Điện lực Hải An

4/5/2020 (6h30-7h00; 11h00-11h30): Đường dây từ Vạn Mỹ 24 <=> X70 Hải Quân <=> Vạn Mỹ 16 <=> Vạn Mỹ 26 lộ 475E2.5

4/5/2020 (6h00-11h30): TBA Viconship

5/5/2020 (0h00-0h45; 15h00-15h30): Đường dây TC Cát Bi <=> TĐC Đằng Lâm 1 lộ 474E2.13

5/5/2020 (0h00-0h45; 5h30-15h30): Đường dây 476E2.13 theo kết dây cơ bản

5/5/2020 (0h00-0h45; 15h00-15h30): Đường dây 472E2.13 theo kết dây cơ bản

5/5/2020 (0h00-0h45; 5h30-6h00; 15h00-15h30): Đường dây 471-7/19 <=> TĐC Đằng Lâm 1 lộ 474E2.13

5/5/2020 (0h00-0h45; 5h30-15h30): Đường dây 474E2.13 <=> 471-7/19

6/5/2020 (9h30-10h30): TBA XD Petex

6/5/2020 (8h00-9h00): TBA Container VN

6/5/2020 (10h45-11h45): TBA Điện máy

6/5/2020 (7h30-11h00): TBA Cát Bi 13

7/5/2020 (15h00-16h00): TBA Bơm Cầu Rào

7/5/2020 (8h00-9h00): TBA PT. Đông Hải 2

7/5/2020 (9h30-10h30): TBA Kim Long

7/5/2020 (10h45-11h45): TBA Nam Đình Vũ 2

7/5/2020 (5h00-6h30; 11h00-12h00): Đường dây từ CD 471-7/6 <=> TĐC Đằng Hải 2 lộ 471E2.13

7/5/2020 (5h00-5h15; 12h00-12h15): Đường dây từ T1 <=> TĐC Đằng Hải 2 lộ 471E2.13

7/5/2020 (6h30-12h00): Đường dây từ CD 471-7/10 => Đằng Hải 4A lộ 471E2.13

Điện lực Thủy Nguyên

5/5/2020 (8h30-8h50): TBA Thủy Tú 3

5/5/2020 (9h10-9h30): TBA Sang Trọng

6/5/2020 (8h30-8h50): TBA X28 Hải Quân số 2

6/5/2020 (9h10-9h30): TBA Nhà Công vụ X28 Hải Quân

7/5/2020 (8h30-8h50): TBA CTNHHH Đông Á

7/5/2020 (9h10-9h30): TBA Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm

Điện lực Lê Chân

6/5/2020 (8h00-10h00): Thay Ti và công tơ định kỳ TBA 250kVA Điện nước lắp máy lộ 474E2.12

7/5/2020 (8h00-10h00): Thay Ti và công tơ định kỳ TBA 400kVA Trường ĐH Dân lập Hải Phòng lộ 476E2.12

Điện lực Ngô Quyền

4/5/2020 (7h00-13h00): TBA An Đà 1

4/5/2020 (8h00-12h00): TBA Máy Tơ DD

4/5/2020 (14h30-16h30): TBA Văn Cao 6

5/5/2020 (7h00-13h00): TBA An Đà 1

Điện lực An Lão

5/5/2020 (15h30-16h30): TBA Công ty Đa Độ

5/5/2020 (8h00-9h00): TBA Việt Hoàng

5/5/2020 (14h00-15h00): TBA Thảo Vân

6/5/2020 (15h30-17h00): TBA Thực phẩm CN

6/5/2020 (14h00-15h00): TBA CS Trường Sơn 1

7/5/2020 (15h30-16h30): TBA XD Miền Đông 2

7/5/2020 (14h00-15h00): TBA Nội Lợi (Vũ Tuấn Anh)

8/5/2020 (8h00-11h30): TBA Phương Chử 3

8/5/2020 (8h30-9h00): Từ CD 371-7/01 nhánh Trường Thành lộ 373 E2.31

Điện lực Vĩnh Bảo

6/5/2020 (8h00-11h00): TBA NMN Vĩnh Bảo

6/5/2020 (14h00-17h00): TBA NMN Tam Cường