Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

18/3/2023

8:00 - 11:30

Cty Tân Việt Sinh; Cty Dũng Phong

18/3/2023

8:00 - 13:00

KDC phường 6, KDC Kiến Phát thuộc KP Bình Cư 3, phường 6

18/3/2023

8:00 - 16:00

Cty Thiên Vân

18/3/2023

13:00 - 16:00

Cty Thanh Sơn

18/3/2023

13:00 - 16:30

Dọc QL 62 đoạn từ ngã 4 lộ tránh đến cây xăng Nam Phong

20/3/2023

8:00 - 11:30

XX Phước An; một phần ấp 2 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa

20/3/2023

8:00 - 11:30

KDC phường 5 thuộc KP Thanh Xuân, phường 5

20/3/2023

13:00 - 14:15

Công Thành Út Hạnh

20/3/2023

13:00 - 16:30

Đường Châu Văn Bảy thuộc KP Bình An 2, phường 7

20/3/2023

14:15 - 15:30

Công Thành 1

20/3/2023

15:30 - 17:00

Cty Idico

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

18/3/2023

7:30 - 9:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

18/3/2023

7:30 - 13:00

Cty Bùi Văn Ngọ

18/3/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

18/3/2023

17:00 - 18:00

Một phần TT Đức Hòa; xã Hòa Khánh Đông; Đức Hòa Đông; Đức Hòa Thượng; Hựu Thạnh

18/3/2023

22:00 - 23:00

Một phần TT Đức Hòa; xã Hòa Khánh Đông; Đức Hòa Đông; Đức Hòa Thượng; Hựu Thạnh

19/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Hựu Thạnh. Cty Hà Ân (sunhoue)

19/3/2023

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

19/3/2023

16:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

20/3/2023

8:00 - 9:00

Cty TNHH Kim Lỗi

20/3/2023

8:30 - 11:00

Cty nhựa Thuận Đức; Cty TNHH Bách Sự Cao

20/3/2023

9:10 - 9:50

Cty Sport Land

20/3/2023

10:00 - 10:40

Cty Tân Xuân Lương

20/3/2023

10:50 - 11:30

Cty Dư Lâm Vina

20/3/2023

13:00 - 13:40

Cty Grand Ho VN

20/3/2023

13:00 - 16:00

Cty SX TM Lý Gia; Cty Đại Phát Tài

20/3/2023

13:50 - 14:30

Cty thiết bị điện LME VN

20/3/2023

15:40 - 16:30

CN Thế An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

18/3/2023

7:30 - 11:30

Khu hành chánh UB huyện

18/3/2023

13:00 - 16:30

Một phần TT Cần Giuộc; Một phần xã Mỹ Lộc

20/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Hậu

20/3/2023

13:00 - 14:30

Một phần xã Long Thượng

20/3/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Phước lại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

18/3/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Nhựt Chánh

18/3/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Thanh Phú

19/3/2023

7:00 - 16:00

Một phần xã Lương Bình

19/3/2023

8:00 - 17:00

Cty CP SX thép Vina One

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

18/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp 1 xã Phước Đông; Một phần khu 4 TT Cần Đước

18/3/2023

10:30 - 12:00

Một phần ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh

18/3/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp 3, 4 xã Long Hòa

19/3/2023

7:00 - 17:00

Toàn bộ KCN Cầu Tràm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ      

18/3/2023

7:00 - 16:30

Xã Tân Bình; Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh

18/3/2023

7:30 - 9:30

Một phần ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

18/3/2023

7:30 - 7:40

Một phần xã Thuận Nghĩa Hòa và một phần huyện Thủ Thừa

18/3/2023

7:30 - 16:30

Xã Thuận Nghĩa Hòa; Thuận Bình; Tân Hiệp; một phần xã Thạnh Phú; xã Thạnh Phước

18/3/2023

16:25 - 16:35

Một phần xã Thuận Nghĩa Hòa và một phần huyện Thủ Thừa

19/3/2023

8:00 - 12:00

XX Quốc Doanh 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

18/3/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/3/2023

8:30 - 15:00

Một phần ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long