Điện lực TP. Tây Ninh

13/6/2020 (8h00-11h30): KP 4 phường II

Điện lực Gò Dầu

13/6/2020 (8h00-17h00): KP Thanh Bình B, Thanh Hà, thị trấn; Công ty Kim Hoà Thịnh; Xay lúa Thanh Điền; Cục thuế Gò Dầu; Trường Trần Thị Sanh

15/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Vỏ, xã Thạnh Đức

17/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức; Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp 2, 4, 7 xã Bàu Đồn

18/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Đình, Bông Trang, Bến Mương, xã Thạnh Đức

19/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức; Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

13/6/2020 (7h30-17h00): KP Lộc An, phường Trảng Bàng; Phường Trảng Bàng; Phường An Hòa (trừ KP An Thới); KP Tân Lộc, phường Gia Lộc

13/6/2020 (7h30-11h30): KP An Bình, phường An Tịnh

14/6/2020 (7h30-17h00): Đường số 8 KCN TB

15/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; KP Lộc Châu, phường Lộc Hưng

16/6/2020 (8h00-17h00): KP Hòa Lợi, An Lợi, phường An Hòa

17/6/2020 (8h00-17h00): KP Phước Hiệp, Phước Hậu, phường An Hòa; KP Phước Hiệp, Phước Hậu, phường Gia Bình

18/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Bà Nhã, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

Điện lực Tân Châu

16/6/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Trần Thị Hường; Hộ tưới tiêu Vũ Thị Cương

16/6/2020 (13h30-17h00): Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Lũy; Hộ tưới tiêu Nguyễn Hữu Triệu 2; Trường tiểu học Tân Hưng C

17/6/2020 (8h00-11h30): Công ty Thịnh Phát Đạt; TT Nguyễn Hữu Phước; Công ty Thịnh Phát Đạt 1

17/6/2020 (13h30-17h00):  TT Huỳnh Lam Phương 1

18/6/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Nguyễn Văn Nhân; Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Ngọc; Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Phỉnh

18/6/2020 (13h30-17h00): Trạm kiểm soát cửa khẩu Chằng Riệc; Hộ tưới tiêu Lê Như Tiềm

Điện lực Châu Thành

15/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp An Thọ, xã An Cơ

17/6/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Phước Lập, Phước Lộc, Phước Thạnh, xã Phước Vinh; Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

Điện lực Dương Minh Châu

13/6/2020 (7h00-17h30): Ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh và xã Bến Củi; KP 3, 4 thị trấn

13/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng khách hàng Triệu Thiên Sơn

15/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Láng, xã Chà Là

15/6/2020 (8h30-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hùng Diệp

16/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng khách hàng Khách sạn Hồng Liên

16/6/2020 (13h30-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Bàu Năng-1

17/6/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Bến Củi

17/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng khách hàng Nhà quản lý Cầu K8 - kênh Đông

17/6/2020 (13h30-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng Ưu Mỹ

18/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng Trại gà Thanh Tiến

18/6/2020 (13h30-17h00): Trạm chuyên dùng Trại gà Văn Hiển

Điện lực Tân Biên

13/6/2020 (8h30-10h30): Kho bạc Nhà nước huyện Tân Biên

14/6/2020 (6h00-17h00): Trại gà Malaysia; Cơ sở Dương Minh Tuyền; DNTN Hồng Cúc; DNTN Sầm Nhứt; Tổ 10 ấp Hoà Đông B, xã Hoà Hiệp

14/6/2020 (7h00-17h00): KP 3, 4, 5, 7 thị trấn, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây; Tổ 4 ấp Cầu, xã Tân Phong

14/6/2020 (13h00-13h30): KP 1, 2 thị trấn, xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập

14/6/2020 (16h30-17h00): KP 1, 2 thị trấn, xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập

15/6/2020 (8h00-11h30): Tổ 6 ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong

16/6/2020 (8h00-11h30): Tổ 4 ấp Tân Nam, xã Tân Bình

16/6/2020 (8h30-9h30): Trường THCS Thạnh Bình

16/6/2020 (10h00-11h00): Nguyễn Văn Thanh (hộ tưới tiêu)

16/6/2020 (13h30-14h30): Cơ sở Lộc Thành

17/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

17/6/2020 (8h30-12h00): Công ty TNHH SX - TM Minh Viễn

18/6/2020 (9h00-10h00): K/h Nguyễn Thị Bé

18/6/2020 (10h15-11h30): K/h Lê Thị Trúc Thư

18/6/2020 (14h00-15h00): K/h Mai Văn Kim

19/6/2020 (8h30-9h30): K/h Nguyễn Thị Hợi

19/6/2020 (10h00-11h00): K/h Võ Thanh Nhàn

19/6/2020 (14h00-15h00): K/h Trương Đắc Lăng

Điện lực Hòa Thành

13/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông; Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

14/6/2020 (7h00-11h30): Ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú, xã Trường Đông 

14/6/2020 (7h00-17h00): Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

13/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, Bình Thuận, Bình Phú, xã Phước Bình; Xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

13/6/2020 (13h30-17h00): CN Công ty TNHH nước khoáng Mai Linh; Trường Tiểu học Long Khánh A; Công ty TNHH Long Hưng + Nguyễn Hữu Tuấn

14/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp Chánh, xã An Thạnh; Công ty Đại Dương Xanh

16/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hoà ,xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

17/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

19/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Long An, xã Long Thuận; Ấp Long Cường, xã Long Khánh