Điện lực Mỹ Tho

11/5/2020 (7h30-12h00): Một phần huyện lộ 92, xã Trung An, TP. Mỹ tho

11/5/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp 3 xã Trung An; Một phần phường 10, TP. Mỹ Tho

12/5/2020 (8h00-15h30; 14h00-15h30): Một phần tỉnh lộ 879, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho

14/5/2020 (7h30-11h30; 10h00-11h30): Một phần ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

14/5/2020 (7h30-11h30): Lộ ấp 4, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

14/5/2020 (13h30-16h30): Lộ nhựa, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

15/5/2020 (8h00-12h00): Lộ Kênh Phủ Chung, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

15/5/2020 (13h30-16h30): Lộ UBND xã Tam Hiệp, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

12/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 2, 3, 4, 7 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực TX. Gò Công

12/5/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

14/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

11/5/2020 (7h30-17h00; 8h00-16h00): Mất điện trạm chuyên dùng

12/5/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Thới Hòa, Long Thới, xã Long Bình

14/5/2020 (8h00-16h00): Mất điện trạm chuyên dùng

15/5/2020 (7h30-17h00): Toàn xã Đồng Sơn; Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú; Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

Điện lực Tân Phước

12/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Lập 2

13/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ

14/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

10/5/2020 (7h30-15h30): Toàn xã Long Bình Điền, Song Bình, ấp Bình Hiệp xã Song Bình; Một phần xã Đăng Hưng Phước; Một phần xã Tân Thuận Bình

13/5/2020 (8h00-11h30): Toàn xã Bình Phục Nhứt

14/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

10/5/2020 (11h30-12h30): Một phần xã Long Định

12/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Điềm Hy

14/5/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Nhị Bình

Điện lực Cái Bè

9/5/2020 (9h00-15h00): Một phần khu 3, 4 thị trấn Cái Bè

15/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hòa Khánh, Hậu Thành, Thiện Trí, Mỹ Trung; toàn xã Thiện Trung