Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

5/3/2023

7:30 - 17:30

KP 4, 7 phường Tấn Tài; KP 3, 9, 10 phường Mỹ Đông

5/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần KP 3 phường Phủ Hà

7/3/2023

7:45 - 11:30

Một phần thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn

7/3/2023

13:45 - 17:00

Một phần thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

5/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần KP 1, 2 phường Mỹ Bình; Một phần KP 4, 12 phường Văn Hải

6/3/2023

7:45 - 9:00

Một phần thôn Tân An, xã Tri Hải

6/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải

7/3/2023

7:45 - 9:00

Một phần KP 3, 6, 11 phường Văn Hải

7/3/2023

7:50 - 9:10

Công ty CP muối Ninh Thuận

7/3/2023

9:20 - 11:30

Công ty TNHH muối Khánh Tường

7/3/2023

13:50 - 15:00

Khách hàng Trần Thị Yến Vân

7/3/2023

15:10 - 17:00

Công ty TNHH TMDV Hồng Đức - NT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

6/3/2023

8:00 - 10:00

Khách hàng Dương Thái Bình

6/3/2023

10:15 - 12:00

HKD Trần Thị Kim Oanh

6/3/2023

14:00 - 15:30

Công ty TNHH MTV yến sào Khánh Hòa

6/3/2023

15:45 - 17:30

Công ty TNHH đầu tư thủy sản nam miền trung - Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

7/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Tri Thuỷ, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải