Điện lực TP. Tây Ninh

5/5/2020 (8h00-17h00): KP 4, 5, phường I

6/5/2020 (8h00-17h00): KP 4, phường III

6/5/2020 (13h30-17h00): KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn

7/5/2020 (8h00-11h30; 8h00-17h00): KP Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

8/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phước, Tân Hòa, xã Tân Bình; KP Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

2/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hội, Phước Tây, xã Phước Thạnh; Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang; Hàn tiện Hiệp Thạnh

4/5/2020 (8h00-17h00): KP 1, 2, Thanh Hà, Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu; Ấp 2, xã Bàu Đồn; Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

6/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Đường Long, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

7/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

8/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

4/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Sóc Lào, xã Đôn Thuận; Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận

5/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Xe, Lộc Trung, xã Hưng Thuận

6/5/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Châu, phường Lộc Hưng; KP Tân Lộc, phường Gia Lộc

7/5/2020 (8h00-17h00): KP Phước Hậu, phường Gia Bình; KP An Thới, phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

6/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông

7/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình

8/5/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH Trường Hưng

Điện lực Dương Minh Châu

4/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Láng, xã Chà Là; Ấp Khởi An, Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi.

5/5/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Tiến Nam; Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh; Ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Truông Mít.

5/5/2020 (9h28-17h00): TBA chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Gan

6/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân 3, xã Phan

7/5/2020 (8h00-17h00): Ấp B4, Phước Nghĩa, xã Phước Minh

8/5/2020 (8h00-17h00): Xã Bến Củi (trừ ấp 3)

Điện lực Tân Biên

4/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc; Tổ 4 ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

4/5/2020 (8h30-9h30): Cơ sở Nice

4/5/2020 (9h45-10h45): Cơ sở Trương Văn Út

4/5/2020 (13h30-15h30): Công ty TNHH Đặng Kiều Vy

5/5/2020 (8h00-17h00): Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

5/5/2020 (8h30-9h30): Khách hàng Lê Văn Thanh

5/5/2020 (9h45-10h45): Trường Tiểu học Thạnh Bình C

5/5/2020 (13h30-14h30): DNTN Huỳnh Như

6/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

6/5/2020 (9h00-10h00; 10h00-11h00): Cơ sở Phạm Lê Tâm

6/5/2020 (13h30-14h30): Trang trại Nguyễn Thanh Cường

Điện lực Hòa Thành

4/5/2020 (8h00-17h00): KP 3, phường Long Hoa; KP Long Trung, phường Long Thành Trung

6/5/2020 (6h30-7h00; 16h30-17h00): KP Long Đại, Long Thời, Sân Cu, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường lưu, Trường Phú, Năm Trại, xã Trường Đông; Toàn bộ xã Trường Hòa.

6/5/2020 (6h30-17h00): Từ tổ 20 đến tổ 45, tổ 1, 2, 5 ,6, 14, 15 KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

8/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

Điện lực Bến Cầu

4/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Long Phú, xã Long Khánh

4/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận

6/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Lò, Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

6/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

7/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Voi, xã An Thạnh

7/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

8/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh