Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

26/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần TL 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An; Một phần đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Phẩm, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Hưng Đạo, Hoàng Sa, phường 4, 6, TP Mỹ Tho; Toàn bộ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

26/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần đường Thái Sanh Hạnh, đường Trương Thành Công thuộc phường 8, 9, TP Mỹ Tho

26/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần đường Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho

26/3/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

26/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần phường 7, TP Mỹ Tho

27/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Trung An, Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

   

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

26/3/2023

7:30 - 17:00

KP 1, 2, 3, 4, một phần KP 5, thị trấn Vĩnh Bình; Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình An, Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

   

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

25/3/2023

8:00 - 9:30

Ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình

25/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Bình 1, Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

25/3/2023

14:00 - 15:00

Một phần ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước

26/3/2023

7:00 - 17:00

Xã Long Bình Điền (trừ ấp Thạnh Lợi); xã Song Bình (trừ ấp Bình Hiệp)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Kim Sơn; toàn xã Bình Trưng

25/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần TT Tân Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

25/3/2023

7:30 - 18:00

Một phần xã Đông Hòa Hiệp; Hòa Khánh; Khu 1, 2, 3, 4 TT Cái Bè, huyện Cái Bè. Một phần ấp 3 xã Phú An, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

25/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Gảnh, xã Phú Đông; Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân

26/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới; Một phần ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh