Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

12/3/2023

7:30 - 11:00

Một phần đường NKKN, 30/4, Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho

12/3/2023

13:30 - 16:00

Một phần đường NKKN, Thủ Khoa Huân, phường 1, TP Mỹ Tho

13/3/2023

7:30 - 12:00

Lộ Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

13/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

12/3/2023

7:00 - 15:00

Một phần phường 1, 2, 3; xã Long Hưng; xã Long Thuận, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

11/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long, Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì; Một phần ấp Thạnh Phú, Hòa Bình, toàn phần ấp Thạnh Hưng, Lợi An, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Ninh Đồng, toàn phần ấp Khương Thọ, Thạnh Thới, Bình Trinh, xã Đồng Sơn; Một phần KP 6 thị trấn Vĩnh Bình; Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Bình, Thạnh Hiệp, toàn phần ấp Thạnh Hưng, Thạnh Hòa Đông, Thạnh Hòa Tây, Thạnh An, xã Thạnh Trị; Một phần ấp Long Bình, xã Yên Luông; Một phần ấp Phú Trung, xã Long Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

13/3/2023

8:00 - 16:00

Công ty thực phẩm Việt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

13/3/2023

8:00 - 16:00

Công ty rau quả

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

11/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Phú, Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo

12/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Tân Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

11/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hòa Khánh; Đông Hòa Hiệp; TT Cái Bè khu 1A, 1B, 2, 3, 4, huyện Cái Bè. Xã Phú An, huyện Cai Lậy