Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

4/3/2023

7:00 - 14:00

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

5/3/2023

5:45 - 17:00

Phía tay trái từ cầu Đường Chừa đến cầu Đôi và một phần xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ; một phần xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

6/3/2023

8:00 - 16:00

Khu TĐC Hoà Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

6/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của NLV khối cảnh sát, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

6/3/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của NH Hương Sen, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

6/3/2023

8:30 - 9:10

Ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

6/3/2023

8:30 - 17:00

Ấp Hồi Tường, Hồi Phước, Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

6/3/2023

9:30 - 10:10

Ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

6/3/2023

10:30 - 11:30

Ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

6/3/2023

13:00 - 14:00

Ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

6/3/2023

14:30 - 15:30

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

6/3/2023

16:00 - 17:00

Ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

5/3/2023

8:00 - 13:00

Khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận; Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

4/3/2023

7:30 - 16:30

Ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

6/3/2023

8:00 - 12:00

Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

6/3/2023

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Thạnh, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân