Điện lực thành phố Tây Ninh

6/6/2020 (7h00-11h30): KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường III; KP 4 phường II; KP Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh

6/6/2020 (7h00-17h00): KP 1, 3, 6 phường III

6/6/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): KP 2, 7 phường III

6/6/2020 (13h30-17h00): KP 5 phường III

7/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Trung, xã Tân Bình

12/6/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn

Điện lực Gò Dầu

6/6/2020 (8h00-17h00): KP 4, KP Thanh Bình thị trấn; Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước

6/6/2020 (8h00-17h00): Trung tâm Văn hoá Thể thao Tổng hợp, Trường Tiểu học Bến Đình, Lò Bánh mì Trần Thanh Châu, Cơ sở Tôn Hoa Sen

8/6/2020 (8h00-17h00): Xay xát Đỗ Hoàng Chí, Cơ sở Nguyễn Thanh Hiệp, Cơ sở Hồ Văn Tỷ, Cơ sở Huỳnh Thị Góp, Nước đá Vên Vên, Nước đá Tư Đức, Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang

10/6/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Bàu Đồn

11/6/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Trương Văn Ri; Công viên Trần Quốc Đại; Đèn đường Xuyên Á; Lâm Bá Trí

12/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh; Xay xát Đặng Ngọc Châu, Công ty TNHH MTV Chính xác Nhất Long, Công ty TNHH Giày Nam Quyền, Công ty TNHH Quân Bảo (IL SHUN)

Điện lực Trảng Bàng

6/6/2020 (8h00-12h00): KP Suối Sâu phường An Tịnh

7/6/2020 (7h30-11h30): KCX Linh Trung 3; CTCP PTHT KCN TB

7/6/2020 (7h30-16h00): Đường số 7 KCN Trảng Bàng

10/6/2020 (8h00-16h00): KP Hòa Lợi, An Lợi phường An Hòa

11/6/2020 (8h00-16h00): Ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận

12/6/2020 (8h00-16h00): KP Tịnh Phong, Bàu Mây, An Đước, Suối Sâu phường An Tịnh

Điện lực Tân Châu

8/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

11/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

12/6/2020 (8h00-17h00): Khách hàng Cao su Nước Trong; Khách hàng NM Mì Đỗ Phủ 2

Điện lực Châu Thành

6/6/2020 (8h00-11h30): Trường THCS An Cơ, Trường Tiểu học An Cơ 

Điện lực Dương Minh Châu

8/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan

9/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Ninh An, Ninh Phú xã Bàu Năng

9/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TM SX XNK Nam Phong Tây Ninh

9/6/2020 (10h00-11h00): Ấp Phước Hòa xã Suối Đá

10/6/2020 (8h00-17h00): Tổ 10, 12 ấp Bình Linh xã Chà Là

10/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng khách hàng Đặng Công Dương

11/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Tân 1, 3 xã Phan

11/6/2020 (8h30-11h30): Trạm chuyên dùng DNTN Duy Phương

12/6/2020 (13h30-16h00): Trạm chuyên dùng CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

Điện lực Tân Biên

6/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Cầu xã Tân Phong

8/6/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

8/6/2020 (8h30-10h30): Công ty TNHH Gia Ngọc Hân

8/6/2020 (13h30-14h45): Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường T.54)

8/6/2020 (15h00-17h00): Cơ sở cưa xẻ gỗ Lý Sương

9/6/2020 (8h30-10h30): Công ty TNHH MTV Phát Tài Liền

9/6/2020 (13h00-14h45): Nghĩa trang Liệt sĩ đồi 82

9/6/2020 (15h00-17h00): Cơ sở Phạm Hồng Nhung

10/6/2020 (8h30-10h30): Cơ sở Lê Quang Trung

12/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Suối Ông Đình; ấp 5 xã Trà Vong

Điện lực Hòa Thành

8/6/2020 (7h30-11h30): KP 3 phường Long Hoa; KP Hiệp Hòa, Hiệp Long, Hiệp An phường Hiệp Tân

8/6/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa

11/6/2020 (8h00-17h00): KP Long Tân, Long Đại phường Long Thành Bắc

12/6/2020 (8h00-17h00): KP Long Chí, Long Thành, Long Trung phường Long Thành Trung

Điện lực Bến Cầu

7/6/2020 (7h00-11h00): Khu công nghiệp TMTC (tuyến 472BC)

7/6/2020 (8h00-10h00): Công ty QL tài sản Viettel

7/6/2020 (10h00-11h30): Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài

7/6/2020 (13h30-15h00): BQL Cửa khẩu Quốc tế Tây Ninh; BQL Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh; Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng

7/6/2020 (15h00-17h00): DNTN Tín Hiệp