Điện lực Mỹ Tho

19/5/2020 (7h30-15h30): Một phần lộ kênh Nổi, lộ Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

20/5/2020 (8h00-11h30): KV Quân đội Sư Đoàn 8 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành

20/5/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp 2 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

17/5/2020 (8h00-16h00): Một phần KP Chợ 1, Chợ 2, KP 1, 2, 3; KP Lăng 1, Lăng 2, Lăng 3 thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

21/5/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Bà Lẫy 1, Giồng Đình xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông

21/5/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Kinh Ngang, Bà Canh xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

Điện lực Cai Lậy

18/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy

19/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

20/5/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 5, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

21/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước 

19/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thạnh Tân

20/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Mỹ

Điện lực Chợ Gạo

16/5/2020 (13h30-16h30): Một phần xã Bình Ninh

19/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

Điện lực Châu Thành

19/5/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

21/5/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Long An, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

19/5/2020 (7h00-17h00): Một phần khu 3, khu 4 thị trấn Cái Bè

21/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã An Hữu, Mỹ Lương, toàn xã Hòa Hưng

Điện lực Tân Phú Đông

18/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

21/5/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Bà Tiên 1, Lý Quàn 1 - xã Phú Đông; Một phần ấp Bà Từ, Pháo Đài - xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông