Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

21/3/2023

8:00 - 17:00

KP 2 phường I

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

21/3/2023

7:30 - 17:00

KP Hòa Hội, phường An Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền; Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

20/3/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH MTV Phương Trinh Hiếu Toàn; Công ty CP lâm sản Nam Tiến Tây Ninh; Công ty khai thác khoáng sản TN

20/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

20/3/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH MTV chế biến hạt điều Thảo Nguyên; Khách hàng Nguyễn Văn Thạt; Khách hàng Nguyễn Văn Mạnh

21/3/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền; Ấp Thành Tây, xã Thành Long; Ấp An Điền, xã An Bình

21/3/2023

8:00 - 11:30

DNTN Anh Điệp; Công ty TNHH MTV TM DV gỗ Hoa Quý; Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ

21/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

21/3/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh; Trại heo Huỳnh Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

20/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Hiệp, Ninh Hòa, xã Bàu Năng; Ấp Phước Long 2, xã Phan

21/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Linh, xã Chà Là; Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh; Ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

21/3/2023

8:00 - 17:00

KP Long Chí, phường Long Thành Trung; Ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

21/3/2023

8:00 - 11:30

DNTN Bích Tuyền; DNTN Phi Thuyền 3; Nước khoáng Mai Linh

21/3/2023

13:30 - 17:00

Trung tâm nước sạch; Trạm bơm giếng số 2