Điện lực Mộc Hóa

3/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

1/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã An Thạnh

1/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 1B xã An Thạnh

2/6/2020 (8h00-9h30): DNTN Đại Quang

2/6/2020 (8h00-16h00): KDC đường số 10, KP 3 - TT Bến Lức, huyện Bến Lức

2/6/2020 (10h30-13h00): Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long (VP KCN Phúc Long)

2/6/2020 (15h00-16h30): Cơ sở Tân Thành Phát

3/6/2020 (8h00-10h30): CTCP Bê tông và XD Thăng Long; Sấy lúa gia công Nguyễn Văn Tân

3/6/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH Inox Thành Phát

3/6/2020 (14h00-16h00): Công ty TNHH Tân Thành Gò Đen (La Phong Tân Thành 2)

3/6/2020 (14h30-16h30): CTCP Phân bón Ba Lá Xanh

4/6/2020 (8h00-11h30): Một phần thị trấn Bến Lức; Nhánh rẽ CTCP Long Hiệp

4/6/2020 (13h00-16h30): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Hồng Tiến

4/6/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp 4; Một phần ấp 5, xã Mỹ Yên

Điện lực Cần Đước

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1, 3 xã Tân Ân

3/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân; Ấp 7 xã Phước Tuy

3/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Đồng Tâm, Phước Vĩnh, xã Long Trạch

3/6/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 7 xã Phước Tuy

3/6/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp 6 xã Tân Trạch; Ấp Mỹ Tây, Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ

3/6/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ

3/6/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 5 xã Tân Trạch; Ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ

3/6/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 4A, 5 xã Tân Trạch

4/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Phước Đông

4/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1B, 3 xã Tân Trạch

4/6/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ; Ấp 2, 6 xã Tân Trạch

4/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 1A, 2, 4, 5, xã Long Sơn

4/6/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ; Ấp 2 xã Tân Trạch

4/6/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ

4/6/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp 3, 4, 5 xã Long Sơn

4/6/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 6, xã Tân Trạch

4/6/2020 (15h00-15h45; 16h00-16h45): Một phần ấp 4A, 4B xã Tân Trạch

4/6/2020 (15h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Long Định

5/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Long Mỹ, Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ

5/6/2020 (9h00-9h45; 10h00-10h45): Một phần ấp Tây, xã Long Hựu Tây

5/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

5/6/2020 (11h00-11h45; 14h00-14h45): Một phần ấp Mỹ Điền, Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây

5/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Nhà Dài, xã Tân Lân

5/6/2020 (15h00-15h45; 16h00-16h45): Một phần ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây

Điện lực Tân Thạnh

3/6/2020 (8h00-11h30): Kinh 5000 - ấp 5 xã Tân Thành

3/6/2020 (13h00-16h30): Kinh 1000 Bắc - ấp 4 xã Hậu Thạnh Đông

4/6/2020 (8h00-11h30): Kinh 2000 Bắc - ấp 4 xã Hậu Thạnh Đông

4/6/2020 (13h30-16h30): Kinh 2000 Bắc - ấp 1 xã Hậu Thạnh Đông

5/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Hòa Tân, xã Bắc Hòa

5/6/2020 (13h30-16h30): Ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa

Điện lực Tân Trụ

2/6/2020 (8h00-11h00): BTS Công ty MIDC

2/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình

2/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

3/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3, xã Tân Bình

3/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 4, xã Tân Bình

4/6/2020 (7h30-8h20): HNT Đỗ Thị Ngọc 1

4/6/2020 (8h30-9h20): HNT Trần Huỳnh Huy

4/6/2020 (9h30-10h20): HNT Phạm Văn Tấn

4/6/2020 (10h30-11h20): TSTL Đỗ Văn Khanh

4/6/2020 (13h00-13h50): TSTL Tăng Văn Dũng

4/6/2020 (14h00-14h50): TSTL Hồ Mộng Linh

4/6/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Rô

5/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ (trạm Bình Lợi)

5/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ (trạm Giếng Bơm)

Điện lực Đức Huệ

2/6/2020 (8h00-11h30; 13h00-15h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây

4/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình Thành

4/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Bình Hòa Hưng

5/6/2020 (7h30-9h00): Một phần xã Bình Hòa Bắc

5/6/2020 (9h30-10h00; 10h10-11h30; 13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần xã Bình Hòa Bắc

5/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

Điện lực Thạnh Hóa

3/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa

3/6/2020 (10h30-11h30): Cơ sở Bánh mì Hà Văn Khá

3/6/2020 (13h00-15h00): Công ty TNHH MTV Duy Thành Phát

4/6/2020 (8h00-11h00): Ấp Nước Trong, ấp Voi Đình - xã Thủy Đông

4/6/2020 (13h00-16h30): Ấp Nước Trong, xã Thủy Đông

5/6/2020 (8h00-10h00): Xay xát Bùi Tiến Đạt

5/6/2020 (10h30-12h30): DNTN Lê Thị Liêm

5/6/2020 (14h00-16h00): Xay xát Ánh Tuyết

Điện lực Vĩnh Hưng

1/6/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị

1/6/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị

2/6/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Đầu Sấu, Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây

Điện lực Châu Thành

1/6/2020 (8h00-8h40): Hộ Phạm Văn Sáu

1/6/2020 (8h50-9h30): Hộ Nguyễn Văn Hiến Chương

1/6/2020 (9h40-10h20): Hộ Huỳnh Thanh Tấn

1/6/2020 (10h30-11h30): Hộ Nguyễn Văn Bên

1/6/2020 (13h00-14h00): Hộ Huỳnh Thanh Vũ

1/6/2020 (14h10-15h10): Hộ Phạm Tiến Dũng

1/6/2020 (15h30-16h30): Hộ Đặng Thành Chí 1

3/6/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh

5/6/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 2 xã An Lục Long

5/6/2020 (8h00-8h40): Hộ Trần Văn Triệu; Hộ Huỳnh Thị Thúy Hằng

5/6/2020 (8h50-9h30): Hộ Trần Văn Dũng

5/6/2020 (9h40-10h20): Hộ Nguyễn Văn Đáp; Hộ Thạch Thị Xê

5/6/2020 (10h30-11h30): Hộ Nguyễn Thị Thùy Trang; Hộ Đặng Minh Phục

5/6/2020 (13h00-14h00): Hộ Nguyễn Thị Hận; Hộ Trần Văn Bé Ba 1

5/6/2020 (14h10-15h10): Hộ Lê Hải Âu; Hộ HNT Mai Tấn Trung

5/6/2020 (15h30-16h30): Hộ Nguyễn Văn Hồng 2; Hộ HNT Lâm Cẩm Láng 1

Điện lực Thủ Thừa

4/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 4, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

4/6/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

1/6/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần xã Lộc Giang

1/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-12h00): Một phần xã An Ninh Tây

1/6/2020 (8h00-9h00; 9h30-10h30): Một phần xã Hòa Khánh Đông

1/6/2020 (11h00-12h00; 13h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

1/6/2020 (14h30-15h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

2/6/2020 (5h00-7h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

2/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã An Ninh Tây

2/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hiệp Hòa

2/6/2020 (8h00-9h00; 9h30-10h30; 11h00-12h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

2/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây

2/6/2020 (13h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

2/6/2020 (14h30-15h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

3/6/2020 (8h00-11h00; 8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

3/6/2020 (8h00-9h00; 9h30-10h30; 11h00-12h00): Một phần TT Đức Hòa

3/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông; Một phần xã Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Bắc

3/6/2020 (13h00-14h00; 14h30-15h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

4/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; Một phần xã Đức Hòa Hạ

4/6/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa; Một phần xã Hựu Thạnh

5/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam; Một phần xã Hòa Khánh Đông

5/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

Điện lực Cần Giuộc

1/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Phước Lại

1/6/2020 (13h00-17h00): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

1/6/2020 (14h00-16h30): Một phần xã Long Thượng

2/6/2020 (8h00-10h00; 10h00-12h00; 13h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần xã Long Hậu

3/6/2020 (8h00-11h30; 13h00-15h00): Một phần xã Phước Lâm

3/6/2020 (15h15-16h45): Một phần xã Thuận Thành

4/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Phụng

4/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thị trấn Cần Giuộc

5/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Long Thượng

5/6/2020 (13h00-17h00): Một phần xã Mỹ Lộc

5/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Phước Lý

Điện lực Tân An

2/6/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp 4, xã Mỹ An