Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

14/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

13/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch; Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh. Nước đá Nguyễn Thị Sạng

14/3/2023

8:00 - 17:00

Cty TNHH San Ruey; Khách hàng Lâm Thanh Sơn; Khách hàng Ngô Thùy Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

13/3/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Tân, Lộc Trát, phường Gia Lộc

14/3/2023

7:00 - 7:30

KP An Khương, An Phú, An Thành, phường An Tịnh

14/3/2023

7:30 - 17:00

KP An Khương, An Phú, An Thành, phường An Tịnh

14/3/2023

17:00 - 17:30

KP An Khương, An Phú, An Thành, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

13/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

13/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Cường, Tân Kiên, xã Tân Hà

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

14/3/2023

10:30 - 11:30

Tổ 16 ấp Bình Linh, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

14/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Gò Đá, xã Mỏ Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

13/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp B xã Tiên Thuận. Trường THPH Nguyễn Huệ

13/3/2023

13:30 - 17:00

BQL khu kinh tế Tây Ninh; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

14/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Tép, Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

14/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận