Điện lực thành phố Tây Ninh

1/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình

1/6/2020 (13h30-17h00): KP Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

2/6/2020 (13h30-17h00): Ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh

3/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

4/6/2020 (8h00-17h00): KP 5, 6 phường IV

Điện lực Gò Dầu

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

2/6/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH MTV TN - DV XNK Vẹn Khí, Công ty Ánh Mắt Trời, Công ty In Hồng Nguyên, Công ty Tân Phú Hưng, Công ty TNHH Giày Nam Quyền, Công ty TNHH Bina VN, Shang Jia VN, Công ty Lyon Garment, Công ty Thông Phương Nga, Công ty Hùng Phát, Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức, Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức

4/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

5/6/2020 (8h00-17h00): KP Rạch Sơn thị trấn Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

5/6/2020 (8h00-17h00): DNTN Tuấn Dung, Công ty Đoàn Vĩnh Nguyên, Bánh mì Võ Hồng Sơn, Phòng khám Vương Thị Hồng

5/6/2020 (13h30-17h00): KP 1 thị trấn

Điện lực Trảng Bàng

1/6/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Trát phường Gia Lộc

2/6/2020 (8h00-17h00): KP An Phú phường An Hòa

3/6/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Du phường Trảng Bàng

3/6/2020 (8h00-17h00): KP An Thành phường An Tịnh

3/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận

4/6/2020 (8h00-17h00): KP An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa

4/6/2020 (8h00-17h00): KP An Hội, Hòa Hội phường An Hòa

5/6/2020 (8h00-17h00): KP Hòa Bình phường An Hòa

5/6/2020 (8h00-17h00): KP Gia Huỳnh phường Trảng Bàng

Điện lực Tân Châu

3/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Thanh, xã Tân Phú

3/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

3/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

Điện lực Châu Thành

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh

1/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh

5/6/2020 (8h00-11h30): Nhà trọ công nhân DNTN Tiến Thành; Công ty TNHH SX & TM CM

5/6/2020 (13h30-17h00): Tiểu đoàn Quân Y 24/fBB5/QK7; Tiểu đoàn 14 Cối 100 2 - Sư đoàn 5; Tiểu đoàn 25 VT 2 - Sư đoàn 5

Điện lực Dương Minh Châu

1/6/2020 (8h00-13h30): Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

1/6/2020 (14h00-17h00): Ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng

2/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân 1, xã Phan

3/6/2020 (7h30-17h00): Ấp 2 xã Bến Củi

3/6/2020 (13h30-17h00): Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

4/6/2020 (7h00-17h00): Xã Truông Mít (trừ ấp Thuận Phước) huyện Dương Minh Châu; Ấp Rộc B xã Thạnh Đức; Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh thuộc huyện Gò Dầu

5/6/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Bến Củi

Điện lực Tân Biên

1/6/2020 (8h00-17h00): Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây; Tổ 6 ấp Hoà Đông B, xã Hoà Hiệp

2/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong

3/6/2020 (8h00-17h00): Tổ 2 ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

5/6/2020 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp Hoà Đông B, xã Hoà Hiệp

Điện lực Hòa Thành

2/6/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

2/6/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

3/6/2020 (7h00-17h00): Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

5/6/2020 (8h00-17h00): KP Long Trung, phường Long Thành Trung

5/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây

5/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

1/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Long An, xã Long Thuận

2/6/2020 (8h00-10h00): CN DNTN Phi Thuyền 3

2/6/2020 (8h00-10h00): Khách hàng Cái Văn Chỉ

2/6/2020 (8h00-10h00): Công ty TNHH MTV Thương Việt + Nguyễn Đức Tuấn

2/6/2020 (10h00-11h30): CN Công ty TNHH Nước khoáng Mai Linh

2/6/2020 (10h00-11h30): Trại Cưa Gỗ gia công Long Phi

2/6/2020 (10h00-11h30): Trường Tiểu học Long Khánh A

2/6/2020 (13h30-15h00): DNTN Bích Tuyền

2/6/2020 (13h30-15h00): CN DNTN Hữu Điền 2

2/6/2020 (13h30-15h00): Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng

2/6/2020 (15h00-17h00): TT Viễn thông Bến Cầu

2/6/2020 (15h00-17h00): TT Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn

2/6/2020 (15h00-17h00): Công ty TNHH Long Hưng + Nguyễn Hữu Tuấn

3/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Lập, Phước Hội, Phước Thuận xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

4/6/2020 (8h00-10h00): Trạm bơm giếng số 2 Bến Cầu

4/6/2020 (10h00-11h30): TT Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

4/6/2020 (13h30-15h00): Khách hàng Lê Hoàng Thẩm + Nguyễn Văn Ghì

5/6/2020 (8h00-11h30): KP 2, 3 thị trấn Bến Cầu; Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận