Điện lực Hải Châu

30/5/2020 (11h00-18h30): Trạm Công ty TCCP Dầu khí VN1

2/6/2020 (8h00-15h30): Trạm Lý Thái Tổ 3

4/6/2020 (8h00-16h00): Trạm Tuyên Sơn

Điện lực Liên Chiểu

30/5/2020 (6h30-10h30): TBA Nguyễn Chánh 3

30/5/2020 (7h30-16h00): Trạm Thép ĐN T3-1 T3-2; Trạm Cao su ĐN 1-2; Trạm Cao su ĐN 1-1; Trạm Lilama 7; Trạm Cao su ĐN 2-3-5; Trạm Cao su ĐN 1-3; Trạm Dừng Hải Vân; Trạm XLNT KCN Liên Chiểu

31/5/2020 (5h30-17h30): Trạm TĐC Hòa Hiệp 4; Trạm TĐC Hòa Hiệp 4 T2; TBA Trần Tấn; TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng; TBA Bàu Tràm T1; TBA Bàu Tràm T2; TBA Bàu Tràm T3; TBA Bàu Tràm T4; Trạm Công ty VPT; Trạm Trung Á; Trạm Công ty In Đà Nẵng; Trạm Deahan T2; Trạm Dacotex

31/5/2020 (5h30-17h30): Trạm Cơ Điện lạnh; Trạm Quang Thanh; Trạm Duy Vũ; Trạm CN Tàu Thủy; Trạm Lê Đức Thành; Trạm Đông Sơn; Trạm Acecook; Trạm DVTH Miền Trung; Trạm B.M.F; Trạm Lắp máy Miền Nam; Trạm Kỹ thuật VN; Trạm Nam Thái; Trạm Việt Hồng; Trạm Giấy Vĩnh Nghiệp

31/5/2020 (5h30-17h30): Trạm Daiwa; Trạm Quang Thanh T2; Trạm Giấy Vàng; Trạm Bao Bì VN; Trạm CS KCN T5; Trạm NBB; Trạm T.B.Dương T2; Trạm CS ĐS4 KCN; Trạm Viettel T2; Trạm Phan Nguyên Khôi; Trạm Yuri 2; Trạm Thép Hòa Phát; Trạm Cục Hải quan; Trạm Dahaco

31/5/2020 (5h30-17h30): Trạm Dưỡng khí Việt; Trạm TCIE; Trạm Liwayway; Trạm Cafe Long; Trạm Lắp máy Miền Nam T3; Trạm Ba An; Trạm Thường Thắng Đạt T2; Trạm Quân Đạt

31/5/2020 (7h00-11h30): Trạm Khu phố chợ Hòa Khánh T3; Trạm Ngô Xuân Thu 4

31/5/2020 (7h30-9h30): Trạm Lâm sản Thanh Lộc; Trạm Xuân Hà

31/5/2020 (8h00-14h00): Trạm KDC Việt Xuân; TBA Khu Đường 2; TBA Đồng Kè 2; Trạm Lâm sản xuất khẩu; Trạm Lâm sản Thanh Lộc; Trạm Điện tử Việt Hoa T1; Trạm Ngân hàng NN KCN; Trạm Ngân hàng Hải Vân; Trạm Thành Lợi; Trạm Thép Dana-Ý T1; Trạm Thép Dana-Ý T2

31/5/2020 (8h00-14h00): Trạm Điện tử Việt Hoa T2; Trạm Con đường Xanh; Trạm Thép Thái Bình Dương T3; Trạm VBL ĐN; Trạm Tuấn Việt; Trạm Năng lượng Xanh; Trạm LĐ Lao động; Trạm Kim Thành Lợi; Trạm Con đường Xanh T2; Trạm Industries; Trạm TC Motor; Trạm Dược Codupha

