Điện lực Mỹ Tho

4/5/2020 (11h30-13h30): Một phần đường Thái Sanh Hạnh, thuộc phường 8, 9, TP. Mỹ Tho

4/5/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Bình Lợi, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

4/5/2020 (15h30-17h00): Một phần lộ Kênh nổi ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho

5/5/2020 (8h00-15h30): Một phần ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành

6/5/2020 (8h00-10h00): Lộ Tân Thuận, Miếu Hội, Giáp Nước thuộc xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

6/5/2020 (8h00-15h30): Lộ Miếu Hội, Giáp Nước thuộc xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

6/5/2020 (8h00-16h00): Một phần khu vực xã Mỹ Phong

7/5/2020 (8h00-15h30): Lộ Xóm Dựa, lộ Me thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

5/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Hòa, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông.

7/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Vạn Thành, Thạnh Hòa, Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông.

Điện lực thị xã Gò Công

4/5/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Long Hòa, thị xã Gò Công

7/5/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 4, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

7/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Đông Trung và toàn phần ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

8/5/2020 (8h00-16h00):  Mất điện trạm chuyên dùng

Điện lực Cai Lậy

4/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

5/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy

6/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

7/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Trung; Một phần xã Long Khánh, huyện Cai Lậy

8/5/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 2, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

5/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Thành

8/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Lập

Điện lực Chợ Gạo

4/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Bình Quới, ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt; Ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

5/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Bình Hòa, xã Song Bình; Ấp Long Hòa, xã Quơn Long

6/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Long Hiệp, xã Quơn Long; Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

7/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

4/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

4/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Kim Sơn, huyện Châu Thành

5/5/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Song Thuận, huyện Châu Thành

6/5/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành; Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

8/5/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

5/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

7/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hậu Mỹ Phú

7/5/2020 (13h30-16h30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

Điện lực Tân Phú Đông

4/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

4/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

5/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

5/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

6/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông