Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

24/3/2023

7:30 - 17:00

Đường Cao Thắng (từ giáp nhà 39, 88 đến giáp nhà số 43, 94C)

25/3/2023

13:30 - 16:00

KDC Đoàn Thị Điểm

25/3/2023

15:00 - 18:00

Đường Chông Chác (từ giáp nhà số 212 đến giáp cầu Thanh niên)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

24/3/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Phước A1, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

24/3/2023

12:30 - 17:30

Toàn bộ ấp Lê Minh Châu, Tăng Long, một phần ấp Nguyễn Công Minh, ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

24/3/2023

7:00 - 17:30

Một phần khóm Biển Trên, Biển Dưới, Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

24/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Sum Thum A, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu

26/3/2023

7:00 - 13:30

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường 1; Một phần khóm Cà Săng, phường 2; Một phần khóm Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

26/3/2023

7:00 - 17:30

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1; Một phần khóm Cà Lăng A Biển, phường 2, TX Vĩnh Châu

26/3/2023

11:00 - 13:30

Một phần khóm 1, phường 1; Một phần khóm Watpich, Vĩnh Thành, Sở Tại A, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Qui, Xẻo Me, Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước; Một phần ấp Trà Vôn B, Tham Chu, Tân Trà, Tân Hòa, Năm Căn, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

24/3/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bào Cát, TT Hưng Lợi; xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần ấp 22, Tà Tọt C, xã Thạnh Trị; ấp 21 xã Thạnh Tân; một phần ấp 13, 23 xã Châu Hưng; một phần ấp 18 xã Tân Long, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

24/3/2023

8:00 - 16:30

Ấp Phú Trường, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

24/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm 3 phường 1, TX Ngã Năm

24/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Long Bình; Ấp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 1, Mỹ Tân, xã Mỹ Bình; Ấp 18 xã Tân Long; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu, phường 3; Xã Mỹ Quới, TX Ngã Năm