Điện lực thành phố Tây Ninh

23/5/2020 (8h00-11h30): KP 1, 4 phường I; Ấp Bình Hòa xã Thái Bình, huyện Châu Thành

23/5/2020 (13h30-17h00): KP Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; KP Ninh Phước phường Ninh Thạnh

25/5/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Phước phường Ninh Thạnh; KP Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh

26/5/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Lợi phường Ninh Thạnh

27/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Đông xã Thạnh Tân

Điện lực Gò Dầu

23/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh; KP Thanh Hà thị trấn; Hội trường UBND; Trung tâm Văn hoá; Công an huyện; Trường Tiểu học thị trấn; Trường Tiểu học Thanh Bình; KP Rạch Sơn thị trấn

23/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Rộc A xã Thạnh Đức

23/5/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Bàu Đồn

25/5/2020 (8h00-17h00): KP Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu

27/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức

28/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang

Điện lực Trảng Bàng

25/5/2020 (8h00-17h00): KP Bình Nguyên 1 phường Gia Bình

26/5/2020 (8h00-11h30): KP Lộc An, Lộc Du phường Trảng Bàng

26/5/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Châu phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

23/5/2020 (8h00-17h00): KP 1, KP 2 thị trấn Tân Châu, Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông, xã Tân Hiệp, Tân Hội

23/5/2020 (8h00-17h00): Xã Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà

25/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Hội An, ấp Hội Thạnh xã Tân Hội

25/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Biên, ấp Đông Hà xã Tân Đông

Điện lực Châu Thành

23/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền

23/5/2020 (13h30-17h00): Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi

25/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội

25/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước

29/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Mới xã Trí Bình

Điện lực Dương Minh Châu

27/5/2020 (7h00-17h00): KP 3, 4 thị trấn Dương Minh Châu

29/5/2020 (7h00-7h30; 16h30-17h00): Ấp Phước Hòa (trừ tổ 1 và tổ 2); Ấp Tân Định 1 (trừ tổ 13); Ấp Phước Hội xã Suối Đá.

29/5/2020 (7h00-17h00): Tổ 18, 19 ấp Bình Linh và ấp Ninh Hưng 1, 2 xã Chà Là; Ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

25/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Nam xã Tân Bình

25/5/2020 (8h30-10h00): DNTN Tư Núi, Cơ sở Ninh Ngọc Ánh

25/5/2020 (10h30-11h30): Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình

25/5/2020 (13h45-14h45; 14h45-16h00): Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình

26/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

26/5/2020 (8h30-9h30): Ấp Dinh xã Mỏ Công

26/5/2020 (9h45-10h45): Cơ sở Nguyễn Phước Đông

27/5/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

27/5/2020 (9h00-10h00): CN Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh

27/5/2020 (13h45-15h45): Ấp Tân Hòa xã Tân Lập

27/5/2020 (16h00-17h00): Ấp Tân Tiến xã Tân Lập

29/5/2020 (9h00-10h00): Ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp

29/5/2020 (10h30-11h30): Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp

29/5/2020 (14h00-16h00): DNTN Gỗ Tiến Hưng

Điện lực Bến Cầu

27/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Phú xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

29/5/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Lợi, Phước Thành, Phước Tân, Phước Giang xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng