 15h00-15h30): Một phần khu phố 8 thị trấn Bến Lức

Điện lực Cần Đước

23/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1A, 3, 5 xã Long Hòa

23/5/2020 (8h30-11h30): DNTN Kim Hưng Thịnh; May Nhật Thành

23/5/2020 (14h00-16h30): Phòng Khám khu vực Rạch Kiến; Công ty Ân Ân

25/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1A, 1B xã Long Sơn; Ấp 1A, 1B xã Tân Trạch

25/5/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp 1A xã Long Sơn

26/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 4, 5 xã Phước Vân

26/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 1A, 2 xã Tân Trạch

26/5/2020 (10h00-10h45; 11h00-11h45; 14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 2, 3, 4 xã Long Khê

26/5/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp 1A xã Long Sơn

26/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 4 xã Long Khê

27/5/2020 (8h00-9h00): Hàn Tiện Tân Thành

27/5/2020 (8h00-9h30): Một phần khu 1C, TT Cần Đước; Ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân

27/5/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Cầu Tràm, Cầu Xây, Long Thanh, xã Long Trạch

27/5/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Xóm Chùa xã Tân Lân

27/5/2020 (14h00-14h45): Khu nhà ở NV Công ty Trung Thành

27/5/2020 (14h00-15h00; 15h30-16h30): Một phần ấp Xóm Chùa xã Tân Lân; Ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ

27/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp Cầu Tràm, Phước Vĩnh, Long Thanh xã Long Trạch

27/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp Xoài Đôi, Long Giêng xã Long Trạch

28/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Phước Đông

28/5/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ

28/5/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Tây, Rạch Đào xã Mỹ Lệ

28/5/2020 (14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp Rạch Bộng xã Tân Lân

28/5/2020 (14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông

28/5/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Vạn Phước, Rạch Đào xã Mỹ Lệ

29/5/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1, 2, 5 xã Phước Đông

29/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 7 xã Phước Đông

29/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 2 xã Long Định

29/5/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 2, 5 xã Phước Đông; Một phần ấp 4 xã Long Định

29/5/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Phước Đông

29/5/2020 (14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 3, 4 xã Long Cang

Điện lực Tân Thạnh

24/5/2020 (6h00-18h00): Toàn huyện Tân Thạnh

Điện lực Đức Huệ

26/5/2020 (8h00-11h30; 10h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

26/5/2020 (13h30-16h00): Một phần xã Bình Thành

27/5/2020 (8h00-10h30; 13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần thị trấn Đông Thành

Điện lực Thạnh Hóa

24/5/2020 (6h00-18h00): Các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước

24/5/2020 (6h00-18h00): Các xã Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An, Thủy Tây, TT. Thạnh Hóa

24/5/2020 (6h00-18h00): Các xã Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông và một phần TT. Thạnh Hóa

27/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú

27/5/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Cả Sáu, ấp Đình, xã Thạnh Phước

28/5/2020 (8h30-12h00): Ấp 3, 4 xã Tân Đông

Điện lực Vĩnh Hưng

24/5/2020 (6h00-18h00): Một phần huyện Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

24/5/2020 (6h00-18h00): Toàn bộ huyện Tân Hưng

Điện lực Châu Thành

25/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Ngãi, xã Phú Ngãi Trị

25/5/2020 (8h00-10h00): Hộ Lê Văn Em

25/5/2020 (8h00-9h00): HKD Trần Văn Sang

25/5/2020 (9h10-10h10): HKD Lê Văn Ẩn

25/5/2020 (10h30-11h30): Hộ Châu Hoàng Công

25/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 7, xã Phức Tân Hưng

25/5/2020 (13h00-14h00): Hộ Trần Đức

25/5/2020 (14h10-15h10): Hộ Trung Nguyên

25/5/2020 (15h30-16h30): Hộ Thủy Hoàng

26/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long

26/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp Bàu Dài, xã Thanh Phú Long

27/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông

27/5/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ

27/5/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

27/5/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Bàu Dài, xã Thanh Phú Long

28/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Xuân Hòa, xã Thanh Vĩnh Đông

28/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

28/5/2020 (13h00-15h00): Hộ Chùa Châu Long

29/5/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Hội Xuân, xã Dương Xuân Hội; Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

29/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã An Lục Long

Điện lực Thủ Thừa

23/5/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

25/5/2020 (5h00-7h00): Xã Bình Thạnh, Nhị Thành

26/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 5 xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

28/5/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp 4, 5 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

24/5/2020 (8h00-12h00; 8h00-13h00; 11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

25/5/2020 (8h00-11h00): Một phần TT Đức Hòa

25/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hiệp Hòa

25/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Hoàn Trần BU; Công ty Hành Hào

25/5/2020 (8h00-9h00): Công ty Ngọc Tân Kiên

25/5/2020 (9h30-10h30): Công ty Thanh Đồng

25/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng; Một phần TT Hiệp Hòa

25/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Thanh Dung; Công ty Thuận Quân

25/5/2020 (13h00-14h30): Công ty Đông Quang

25/5/2020 (15h00-16h30): Công ty Tân Đức

26/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Đức Hòa Đông

26/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã An Ninh Đông

26/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Nghiêm Khắc VINA; Công ty Gạch tuynel

26/5/2020 (8h00-9h00): HKD Nai Sài Gòn

26/5/2020 (9h30-10h30): Công ty Lộc Thiên

26/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Đức Hòa Đông; Một phần xã Đức Hòa Thượng; Một phần TT Đức Hòa; Công ty Xuân Lan; Công ty Lý Toàn Thịnh

26/5/2020 (13h00-14h30): Cơ sở Ngọc Hoa

26/5/2020 (15h00-16h30): Công ty Hồng Hạnh

27/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam

27/5/2020 (8h00-11h30): Công ty TDH; Công ty Sao Vàng

27/5/2020 (8h00-9h00): Công ty Tân Minh Thành

27/5/2020 (9h30-10h30): HKD Lê Văn Hải

27/5/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa

27/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam; Công ty Hoa San; Công ty Tuấn Võ

27/5/2020 (13h00-14h30): Cơ sở Thuận Minh

27/5/2020 (15h00-16h30): Công ty Anh Em Gấu

28/5/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Tân Phú

28/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông; Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

28/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Vast Vanguard; Công ty Liên Đạt

28/5/2020 (8h00-9h00): Công ty Liên Minh

28/5/2020 (9h30-10h30): Công ty Trần Nhi

28/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Tân Phú; Công ty Green Shoes; Công ty Inter Pharma

28/5/2020 (13h00-14h30): Công ty Tam Đồng Hiệp

28/5/2020 (15h00-16h30): HKD Phước Thành

29/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa; Công ty Đào Mai Phương

29/5/2020 (8h00-11h30): Cơ sở Huỳnh Thanh Hải; Công ty Minh Khôi

29/5/2020 (8h00-9h00): HKD Ba Di

29/5/2020 (9h30-10h30): UBND xã Hựu Thạnh

29/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

29/5/2020 (13h00-16h30): Công ty Việt Hải; Công ty Thiên Vạn Lộc

29/5/2020 (13h00-14h00): Công ty Thái Hoa Việt

29/5/2020 (15h00-16h30): Công ty Wirakata

Điện lực Cần Giuộc

23/5/2020 (7h30-11h00; 13h00-16h00): Một phần xã Tân Tập

24/5/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Tân Tập.

25/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Tân Tập.

26/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Hậu

26/5/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đông Thạnh

27/5/2020 (7h30-12h00): Khu DC Tân Phú Thịnh

27/5/2020 (11h30-13h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

28/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long An, Thuận Thành

28/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

29/5/2020 (8h00-16h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc.

29/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Long An