Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

7/3/2023

7:30 - 11:00

Một phần KP Bình Thiện, phường Tân Thiện; KP Xuân Lộc, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

7/3/2023

8:30 - 9:30

Trại heo Kim Hợi, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

7/3/2023

9:30 - 10:30

Trại heo Kim Hợi, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

5/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần thôn 2 xã Đức Liễu (TBA Đức Liễu 287B/03), huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

6/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 3 xã Minh Lập; một phần ấp 7 xã Minh Thắng, TX Chơn Thành

7/3/2023

9:00 - 10:30

Một phần KP 5 phường Minh Thành, TX Chơn Thành