Điện lực Phong Điền

2/6/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Trường Thọ, Trường Thọ 1, Trường Thọ 2, Trường Ninh, Trường Ninh A, Trường Hòa - xã Trường Long, huyện Phong Điền

3/6/2020 (8h00-9h15): Một phần ấp Nhơn Thành, Tân Thành - xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

3/6/2020 (8h00-9h15): Một phần ấp Thới Hưng, Tân Hưng - xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

3/6/2020 (9h20-10h35): Một phần ấp Nhơn Thành, So Đũa Bé - xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

3/6/2020 (9h30-10h30): Một phần ấp Thới Hưng, Tân Hưng - xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

3/6/2020 (10h40-11h50): Một phần ấp Nhơn Thành - xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

3/6/2020 (10h45-12h00): Một phần ấp Tân Nhơn - xã Tân Thới; Một phần ấp Thới Hưng - xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

3/6/2020 (12h30-14h00): Một phần ấp Nhơn Thành - xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

3/6/2020 (13h00-14h15): Một phần ấp Tân Nhơn, Tân Lợi - xã Tân Thới, huyện Phong Điền

3/6/2020 (14h10-15h40): Một phần ấp Nhơn Khánh; Một phần ấp Nhơn Thành; Một phần ấp Thị Tứ Vàm Xáng; một phần ấp Nhơn Phú 1- xã Nhơn Nghĩa

3/6/2020 (14h20-15h40): Một phần ấp Tân Nhơn - xã Tân Thới; Một phần ấp Thới Hưng - xã Giai Xuân - huyện Phong Điền

5/6/2020 (8h00-16h00): Ấp Trường Thọ, Trường Thọ 1, Trường Thọ 2 - xã Trường Long, huyện Phong Điền

Điện lực Thới Lai

2/6/2020 (8h00-10h00): Giết mổ gia súc, gia cầm Trường Phú; XX Hữu Thành

2/6/2020 (10h30-12h00): Lò sấy Trương Thanh Thận; Nước đá Lê Quốc Thái

2/6/2020 (13h00-15h30): DNTN Phúc Quý

2/6/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai

3/6/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Thới Tân, xã Đông Thuận, xã Đông Bình - huyện Thới Lai

5/6/2020 (8h30-10h30): Xã Đông Bình, huyện Thới Lai.

Điện lực Ninh Kiều

3/6/2020 (8h00-15h00): Một phần Trần Hoàng Na, Tầm Vu

5/6/2020 (8h00-15h00): Một phần KV TT BV Đa khoa TW

Điện lực Cái Răng

3/6/2020 (8h00-11h00): Một phần đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

4/6/2020 (8h00-16h00): Dọc rạch Ấp Mỹ thuộc khu vực Thạnh Mỹ, Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

Điện lực Ô Môn

1/6/2020 (8h30-9h30): Khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn

1/6/2020 (10h00-11h30): Trạm Lò Bánh Ngọt Trần Thanh Phong 160kVA, phường Thới An, quận Ô Môn

2/6/2020 (8h00-12h00): Khu vực Bình Hòa, Bình Lợi, Bình Yên, Bình Thuận - phường Trường Lạc; Khu vực Bình Khánh - phường Phước Thới, quận Ô Môn

3/6/2020 (8h00-12h00): Khu vực Thới Ngươn B, Thới Ngươn A, Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn

4/6/2020 (8h00-12h00): Khu vực Thới Ngươn B, Thới Ngươn A, Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn

5/6/2020 (8h00-12h00): Khu vực Thới Thuận, Thới Thuận A, phường Thới An, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

2/6/2020 (9h00-14h00): Một phần khu vực Tân An, phường Tân Lộc

3/6/2020 (9h00-13h00): Một phần khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc

3/6/2020 (9h00-12h00): Một phần khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc

4/6/2020 (9h00-12h00): Một phần khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên; Một phần khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng

5/6/2020 (9h00-13h00): Một phần khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên

Điện lực Vĩnh Thạnh

3/6/2020 (8h00-15h30): Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới

4/6/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ

4/6/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới

4/6/2020 (12h30-13h30): Một phần ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới

4/6/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Qui Lân 6, 7, xã Thạnh Quới