Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

25/2/2023

12:00 - 17:00

Một phần khóm Tân Hưng, khóm Tân Thuận, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

25/2/2023

12:00 - 17:00

Cty Hợp Thành, khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

27/2/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XN Việt Hoa, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

27/2/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XN phân bón Cửu Long 2, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

27/2/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của NM bia Sài Gòn, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

27/2/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

27/2/2023

8:30 - 10:00

Ấp Phù Ly 1, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

27/2/2023

10:00 - 11:00

Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, TX Bình Minh

27/2/2023

11:00 - 12:00

Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

26/2/2023

7:30 - 16:30

Ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

26/2/2023

7:30 - 16:30

Xã An Phước; Chánh An, huyện Mang Thít