Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

3/3/2023

6:00 - 13:30

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Nguyễn Thông, Lê Đại Hành, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Kim Đồng, Nguyễn Hồng Khanh, phường 7

4/3/2023

7:00 - 16:30

Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú đến ngã 3 Hòa Bình - Võ Thị Sáu), phường 3, phường 7; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã 3 Võ Thị Sáu - 23/8), phường 3, phường 7, phường 8; Khu tập thể phía sau trường Đại học Bạc Liêu cơ sở 1, khóm Trà Kha B, đường 23/8 khóm Trà Kha, Trà Kha A; Khóm Trà Khứa, phường 8

5/3/2023

5:45 - 16:30

Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Lê Thiết Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Hòa Bình nối dài, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Trần Huỳnh nối dài, Bùi Thị Xuân nối dài, phường 1; phường 5; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát, phường Nhà Mát; Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

4/3/2023

6:30 - 15:30

Khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng; Ấp 3A xã Tân Phong; Ấp 3, 4 xã Phong Thạnh A; Xã Phong Thạnh Tây

4/3/2023

12:30 - 16:30

Khóm 3 phường Láng Tròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

4/3/2023

7:30 - 11:00

Ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng

4/3/2023

7:30 - 12:00

Ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A

4/3/2023

11:30 - 14:00

Ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng

4/3/2023

11:30 - 15:00

Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A; Ấp Đông Hưng, Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng

5/3/2023

6:00 - 15:00

Ấp Xẻo Chích, TT Châu Hưng; Xã Châu Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

3/3/2023

7:00 - 12:30

Ấp Mỹ 2, Mỹ 2A, xã Vĩnh Phú Đông

3/3/2023

7:00 - 14:00

Ấp Phước Thuận, Phước Thuận 1, TT Phước Long

3/3/2023

7:00 - 16:30

Ấp Tường 1, Phước 3A, Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

3/3/2023

9:30 - 13:00

Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Phước Thuận, Phước Thuận A, TT Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú

3/3/2023

12:00 - 16:30

Ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú; Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

3/3/2023

13:00 - 16:30

Ấp Tường 1, Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

4/3/2023

6:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A; Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

3/3/2023

8:00 - 9:00

Trạm Trương Văn Phương

3/3/2023

10:00 - 11:00

Trạm NTCN Giang Huy Điền

3/3/2023

12:00 - 13:00

Trạm Trung tâm y tế huyện Đông Hải

3/3/2023

14:00 - 15:00

Trạm Cục thuế tỉnh Bạc Liêu (Chi cục thuế KV Giá Rai - Đông Hải)

4/3/2023

8:00 - 9:30

Ấp Cây Gian, xã Long Điền

4/3/2023

9:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Văn Thuận

4/3/2023

10:00 - 11:30

Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây

4/3/2023

13:00 - 14:30

Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây

5/3/2023

8:00 - 9:00

Ấp Gò Cát, xã Điền Hải

5/3/2023

8:00 - 16:00

Ấp Trung Điền, Bửu 2, Minh Điền, xã Long Điền Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

3/3/2023

6:00 - 16:30

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

3/3/2023

7:00 - 16:30

Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

4/3/2023

7:30 - 12:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, TT Hòa Bình; Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

4/3/2023

13:00 - 16:00

Ấp Chùa Phật, TT Hòa Bình; Ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B