Điện lực thành phố Tây Ninh

22/5/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

Điện lực Gò Dầu

16/5/2020 (8h00-17h00): Xã Phước Thạnh (trừ ấp Phước Bình, Phước An); Cảng Thanh Phước; Ngân hàng Agribank

18/5/2020 (8h00-17h00): Công ty Tân Thành Quang, Đại Xương Nguyên, Doanh nghiệp Trần Hữu Hùng, Doanh nghiệp Triển Bàng, Doanh nghiệp Thành Hưng

18/5/2020 (8h00-13h00): Ấp Bến Rộng; ấp Bến Chò xã Thạnh Đức

19/5/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Nguyễn Hữu Thuấn Xăng Dầu - Giày Châu Bình; Trạm cấp thoát nước Lò Gạch; Lò Bánh mì Huỳnh Thị Kiều Tiên; Lò Bánh mì Huỳnh Thị Tuyết Vân

20/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Rỗng Tượng xã Thanh Phước; Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh; Ấp 6 xã Bàu Đồn

20/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang; DN Thành Hưng

21/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước

22/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức

22/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm Bình, ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang; Xẻ Gỗ Mười Đàng

Điện lực Trảng Bàng

16/5/2020 (8h30-12h00): KP An Lợi, Hòa Lợi, Hòa Hưng phường An Hòa

16/5/2020 (8h30-12h00; 9h00-12h00): KP An Quới phường An Hòa

18/5/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Thành, Lộc Hòa, Lộc Thanh phường Lộc Hưng

19/5/2020 (7h30-17h00): KP Chánh, Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình

21/5/2020 (7h30-17h00): KP An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa

Điện lực Tân Châu

16/5/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Trại giam Cây Cầy B; Phân khu chỉ huy Trại giam Cây Cầy

16/5/2020 (13h30-17h00): Khách hàng Tiện hàn Trần Quốc Hải; KP 3 thị trấn Tân Châu

18/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Hội Thành xã Tân Hội; Tưới tiêu Lê Thị Mai

18/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc; Ấp Tân Thanh xã Tân Phú

18/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc; Ấp Tân Khai xã Tân Lập

19/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, ấp Tân Xuân xã Tân Phú

19/5/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Hàn tiện Trần Minh Hải; Khách hàng Trại gà Trần Hồng Cẩn; Khách hàng Hộ tưới tiêu Vũ Thị Cương; Khách hàng Nước đá Suối Dây

20/5/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Phạm Thị Hợi; Khách hàng Hộ tưới tiêu Võ Văn Đực; Khách hàng Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu Kà Tum

21/5/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Tưới tiêu Phạm Chí Thiện; Khách hàng TT Trần Thị Mỹ Vân; Khách hàng Tưới tiêu Lê Thị Mai

22/5/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Hữu Triệu 1; Khách hàng Tưới tiêu Phú Sỹ 1-2; Khách hàng Nguyễn Hữu Triệu

Điện lực Châu Thành

16/5/2020 (8h00-10h00): Ấp Bình Phong xã Thái Bình

16/5/2020 (10h00-11h30): Ấp Suối Muồn xã Thái Bình

19/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh

20/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lập xã Phước Vinh

22/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi

Điện lực Dương Minh Châu

19/5/2020 (8h00-17h00): Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là

19/5/2020 (8h00-9h30): Ấp Phước Hội xã Suối Đá

19/5/2020 (13h30-15h00): Ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá

19/5/2020 (15h15-17h00): Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng

20/5/2020 (8h00-9h30): Ấp Phước Lộc B xã Phước Minh

20/5/2020 (9h45-11h30; 13h30-17h00): Ấp Phước Lộc xã Phước Minh

20/5/2020 (14h00-15h30): Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh

20/5/2020 (15h15-17h00): Ấp B 4 xã Phước Minh

21/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh; Tổ 6, 7 ấp Phước Bình xã Phước Minh; Xã Bến Củi

Điện lực Tân Biên

16/5/2020 (7h00-17h00): Xã Tân Phong, Mỏ Công

18/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Thanh xã Tân Bình; Ấp Tân Đông xã Tân Lập

18/5/2020 (13h30-17h00): Tổ 2 khu phố 1 thị trấn

19/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

20/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Mới xã Tân Phong

21/5/2020 (8h30-10h00): Khu phố 3 thị trấn Tân Biên

21/5/2020 (10h15-11h30): Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây

21/5/2020 (14h00-15h30): Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình

22/5/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Tân Tiến xã Tân Lập

Điện lực Hòa Thành

18/5/2020 (8h00-17h00): KP Long Tân phường Long Thành Bắc

20/5/2020 (7h00-17h00): KP 2 phường Long Hoa; KP Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung; KP Long Thời phường Long Thành Bắc

Điện lực Bến Cầu

16/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, Tràm Cát xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

17/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận; Ấp Chánh xã An Thạnh; Cty Đại Dương Xanh

18/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hưng, ấp Phước Trung xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

19/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận

19/5/2020 (8h00-10h00): Khách hàng CN DNTN Phi Thuyền 3; Khách hàng Trại Cưa Gỗ Gia Công Long Phi; Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng

19/5/2020 (10h00-11h30): Khách hàng TT Viễn thông Bến Cầu; Khách hàng TT Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn

19/5/2020 (13h30-15h00): Khách hàng CTCP Cấp Thoát Nước Tây Ninh; Khách hàng Trường Tiểu học Long Khánh A

19/5/2020 (15h00-17h00): Khách hàng TT Y tế huyện Bến Cầu; Khách hàng Công ty TNHH MTV Thương Việt, Nguyễn Đức Tuấn

20/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, Tràm Cát xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

22/5/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Dân, Phước Thuận xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng