Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

7/3/2023

8:00 - 17:00

KP 2 phường I

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

6/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

6/3/2023

7:30 - 17:00

KP Tịnh Phong, phường An Tịnh; KP Lộc An, phường Lộc Hưng

7/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

6/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Bình, xã An Bình

7/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh An, xã An Bình

7/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh An, xã An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

6/3/2023

8:00 - 11:30

Tổ 6 KP 2 thị trấn Dương Minh Châu

6/3/2023

11:30 - 12:30

Ấp Thuận Bình, Thuận An, Thuận Tân, xã Truông Mít

7/3/2023

8:00 - 9:30

TBA khách hàng Trương Tấn Lộc

7/3/2023

9:30 - 11:00

TBA khách hàng Nguyễn Văn Cang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

7/3/2023

8:00 - 17:00

Công ty Dương Minh Hiếu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

6/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường An, xã Trường Tây; Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

7/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, xã Trường Đông; Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

7/3/2023

8:00 - 11:30

Viettel Tây Ninh; Trạm bơm giếng số 2; Khách hàng Nguyễn Thị Thanh An

7/3/2023

13:30 - 17:00

BQL khu kinh tế; Khách hàng Nguyễn Văn Sáu