Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

26/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Yên, Vĩnh Hưng, xã Long Đức; KV chợ Vàm; TBA chuyên dùng Công ty Tân Thuận Hưng, Nhà máy cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Kho lương thực vàm, Công ty Út Niên, Trường cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC 25, Nhà máy sản xuất thức ăn vàm Trà Vinh, Nhà máy xay xát vàm

     

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

25/3/2023

7:00 - 18:00

Một phần ấp Cây Da, ấp Mé Láng, ấp Đường Liếu, ấp Sóc Ớt, ấp Sóc Ruộng, ấp Bổn Thanh, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Một phần ấp 14, ấp 15, ấp 16, ấp 17, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

   

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

27/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải