Điện lực thành phố Tây Ninh

25/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường IV; Khu phố 2, 7 phường III.

25/4/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

27/4/2020 (8h00-11h30; 8h00-17h00): Khu phố 1, 2 phường II; Khu phố 5 phường I

28/4/2020 (8h00-11h30): Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn

28/4/2020 (13h30-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân

29/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

Điện lực Gò Dầu

25/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Chánh, Cây Da, Xóm Bố - xã Hiệp Thạnh; Ấp Phước Bình, Phước An, Phước Hòa - xã Phước Thạnh; Ấp Trâm Vàng 3 - xã Thanh Phước; Ấp Bàu Vừng - xã Phước Trạch.

27/4/2020 (8h00-17h00): Đèn đường Phước Đông, Hàn tiện Bùi Văn Luôn, ấp Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông. 

Điện lực Trảng Bàng

25/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố An Phú Bình, phường An Tịnh

27/4/2020 (8h35-11h25): Cửa sắt Phước Thọ

27/4/2020 (8h40-12h04): Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước; phường Lộc Hưng

27/4/2020 (14h17-23h59): Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

29/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

29/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố Lộc Khê, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

25/4/2020 (7h00-17h00): Xã Tân Phú, Tân Hưng

27/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Châu, xã Tân Phú

27/4/2020 (11h30-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú

28/4/2020 (8h00-11h30; 11h30-17h00): Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

28/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông

28/4/2020 (14h19-17h28): Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

29/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

Điện lực Châu Thành

25/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh

27/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Nam Bến Sỏi, ấp Thành Tây, xã Thành Long

28/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh. Ấp Tân Định, xã Biên Giới

Điện lực Dương Minh Châu

25/4/2020 (7h00-17h00): Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

25/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân 2, xã Phan

27/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

27/4/2020 (9h15-11h00): Một phần ấp Phước Hội và Phước Tân, xã Phước Ninh

29/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là. Ấp Phước An, xã Phước Ninh

Điện lực Tân Biên

25/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

25/4/2020 (9h00-10h00): Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị CATN (BQL KDTLS Ban an ninh TWCMN)

25/4/2020 (10h30-11h30): TT Nước sạch và VSMTNT (Chàng Riệc)

25/4/2020 (13h30-14h30): Công ty TNHH MTV Đại Đường Gia

26/4/2020 (7h43-12h00): Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành

27/4/2020 (8h00-11h30): Tổ 6 ấp Cầu, xã Tân Phong

27/4/2020 (13h45-14h45): DNTN Tân Lập I, II - Chi nhánh 2

27/4/2020 (15h00-16h00): Công ty TNHH Đầu tư và ý tưởng mới Nghệ Hiên

28/4/2020 (8h00-17h00): Tổ 5 ấp Thạnh Hiệp

28/4/2020 (9h00-10h30): Hộ gia đình Trần Văn Cường

28/4/2020 (10h45-11h30): Trung tâm Y tế huyện Tân Biên

28/4/2020 (14h00-15h00): Cơ sở Phúc Bình Dương

Điện lực Hòa Thành

25/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân

28/4/2020 (11h38-13h00): Khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, TX. Hòa Thành

Điện lực Bến Cầu

25/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng

27/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

28/4/2020 (8h00-10h00): Ấp Bàu Tép, Ấp B, xã Tiên Thuận

28/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận. Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

28/4/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Hồ Trung Dũng

28/4/2020 (13h30-17h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

29/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Hòa, Phước Long, Phước Trung, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng

29/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng

29/4/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng