Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

5/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần KĐT 5A đường số 3, 6, 7, 13, D10, N20, N21

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

4/3/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

4/3/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông

4/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đông

4/3/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông

5/3/2023

7:30 - 10:00

Một phần ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2

5/3/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

5/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Hòa Bạch, Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

5/3/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

4/3/2023

8:00 - 16:30

Xã Thuận Hưng (trừ ấp Thiện Nhơn, Thiện Tánh, Thiện Bình); xã Phú Mỹ; ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch G, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

3/3/2023

7:30 - 16:00

Khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

4/3/2023

7:30 - 16:00

Khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

5/3/2023

7:30 - 16:00

Khóm Xẻo Me, Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

5/3/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2, Bào Lớn, Công Điền, Thạnh Điền, TT Phú Lộc. Ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

3/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Đông Hải, xã Đại Hải