Điện lực Mỹ Tho

24/5/2020 (7h30-15h30): Một phần xã Trung An, xã Phước Thạnh, phường 10 TP. Mỹ Tho; Một phần xã Tam Hiệp, xã Thạnh Phú, xã Long Hưng, xã Long Định, Châu Thành

24/5/2020 (7h30-10h30): Một phần xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho; Xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

Điện lực Gò Công Đông

26/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Hòa, Vạn Thành và Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông

26/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Tân Xuân, xã Phước Trung; Một phần ấp Giồng Tân, Nghĩa Chí, Trại Cá xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông.

Điện lực thị xã Gò Công

24/5/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Xuân, Bình Đông, thị xã Gò Công

28/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

28/5/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng xã Thành Công; Một phần xã Long Chánh và một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Cai Lậy

24/5/2020 (7h30-12h00): Xã Tân Bình, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Trung, phường 3; Một phần phường 1, 4, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy; Xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy

25/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

26/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thanh Hòa, phường 2, thị xã Cai Lậy

26/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, Tân Hội, thị xã Cai Lậy

27/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Khánh, Thanh Hòa thị xã Cai Lậy; Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy

27/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

27/5/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

28/5/2020 (13h30-17h00): Một phần phường 4, thị xã Cai Lậy

29/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

24/5/2020 (7h30-15h30): Một phần các xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông, TT Mỹ Phước, hoàn toàn các xã Thạnh Hòa, Thạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

26/5/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

28/5/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành; Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo.

Điện lực Cái Bè

25/5/2020 (9h00-10h00): Một phần xã Hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè; Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy

25/5/2020 (9h00-13h00): Một phần xã Mỹ Hội

26/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã An Thái Đông

26/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã An Thái Trung

26/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã An Hữu

26/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

27/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp

28/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Tân Hưng

28/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã An Thái Trung

28/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

29/5/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Đức Đông

Điện lực Tân Phú Đông

26/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bà Tiên 2, xã Phú Đông