Điện lực Mỹ Tho

17/6/2020 (7h30-11h30): Một phần đường Lộ Đình, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

19/6/2020 (14h00-17h00): Một phần KP Dương Phú, Hòa Thơm, Xóm Gò, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

14/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Hưng, thị xã Gò Công

19/6/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Long Chánh, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

15/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông

16/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

Điện lực Cai Lậy

15/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

17/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy

18/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

18/6/2020 (8h00-8h15; 15h45-16h00): Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

18/6/2020 (8h00-11h30): Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1, 2, TT Mỹ Phước

Điện lực Chợ Gạo

15/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt; Một phần ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy

15/6/2020 (8h00-11h30): Ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền 

16/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Long Hiệp, xã Quơn Long; Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Bình Long và ấp Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

17/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Quang Khương, xã Quơn Long

17/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Quang Khương và ấp Quang Phú, xã Quơn Long

Điện lực Châu Thành

13/6/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

15/6/2020 (7h30-15h30; 13h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

16/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

17/6/2020 (7h30-11h30; 13h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

18/6/2020 (13h30-16h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

18/6/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

19/6/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

Điện lực Cái Bè

16/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Phú An

17/6/2020 (8h30-14h30): Một phần xã Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây

18/6/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp, khu 1B thị trấn Cái Bè

18/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Tân Hưng; Một phần xã An Thái Trung

19/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

15/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Cả Thu, Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

16/6/2020 (8h00-12h00): Toàn ấp Tân Lập, Tân Thành 1, Tân Thành 2, Tân Bình, Tân Đông, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

18/6/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Gãnh, Lý Quàn 2, xã Phú Đông và toàn phần xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

19/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bà Tiên 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông