Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

21/3/2023

7:30 - 13:00

Đường Nguyễn Du, Thạch Thị Thanh; KV chùa Âng và Bảo tàng dân tộc; Toàn ấp Ba Se, xã Lương Hòa; Khóm 6 phường 8; TBA chuyên dùng DNTN Hải Đăng, Trường trung cấp Pali Khơmer, Miếu Bà Ba Se

23/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Huệ Sanh, Sa Bình, xã Long Đức (KV đường qua cầu Huyện Đệ)

24/3/2023

7:30 - 11:30

Công ty TNHH SX TM Bảy Chi 3; HKD Lương Minh

24/3/2023

7:30 - 15:00

Khóm 10 phường 9

26/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Yên, Vĩnh Hưng, xã Long Đức; KV chợ Vàm; TBA chuyên dùng Công ty Tân Thuận Hưng, Nhà máy cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Kho lương thực vàm, Công ty Út Niên, Trường cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC 25, Nhà máy sản xuất thức ăn vàm Trà Vinh, Nhà máy xay xát vàm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

21/3/2023

6:30 - 17:00

Xã Hiệp Mỹ Tây

22/3/2023

6:30 - 17:00

Xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp La Bang, Sơn Lang, xã Long Sơn; Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

23/3/2023

6:30 - 17:00

Ấp Rạch, một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa; Một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

23/3/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Cà Tum B, xã Vinh Kim

24/3/2023

6:30 - 14:00

Xã Long Sơn (trừ ấp Ô Răng, La Bang); Ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây

24/3/2023

11:00 - 14:00

Xã Hiệp Mỹ Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

22/3/2023

8:00 - 8:45

Trạm Châu Điền 2 thuộc ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền

22/3/2023

9:00 - 9:45

Trạm Kinh Xáng 2 thuộc ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú

22/3/2023

13:30 - 14:15

Trạm cấp nước Cồn Tân Qui thuộc ấp Tân Quy 2, xã An Phú Tân

22/3/2023

14:45 - 15:30

Trạm xã An Phú Tân thuộc ấp An Trại, xã An Phú Tân

24/3/2023

7:00 - 16:30

Ấp Ô Mịch, một phần ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

21/3/2023

8:00 - 8:30

Trạm Diệp Tấn Thành

21/3/2023

9:00 - 10:00

Trạm Sà Vần A; Trạm phòng khám Nguyễn Thiên Nhiên

21/3/2023

10:30 - 11:30

Trạm Sà Vần A1

21/3/2023

13:30 - 14:00

Trạm Giồng Cao

21/3/2023

14:30 - 15:00

Trạm Rạch Bót

21/3/2023

16:00 - 16:30

Trạm Cây Da Tập Sơn 1

22/3/2023

8:00 - 8:30

Trạm Lê Văn Kha

22/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm 7 TT Định An

22/3/2023

9:00 - 9:30

Trạm Trầm Túc

22/3/2023

10:00 - 10:30

Trạm Mé Láng Trà Cú 2

22/3/2023

13:30 - 14:00

Trạm Nguyễn Văn Anh

22/3/2023

14:30 - 15:30

Trạm Trần Thanh Long

22/3/2023

16:00 - 16:30

Trạm Hà Tấn Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

21/3/2023

7:00 - 12:00

Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

22/3/2023

7:15 - 8:15

Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

22/3/2023

8:15 - 9:15

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần

22/3/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp Đại Mong, xã Phú Cần

22/3/2023

10:15 - 11:00

Một phần ấp Hòa Trinh, xã Hùng Hòa

22/3/2023

13:15 - 14:30

Một phần ấp Ngãi Phú 1, xã Ngãi Hùng

22/3/2023

14:45 - 15:45

Một phần ấp Sóc Tràm, xã Tân Hòa

22/3/2023

15:50 - 16:50

Một phần ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

21/3/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

21/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 15 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

21/3/2023

13:30 - 15:30

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

23/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, TX Duyên Hải

23/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp 11, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

23/3/2023

10:10 - 12:10

Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, TX Duyên Hải

23/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, TX Duyên Hải; Một phần ấp 11 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

21/3/2023

7:30 - 11:00

Ấp Rạch Rô 2, xã Nhị Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/3/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

23/3/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

21/3/2023

9:00 - 11:30

Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

22/3/2023

8:30 - 10:30

Ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

22/3/2023

13:00 - 14:00

Ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

22/3/2023

14:30 - 17:00

Ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải