Điện lực Hải Châu

4/5/2020 (7h30-11h00): Trạm ĐH Ngoại Ngữ

4/5/2020 (8h00-12h30): Trạm Đông Tây 2

4/5/2020 (13h30-17h30): Trạm Duy Tân

5/5/2020 (8h00-12h30): Trạm Điện lực Hải Châu

5/5/2020 (13h30-17h30): Trạm CS Yên Báy

6/5/2020 (8h00-12h30): Trạm Khách sạn Quốc Cường

6/5/2020 (13h30-17h30): Trạm Núi Thành 1

7/5/2020 (7h30-10h30): Trạm Vĩnh Trung

7/5/2020 (8h00-14h00): Trạm Bình Hiên 

7/5/2020 (8h00-14h00): Trạm Bình Thuận 3

Điện lực Liên Chiểu

3/5/2020 (6h00-17h00): Trạm TTHC Quận Liên Chiểu

4/5/2020 (7h30-12h00): Trạm KDC Hoà Minh T8

4/5/2020 (8h00-10h00): Trạm CS Bà Nà - Suối Mơ T1

4/5/2020 (10h00-12h00): Trạm Bưu điện Hòa Khánh

4/5/2020 (13h00-15h00): Trạm KDC Hoà Phát 4 T1

4/5/2020 (15h00-17h00): Trạm KDC Phước Lý T3

5/5/2020 (9h30-11h30): Trạm Thủy Tú 1

7/5/2020 (7h30-9h30): Trạm Ngã Ba Huế 2

7/5/2020 (7h30-12h00): Trạm XD Petec

7/5/2020 (9h30-11h30): Trạm Hoà An 3

8/5/2020 (7h30-11h00): Trạm KDC Hoà Hiệp T2; TBA Trịnh Khắc Lập; Trạm bơm PS4-2 NTT

8/5/2020 (7h30-9h30): Trạm Đa Phước 5

Điện lực Sơn Trà

4/5/2020 (13h30-17h00): Trạm An Nhơn 1

Điện lực Cẩm Lệ

4/5/2020 (7h30-11h30): Trạm KĐT ST Hòa Xuân T1

5/5/2020 (7h30-12h00): Trạm Dưong Sơn 3

7/5/2020 (7h30-11h30): TBA Văn Tiến Dũng

Điện lực Hòa Vang

4/5/2020 (7h30-10h00): TBA Diêu Phong 3; Trạm Thôn Hoà Phát; Trạm Trại Giống Cây; Trạm CS Bà Nà - Suối Mơ T4; Trạm CS Bà Nà - Suối Mơ T5; Trạm CTCP Trung Sơn; Trạm CTCP Trung Sơn T2

4/5/2020 (7h30-16h00): Trạm Hòa Xuân - Hòa Phú

5/5/2020 (7h30-11h00): Trạm Ánh sáng Phú Sơn

6/5/2020 (7h30-12h00): Trạm Thạch Nham Đông T2

6/5/2020 (13h00-17h30): Trạm Hoà Nhơn 1-T2

7/5/2020 (7h30-14h30): Trạm Đèo Ông Gấm

Điện lực Thanh Khê

4/5/2020 (7h30-12h30): Trạm Điện Biên Phủ 1

5/5/2020 (7h30-12h30): Trạm Thanh Lộc Đán

6/5/2020 (7h30-12h30): Trạm Tân Lập 2

7/5/2020 (7h30-12h30): Trạm Tân Lập 7