Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

20/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp 2 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

20/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần lộ liên ấp 4, 5 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

18/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Phước Tây; Mỹ Hạnh Trung; Tân Bình, TX Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường; Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

20/3/2023

8:00 - 16:00

Cty TNHH Triệu Tín; Bao bì Phạm Thanh Dũng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

18/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long

18/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước

19/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần khu 3 TT Chợ Gạo

19/3/2023

9:00 - 10:00

Một phần khu 1 TT Chợ Gạo

19/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần khu 3 TT Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/3/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Trung Hòa; Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

20/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

20/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông