Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

19/3/2023

7:30 - 12:00

Đường Lê Lợi từ Thường trực HĐND tỉnh đến Đài truyền hình Trà Vinh và các hẻm (dãy Đài truyền hình Trà Vinh); Đường Phạm Ngũ Lão từ Trương Văn Kỉnh đến vòng xoay sóc ruộng và các hẻm; TBA chuyên dùng TT kỹ thuật phát thanh truyền hình, Bưu điện phường 1, Sở nông nghiệp, Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Quốc, Trường thực hành sư phạm, Trường Việt Anh 5, Khu tập thể cục thuế; Đường Nguyễn Thái Học từ Phan Châu Trinh đến Quang Trung; Đường Quang Trung từ Lê Lợi đến Phạm Ngũ Lão; Đường Ngô Quốc Trị từ Phạm Ngũ Lão đến hẻm số 43; Đường Nguyễn Hòa Luông

19/3/2023

7:30 - 16:00

Đường Ngô Quốc Trị: Từ Phạm Ngũ Lão đến hẻm số 43; Đường Phạm Ngũ Lão: Từ TBA đến hẻm Cà phê Sáu Hữu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

20/3/2023

7:00 - 13:00

Một phần ấp Lạc Thạnh A, Cầu Vĩ, Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

19/3/2023

6:30 - 16:30

Một phần ấp Ô Mịch, Rùm Sóc, xã Châu Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

19/3/2023

7:00 - 13:00

Xã Hiếu Tử (trừ một phần ấp Tân Đại, Ô Trôm); Xã Hiếu Trung (trừ một phần ấp Phú Thọ 1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

18/3/2023

7:30 - 13:30

Một phần ấp Thống Nhất, xã Long Toàn; một phần xã Dân Thành, TX Duyên Hải

18/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

18/3/2023

11:30 - 12:30

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, khu TTHC huyện Duyên Hải; ấp Bào Sen, Thống Nhất, Long Điền, xã Long Toàn; một phần xã Dân Thành, TX Duyên Hải

18/3/2023

12:10 - 13:40

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

18/3/2023

13:50 - 16:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

20/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

20/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/3/2023

8:00 - 13:00

Ấp Đầu Giồng A, B, Giồng Trôm, Phú Mỹ, Ô Dài, xã Mỹ Chánh; Ấp Giồng Lức, Hương Phụ C, xã Đa Lộc

19/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần khóm 3 thị trấn Châu Thành

20/3/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp Lang Khoét, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải  

18/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải