Điện lực Mộc Hóa

6/6/2020 (6h00-6h05; 7h30-15h30; 17h00-17h05): Một phần xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

6/6/2020 (7h30-14h00): Một phần ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa Đông, xã Bình Thạnh

9/6/2020 (7h30-11h30): K/h Trường Dạy Nghề

10/6/2020 (7h30-13h30): Một phần ấp Cái Cát, P3, một phần ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

7/6/2020 (8h00-16h00): Công ty Kyodo-Sojitz

7/6/2020 (9h00-11h00): Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Trường THTT Bến Lức)

10/6/2020 (8h00-16h00): HKD Minh Nghị (Cty TNHH SX TM Phương Liên Phát cũ)

11/6/2020 (8h30-15h30): Ấp 5 xã Tân Bửu

12/6/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 4 xã Phước Lợi

Điện lực Cần Đước

8/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch; Một phần ấp 2 xã Long Khê

8/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch; Ấp 2 xã Long Hòa; Một phần ấp 2 xã Long Khê

8/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Long Khê

9/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1 xã Phước Đông; Một phần ấp 2A, 2B xã Tân Ân

9/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 4, 5 xã Phước Đông; Một phần khu 1B thị trấn Cần Đước; Ấp 6 xã Phước Tuy

9/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 1, 5 xã Phước Đông; Một phần ấp Đông Nhì xã Tân Chánh

10/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 5 xã Phước Vân

10/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ

10/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân

11/6/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Trung, Cầu Ngang xã Long Hựu Đông; Một phần ấp Rạch Cát, Long Ninh xã Long Hựu Đông

11/6/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Trung, ấp Đông, Ông Rèn, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông; Một phần ấp Rạch Cát, Long Ninh xã Long Hựu Đông

11/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Trung, Cầu Ngang xã Long Hựu Đông

12/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp 1, 2 xã Phước Đông

12/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 5 xã Phước Đông

Điện lực Tân Thạnh

6/6/2020 (6h00-6h05; 17h00-17h05): Xã Nhơn Hòa, Tân Lập, Tân Ninh, Nhơn Ninh, Tân Thành, ấp Cà Nhíp xã Tân Bình, khu 3, chợ Tân Thạnh

10/6/2020 (8h00-11h30): Từ trụ số T02 đến trụ số T47 nhánh rẽ Kinh 63 Hậu Thạnh Tây - 474MH

10/6/2020 (13h30-16h30): Kinh Bảy Thước, ấp 5 xã Hậu Thạnh Tây

11/6/2020 (8h00-11h30): Kinh Biện Minh cũ, ấp 5 xã Hậu Thạnh Tây

11/6/2020 (13h30-16h30): Tuyến dân cư vượt lũ Kinh Biện Minh mới, ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây

12/6/2020 (8h00-11h30): Kinh 2000 Bắc, ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây

12/6/2020 (13h30-16h30): Kinh Huyện Đội, ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây

Điện lực Tân Trụ

6/6/2020 (8h00-15h00): Ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

6/6/2020 (8h00-11h00): Ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

9/6/2020 (7h30-9h00): Cơ sở Nhôm Tân Hoà Long

9/6/2020 (9h30-11h00): DNTN Thành Lập

9/6/2020 (13h00-14h30): Công ty Anh Thư VN

9/6/2020 (15h00-16h30): HKD Thái Dương

10/6/2020 (8h00-11h00): Ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh

10/6/2020 (13h00-16h00): Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

11/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

11/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

12/6/2020 (7h30-8h20): TSTL Trần Thế Phong

12/6/2020 (8h30-9h20): TSTL Võ Minh Tâm

12/6/2020 (9h30-10h20): HKD Nguyễn Duy Sơn

12/6/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Thanh Hải 1

12/6/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Văn Toàn

12/6/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Văn Đực

12/6/2020 (15h00-15h50): TSTL Lê Tấn Đạt

Điện lực Đức Huệ

10/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Bình Hòa Nam

12/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

12/6/2020 (8h00-9h30; 9h50-11h30; 13h00-15h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

12/6/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

9/6/2020 (8h30-15h00): Ấp Bà Luông, ấp Trà Cú xã Thuận Nghĩa Hòa

9/6/2020 (8h30-13h00): Một phần khu phố 2 thị trấn Thạnh Hóa

Điện lực Vĩnh Hưng

8/6/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng

8/6/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị

10/6/2020 (7h30-8h30; 9h00-11h00): Một phần ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung

10/6/2020 (8h00-12h00; 13h00-14h00; 13h00-15h00): Một phần ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung

10/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 1, 2 xã Vĩnh Bình

11/6/2020 (8h30-9h10): Một phần ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung

11/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung

Điện lực Tân Hưng

12/6/2020 (8h00-16h30): Xã Hưng Hà

Điện lực Châu Thành

8/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 4 xã Bình Quới

8/6/2020 (8h00-8h40): Hộ Nguyễn Văn Cuộc

8/6/2020 (8h50-9h30): Hộ Nguyễn Minh Luân; Hộ Lê Thị Hồng Mỹ

8/6/2020 (9h40-10h20): Hộ Phạm Văn Hai; Hộ Nguyễn Xuân

8/6/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp 2 xã Bình Quới

8/6/2020 (10h30-11h30): Hộ Trương Văn Xiêng; Hộ Lê Thị Thanh Nương

8/6/2020 (13h00-13h40): Hộ Nguyễn Minh Tuấn; Hộ Trần Thị Ngỡi

8/6/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Kỳ Châu xã Bình Quới

8/6/2020 (13h50-14h30): Hộ Nguyễn Văn Trạch; Hộ Trần Thị Phương

8/6/2020 (14h40-15h20): Hộ Nguyễn Minh Tường; Hộ Trần Văn Hải

8/6/2020 (15h30-16h30): Hộ Nguyễn Tấn Lộc; Hộ Đỗ Hữu Quân

9/6/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh

9/6/2020 (10h00-12h00): Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị

9/6/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị

10/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Ái Ngãi xã Phú Ngãi Trị

10/6/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp Phú Xuân xã Phú Ngãi Trị

10/6/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng

10/6/2020 (11h00-11h45; 13h30-14h15; 15h30-16h15): Một phần ấp 8 xã Phước Tân Hưng

10/6/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 7 xã Phước Tân Hưng

10/6/2020 (14h30-15h15): Một phần ấp 1 xã Phước Tân Hưng

11/6/2020 (8h00-8h45): Một phần ấp 3 xã Bình Quới

11/6/2020 (8h00-8h30; 15h00-15h30): Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông

11/6/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Thuận Mỹ

11/6/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 8 xã Phước Tân Hưng

11/6/2020 (10h00-10h45; 13h30-14h15): Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long

11/6/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp Thanh Quới xã Thanh Phú Long

11/6/2020 (14h30-15h15): Một phần ấp Phú Tây B xã Thanh Phú Long

11/6/2020 (15h30-16h15): Một phần ấp Bình Trị xã Thuận Mỹ

12/6/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Vĩnh Viễn xã Thanh Vĩnh Đông

12/6/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ

Điện lực Thủ Thừa

6/6/2020 (6h00-6h15; 17h00-17h15): Một phần xã Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

6/6/2020 (7h00-16h00): Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

6/6/2020 (8h00-13h00): Một phần xã An Ninh Tây; Một phần xã Đức Lập Hạ; Công ty Vinh Quang 

6/6/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; Công ty Bảo Ngân

7/6/2020 (7h00-17h00): Một phần thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Đức Hòa, xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu Thạnh

7/6/2020 (11h00-13h00): Công ty Quân Xương

11/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

11/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần xã An Ninh Tây

11/6/2020 (8h00-11h00): Công ty Minh Đạt; Công ty Zheng Xing

11/6/2020 (8h00-8h45): Công ty An Lạc

11/6/2020 (9h00-9h45): Công ty Hải Sơn

11/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Thuận Xương

11/6/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông; Một phần xã Đức Hòa Hạ

11/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Duy Tân

11/6/2020 (12h00-13h00): Một phần xã An Ninh Đông

11/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Nhật Tiến; Công ty DHP

11/6/2020 (13h00-14h00): Công ty Alpha Green

11/6/2020 (13h30-14h30): Một phần xã Tân Mỹ

11/6/2020 (14h15-15h15): Công ty Thuận Lợi

11/6/2020 (15h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

11/6/2020 (15h30-16h30): Công ty Khánh Khoa

12/6/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30; 12h00-13h00; 13h30-14h30; 15h00-16h00): Một phần xã Hiệp Hòa

12/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Minh Phong Lợi; Công ty Phú Mỹ Vinh

12/6/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45): Công ty Phúc Khang Sen Việt

12/6/2020 (10h00-10h45): Công ty Tấn Đạt

12/6/2020 (11h00-13h00): Công ty Mai Hoa

12/6/2020 (11h00-11h45): Công ty Hồng Lĩnh

12/6/2020 (13h00-16h30): Công ty Phương Nam Việt; Công ty PPTD 

12/6/2020 (13h00-14h00): Công ty Hạnh Phúc

12/6/2020 (14h15-15h15): Công ty Phước Thạnh

12/6/2020 (15h30-16h30): Công ty Châu Á Thái Bình Dương

Điện lực Cần Giuộc

7/6/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Hậu, Phước Lại, thị trấn Cần Giuộc.

7/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KDC Long Hậu mở rộng; Một phần xã Mỹ Lộc

8/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Lộc

8/6/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Long Hậu

9/6/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Lộc

9/6/2020 (8h00-15h00): Khu dân cư Tân Phú Thịnh

9/6/2020 (12h30-16h30): Một phần xã Phước Hậu

10/6/2020 (7h00-11h30): Một phần xã Long Thượng

10/6/2020 (11h00-11h30): Một phần xã Long Thượng, Phước Hậu 

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Lộc

11/6/2020 (8h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Long Hậu

11/6/2020 (13h00-15h00): Một phần xã Long Trạch

12/6/2020 (8h00-10h00; 10h00-16h30): Một phần xã Phước Lý

12/6/2020 (8h00-16h30): Nhánh rẽ Lưu Thêm.

Điện lực Tân An

6/6/2020 (7h30-11h30): Đường Nguyễn Thị Bảy, Võ Ngọc Quận, Phạm Văn Trạch thuộc KP Bình Cư 1 phường 6; Trạm Nhà máy Nước

6/6/2020 (13h00-16h00): Dọc QL 62 đoạn từ giao lộ tuyến tránh đến cây xăng Nam Phong thuộc KP Bình Cư 1, KP Xuân Hòa 1 phường 6

6/6/2020 (13h00-14h30): Trạm Giao thông 1

6/6/2020 (14h30-16h00): Trạm UBND thành phố (trạm UBTX)

6/6/2020 (16h00-17h00): Trạm Bảo hiểm xã hội

8/6/2020 (7h30-11h00): Một phần đường Lê Văn Tưởng, Trần Văn Ngàn ấp 1 xã Hướng Thọ Phú

8/6/2020 (13h00-16h00): Một phần KP Bình Phú, phường 5

9/6/2020 (7h30-9h00): HKD Thành Tài

9/6/2020 (9h00-10h30): DNTN Công Tâm 1

9/6/2020 (10h30-12h00): Xay xát Phi Long

9/6/2020 (13h00-14h30): Trạm Công ty Lainco 5

9/6/2020 (14h30-16h00): Trạm Công ty Lainco

9/6/2020 (16h00-17h00): Công ty Vinh Phong Hoa 1