Điện lực thành phố Tây Ninh

9/5/2020 (7h00-17h00): KP 1, phường I

11/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

11/5/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn; KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

12/5/2020 (8h00-11h30): KP Hiệp Lễ, Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

12/5/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

11/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Ấp 2, ấp 3, ấp 6 xã Bàu Đồn; Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

12/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh; Ấp Cây Nính, xã Phước Trạch; Ấp Phước Đức, xã Phước Đông; Ấp 7, xã Bàu Đồn

13/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước; KP Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu; Nhà nghỉ Cẩm Tú (Lê Kim Thắm); Doanh nghiệp Đồng Tâm.

14/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức; Xẻ Gỗ Thanh Điền; Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức; Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

15/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang; Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

9/5/2020 (8h00-12h00): KP An Phú, phường An Tịnh

10/5/2020 (7h30-17h00): Đường số 8 KCN Trảng Bàng

11/5/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Vĩnh, KP Lộc Bình, phường Lộc Hưng

12/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

13/5/2020 (8h00-17h00): KP Bình Nguyên 2, phường Gia Bình; KP Hòa Hội, Hòa Lợi, phường An Hòa

14/5/2020 (8h00-17h00): KP Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

15/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận; Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận

Điện lực Tân Châu

11/5/2020 (8h00-17h00): Nhà máy Mì Việt Mã

12/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Đông, xã Tân Thành; Khách hàng NMM Singapore 1

12/5/2020 (13h30-17h00): Khách hàng NMM Nguyên Liêm 3

14/5/2020 (8h00-11h30): Lò Bánh mì Mai Văn Hoàng; Hộ kinh doanh Lâm Văn An

14/5/2020 (13h30-17h00): Lò bánh mì Tư Hòa

15/5/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Phân bón và thuốc BVTV Đức Thành

15/5/2020 (13h30-17h00): KH Trần Khánh Duy; Lò bánh mì Phạm Văn Mẫn; Lò bánh mì Hoài Thương

Điện lực Châu Thành

12/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước; Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước; KP 2 thị trấn Châu Thành

12/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Tầm Long, xã Trí Bình; Ấp Thành Tây, xã Thành Long; 

13/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Thành Tây, Thành Bắc, xã Thành Long; Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội

13/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Thành Đông, xã Thành Long; Ấp Bến Cầu, Tân Định, xã Biên Giới

14/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, Bình Phong, xã Thái Bình

14/5/2020 (8h00-11h30): Ấp An Điền, xã An Bình; Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền; Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền

14/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền; Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi

15/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước; Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh

15/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh; Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh; Ấp An Thọ, xã An Cơ; Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

9/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân 2, xã Phan; Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá

11/5/2020 (8h00-9h30): Trạm chuyên dùng khách hàng

11/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Bình (trừ tổ 10) và Ninh An, xã Bàu Năng; KP 2 (trừ tổ 2, 3) thị trấn Dương Minh Châu

12/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng; Ấp Phước Hòa, Tân Định 1, xã Suối Đá

12/5/2020 (8h30-10h00): Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá

12/5/2020 (10h00-11h30): Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá

12/5/2020 (13h30-15h00): Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

12/5/2020 (15h00-16h30): Ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

13/5/2020 (8h00-9h30): KP 3, 4 thị trấn Dương Minh Châu

13/5/2020 (8h30-10h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

13/5/2020 (9h30-11h30): Ấp Phước Tân 2, xã Phan

13/5/2020 (10h00-11h30): Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

13/5/2020 (13h30-14h30): Tổ 10 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

13/5/2020 (13h30-15h00): Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

13/5/2020 (15h00-16h30): Ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là

13/5/2020 (15h00-17h00): Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít

14/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít (Khách hàng mất điện của Điện lực Dương Minh Châu); Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức (Khách hàng mất điện của Điện lực Gò Dầu)

14/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng; Tổ 2, 3 KP 2 Thị trấn; Ấp Phước Hội, xã Suối Đá; Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

14/5/2020 (8h30-10h00): Ấp Láng, xã Chà Là

14/5/2020 (10h00-11h30): Ấp Khởi An, xã Cầu Khởi

14/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh (Khách hàng mất điện của Điện lực Gò Dầu)

14/5/2020 (15h00-16h30): Ấp Phước Bình, xã Phước Minh

15/5/2020 (7h00-17h00): Ấp Lộc Tân, Lộc Hiệp, Lộc Thuận, xã Lộc Ninh; Xã Bến Củi

15/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Tân 2, Phước Tân 3, xã Phan

15/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân 3, xã Phan

Điện lực Tân Biên

9/5/2020 (8h00-11h30): Căn cứ đồi 82 Tân Biên

9/5/2020 (8h30-10h30): KP 2 thị trấn Tân Biên

9/5/2020 (14h00-15h30): Ấp Sân bay, xã Tân Phong

9/5/2020 (15h45-17h00): Ấp Thanh An, xã Mỏ Công

11/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

11/5/2020 (9h00-10h00): Công ty TNHH DV & TM Cát Tường TBXM

11/5/2020 (10h30-11h30): Công ty TNHH Dương Nam Long

12/5/2020 (8h00-11h30): Tổ 6 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp; Ấp Gò Cát, xã Tân Phong; Ấp Mới, xã Tân Phong; Cơ sở Nguyễn Văn Ten

12/5/2020 (8h30-9h30): Trung tâm Viễn Thông Tân Biên - Viễn Thông Tây Ninh

12/5/2020 (9h45-11h00): DNTN Trung Sơn

12/5/2020 (13h30-15h30): DNTN Chính Chủ

12/5/2020 (15h45-16h45): Thái Thị Hon

13/5/2020 (8h30-9h45): Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây

13/5/2020 (10h00-11h30): Ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

13/5/2020 (13h30-15h00): Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

14/5/2020 (8h30-10h30): KP 7 thị trấn Tân Biên

14/5/2020 (13h30-15h30): NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh (PGD Tân Biên)

14/5/2020 (15h45-17h00): Cơ sở Lê Công Luận

15/5/2020 (9h00-15h00): Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Điện lực Hòa Thành

11/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

12/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Hải, xã Trường Tây

13/5/2020 (7h30-17h00): Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam; KP Long Chí, Long Kim, Long Thành, Long Trung, phường Long Thành Trung

14/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Xuân, ấp Trường Cửa, xã Trường Hòa

15/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

Điện lực Bến Cầu

9/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ

11/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Đông, xã Long Phước.

11/5/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH Cung Triều - tuyến 476BC.

11/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ

13/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Giang, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng.

14/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lập, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

15/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh