Điện lực Mỹ Tho

1/6/2020 (7h30-14h30): Một phần Lộ Đài thuộc xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho

1/6/2020 (7h30-11h00): Một phần xã Trung An, TP. Mỹ Tho

2/6/2020 (7h30-14h30): Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Văn Nhánh thuộc phường 5, phường 10, TP. Mỹ Tho

2/6/2020 (8h00-14h30): Một phần ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

3/6/2020 (8h00-11h30): Khu vực Quân đội Sư đoàn 8, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

3/6/2020 (13h30-17h00): Một phần đường tỉnh 870 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành; Xã Trung An, TP. Mỹ Tho

4/6/2020 (7h30-11h30): Một phần QL 1A thuộc xã Thạnh Phú

4/6/2020 (13h30-16h00): Một phần phường 10, TP. Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

4/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Chợ, ấp Cầu Xây, ấp Xóm Chủ, ấp Xóm Rẫy, ấp Xóm Tựu xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực Gò Công Tây

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới, Khương Thọ, xã Đồng Sơn

5/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì; Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt

Điện lực Cai Lậy

1/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy

3/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

5/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

5/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Mỹ

3/6/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Đông

3/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phú Mỹ

4/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hưng Thạnh

Điện lực Chợ Gạo

1/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

1/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước

2/6/2020 (8h00-14h00): Toàn xã Xuân Đông và một phần xã Hòa Định

2/6/2020 (8h00-14h00): Ấp Đăng Phong trên xã Đăng Hưng Phước

2/6/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông

Điện lực Châu Thành

1/6/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành; Một phần xã Tân Lập 1, Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

3/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Bình

4/6/2020 (7h30-12h00; 7h30-16h00): Xã Bình Trưng

Điện lực Cái Bè

2/6/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A

2/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Trung

2/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lợi B

3/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Hậu Thành

4/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lợi B

4/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lợi A

4/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Tân Hưng

5/6/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

1/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông 

2/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

4/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Định, Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông