Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

25/3/2023

7:00 - 11:30

Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

25/3/2023

13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

26/3/2023

7:00 - 17:00

Từ cầu Cái Đôi đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

27/3/2023

8:00 - 17:00

Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

   

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

25/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Rạch Vọp, Phú Thới, Bình Lương, xã Quới Thiện; toàn xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

27/3/2023

15:00 - 17:00

Trạm BK Phong Em

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

25/3/2023

7:30 - 9:30

Khóm 4 TT Long Hồ, huyện Long Hồ

25/3/2023

7:30 - 11:00

Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

25/3/2023

12:00 - 14:00

Trạm biến áp 15kVA CK Trương Nhật Sang

25/3/2023

14:30 - 16:30

Trạm biến áp NMXX Hiệp Phát 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

25/3/2023

6:00 - 16:30

Xã Nhơn Phú; Bình Phước, huyện Mang Thít

26/3/2023

6:00 - 16:30

Xã An Phước; Chánh An, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

25/3/2023

8:00 - 10:00

Khóm Thành Quới, TT Tân Quới, huyện Bình Tân

27/3/2023

13:00 - 17:00

Ấp Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân