Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

26/2/2023

8:00 - 15:00

Một phần bên phải đường số 1 KCN Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

27/2/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Bạch Đằng thuộc phường Thắng Nhì

28/2/2023

8:00 - 15:00

Đường Ngô Quyền, Hàn Thuyên, Dương Vân Nga, Lưu Chí Hiếu, Kim Đồng thuộc phường Thắng Nhất; Rạch Dừa, đường 2/9 (từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh đến Lưu Chí Hiếu) thuộc phường Thắng Nhất, phường 10; Một phần đường Tiền Cảng thuộc phường Thắng Nhất

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

26/2/2023

8:00 - 16:00

Ấp 5 xã Tóc Tiên

26/2/2023

8:00 - 17:00

Một phần KCN Mỹ Xuân A

28/2/2023

8:00 - 16:00

Ấp 1, 3 phường Hắc Dịch; Ấp Phước Bình, xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

26/2/2023

8:00 - 11:30

Một phần khu vực Sonadezi Châu Đức

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

27/2/2023

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ An, Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

28/2/2023

7:30 - 16:30

Ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