31/5/2020 (8h00-14h00): Trạm Kho vận Thuận Phong; Trạm Chiếu sáng đường số 11

31/5/2020 (9h30-12h00): Trạm Chánh Nguyên T2; Trạm VN Kanzaki

1/6/2020 (7h00-11h30): TBA Lê Đình Kỵ; Trạm Phạm Như Xương 2

1/6/2020 (13h00-17h00): Trạm KĐT Phước Lý

1/6/2020 (14h00-16h00): Trạm J258-T2

2/6/2020 (7h00-11h30): Trạm Nam Ô; Trạm Nam Ô 2

2/6/2020 (13h00-17h00): Trạm Âu Cơ 3

3/6/2020 (7h00-11h30): Trạm Kim Liên; Trạm Kim Liên 2

3/6/2020 (14h00-16h00): Trạm KDC Hoà Minh 2T2

4/6/2020 (7h00-11h30): Trạm Hoà Hiệp 1-3; Trạm Hòa Hiệp Bắc

4/6/2020 (14h00-16h00): Trạm cầu Liên Chiểu

4/6/2020 (14h00-17h00): Trạm Kho XD K83

Điện lực Sơn Trà

1/6/2020 (8h00-17h00): Trạm Khu tắm bùn

Điện lực Cẩm Lệ

1/6/2020 (7h00-10h00): Trạm Trường Sa T3

1/6/2020 (14h30-16h30): Trạm Đông Phước 2

2/6/2020 (7h30-11h30): Trạm Cẩm Hòa 3

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm KĐT ST Hòa Xuân T1; Trạm KĐT ST Hòa Xuân T2; Trạm KDC Phía Nam sông Quá Giáng; Trạm T3 Đảo A-B Hòa Xuân; Trạm T4 Đảo A-B Hòa Xuân; Trạm T5 Đảo A-B Hòa Xuân; Trạm Hòa Xuân 1A-T1; Trạm Hòa Xuân 1A-T2; Trạm T7 Đảo A-B Hòa Xuân

3/6/2020 (5h30-17h30): TBA 1BT1 Hòa Xuân; TBA 1BT2 Hòa Xuân; TBA Liêm Lạc 3; TBA T5 Cồn Dầu; Trạm T6 Đảo AB Hòa Xuân; Trạm Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ; Trạm Khu E1 PK 2, 3 Nam cầu Cẩm Lệ T2; Trạm Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ; Trạm KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Hòa Phước 2; Trạm Khu B Nam cầu Cẩm Lệ; Trạm Khu E1 PK 2, 3 Nam cầu Cẩm Lệ; Trạm T1 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T2 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T3 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T4 bên trái đường Võ Chí Công

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm T5 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ; TBA Cục Quản trị T26; TBA Phạm Hùng T3; TBA Quang Châu 4; TBA Quang Châu 5; TBA UBND phường Hòa Xuân; TBA Văn Tiến Dũng T5; TBA Nhơn Thọ 2; TBA Trà Kiểm 2; TBA Dương Sơn 6

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Ánh sáng Miếu Bông; Trạm Chợ mới Hoà Phước; Trạm Gạch Thanh Bình; Trạm Trà Kiểm; Trạm Tân Hạnh; Trạm Dương Sơn; Trạm Phong Nam; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5; Trạm Cẩm Nam 1; Trạm Quang Châu; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2; Trạm Miếu Bông 3

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Giáng Đông; Trạm Quan Châu 2; Trạm Miếu Bông 2; Trạm Thôn Nhơn Hòa; Trạm Giáng Nam 1; Trạm Thôn Nhơn Thọ; Trạm Quá Giáng 1; Trạm Quá Giáng 2; Trạm UBND Hoà Phước; Trạm KDC Phong Nam; Trạm Đông Hoà 2; Trạm Quan Châu 3; Trạm Liêm Lạc

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Hoà Xuân 1; Trạm Tùng Lâm; Trạm Phong Nam 2; Trạm Dưong Sơn 3; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6; Trạm KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7; Trạm Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Dương Sơn 4; Trạm Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ; Trạm KCC A2 Nam Cẩm Lệ; Trạm T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ; Trạm T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ; Trạm T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ; Trạm T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm T6 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T7 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T8 bên trái đường Võ Chí Công; Trạm T9 bên trái đường Võ Chí Công; TBA Cồn Dầu T4; TBA Đông Bến xe phía Nam; Trạm Dương Sơn 5; TBA Khu C Nam Cẩm Lệ; TBA Phong Nam 3

3/6/2020 (5h30-17h30): TBA Giáng Nam 2; TBA Văn Tiến Dũng; TBA Phan Hữu Nghi; TBA Đô Đốc Lân T1; TBA Trần Lê T1; TBA Văn Tiến Dũng T1; TBA Hòa Châu; TBA Hòa Phước 3; TBA Phan Văn Đáng; TBA Cẩm Nam 2; TBA Khu TĐC phía Đông Bến xe phía Nam; TBA 1BT3 Hòa Xuân

3/6/2020 (5h30-17h30): TBA T10 bên trái đường Võ Chí Công; TBA T11 bên trái đường Võ Chí Công; TBA Hà Duy Phiên; TBA 1BT4 Đảo AB Hòa Xuân; TBA Phạm Hùng T1; TBA Phạm Hùng T2; TBA Mẹ Thứ T1; TBA Mẹ Thứ T2; TBA Khu E MR Nam Cẩm Lệ T3; TBA Văn Tiến Dũng T3

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Chiếu sáng T1 (vành đai phía Nam); Trạm Ga Lệ Trạch; Trạm Cảnh sát PCCC số 5 TP Đà Nẵng; Trạm Hiệp Toàn; Trạm Việt Hòa; Trạm Xăng dầu PTSC Miếu Bông; Trạm Gạch Thanh Châu; Trạm Vỹ Hậu; Trạm Quang Vinh; Trạm Trâm Anh; Trạm Thép Nhân Luật

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm CS QL1A T2; Trạm CS QL1A T3; Trạm CS QL1A T4; Trạm CS QL1A T5; Trạm CS QL1A T6; Trạm CS QL1A T7; Trạm Viện KH-HS; Trạm CCMT Miền Trung & Tây Nguyên; Trạm CS T1 NTP nối dài; Trạm Xử lý nước thải Hòa Xuân; TBA Sân vận động Hòa Xuân (EB)

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm TT Ứng dụng KHKT & Công nghệ số 2; Trạm Trường mầm non của Công ty Bầu Trời cao; Trạm Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; TBA Massage Cham Spa; Trạm Showroom Ô tô Trường Hải; Trạm Thái Gia Nguyễn; Trạm Công ty Kiss Latex

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên; Trạm Công ty TNHH Kalasha; Trạm Trụ sở làm việc CSGT TP. ĐN; Trạm Công ty Amigos; Trạm Bệnh viện phục hồi chức năng ĐN; Trạm Nhà hàng Ngũ Hành Sơn thượng; Trạm HKD Kiều Dương Cầm; Trạm Hương Thủ Đô

3/6/2020 (5h30-17h30): Trạm Trường THPT Hòa Xuân; Trạm Nước đá Đại Phát; Trạm Toyota Oyawa Đà Nẵng; Trạm Khu nhà ở Công ty Quang Nguyễn; Trạm Công ty Asia Green; Trạm Ban quản lý các Ban thành phố Đà Nẵng

Điện lực Hòa Vang

30/5/2020 (6h00-8h00): Trạm Hòa Nhơn 2-T2

30/5/2020 (7h30-11h00): Trạm Toàn Trung

30/5/2020 (7h30-10h00): Trạm Thạch Nham Tây 2

30/5/2020 (7h30-16h00): Trạm Niwa

1/6/2020 (7h30-15h30): Trạm UB Hòa Sơn

2/6/2020 (5h30-8h30): Trạm Sân banh Hoà Khương

4/6/2020 (6h00-8h00): Trạm Phú Sơn 2

Điện lực Thanh Khê

30/5/2020 (7h30-13h30): Trạm E954-T2; Trạm Đài chỉ huy K4; Trạm Đơn vị K336; Trạm Bê tông Đăng Hải

31/5/2020 (8h00-17h00): Trạm TT BCLT và Quốc tế KV3 T2; Trạm TT BCLT và Quốc tế KV3 T1

1/6/2020 (7h30-12h30): Trạm KGĐ F372 T4

2/6/2020 (7h30-12h30): Trạm Chính Gián

3/6/2020 (7h30-12h30): Trạm Phú Lộc 2

4/6/2020 (7h30-12h30): Trạm Phú Lộc 3