Điện lực Mỹ Tho

7/6/2020 (7h00-13h30): Một phần phường 1, phường 4, phường Tân Long, TP. Mỹ Tho

8/6/2020 (7h30-11h30; 7h30-15h30; 13h30-16h00): Một phần xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho

8/6/2020 (7h30-10h30): Một phần xã Trung An, TP. Mỹ Tho

9/6/2020 (7h30-12h00): Một phần Lộ Miếu Cây Vông thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho

9/6/2020 (13h30-16h00): Một phần QL 1A thuộc xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho; Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành.

10/6/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Thạnh Phú và xã Long Hưng, huyện Châu Thành

11/6/2020 (7h30-11h30): Một phần KDC Bình Tạo xã Trung An và Trường Chuyên Tiền Giang

12/6/2020 (8h00-14h30): Lộ Gò Lớn thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

8/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Dương Hòa, Dương Quới, Thanh Nhung 1 xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

11/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Phú, Bà Canh xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

8/6/2020 (7h30-14h00; 14h30-17h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

9/6/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 3, thị xã Gò Công

11/6/2020 (14h00-17h00): Một phần phường 5, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

8/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

11/6/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Thạnh Thới và toàn phần ấp Khương Thọ, Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

Điện lực Cai Lậy

8/6/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy; Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

8/6/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

9/6/2020 (8h00-16h00): Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy; Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy

12/6/2020 (7h30-11h00): Một phần xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy

12/6/2020 (7h30-7h45; 10h45-11h00): Xã Tân Phú và một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy; Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

Điện lực Tân Phước

9/6/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hòa Tây 

10/6/2020 (8h00-16h00): Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2.

Điện lực Chợ Gạo

7/6/2020 (13h30-16h30): Một phần xã Bình Ninh

12/6/2020 (8h00-14h00): Ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Châu Thành

10/6/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

9/6/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A

9/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lợi A

10/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Phú An

11/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lợi A

12/6/2020 (9h00-15h00): Một phần xã Đông Hòa Hiệp

12/6/2020 (9h00-15h00): Một phần khu 3 thị trấn Cái Bè

Điện lực Tân Phú Đông

7/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Cả Thu, Bà Lắm xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

8/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Bình, Tân Hương xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Cả Thu, Giồng Keo xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

10/6/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Lý Quàn 2 xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông