TCVN 13755-1:2023. Hệ thống hoán đổi acquy xe điện. Phần 1: Yêu cầu chung và hướng dẫn.

TCVN 13755-2:2023. Hệ thống hoán đổi acquy xe điện. Phần 2: Yêu cầu an toàn.

TCVN 13717:2023. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Xác định công suất đẩy của xe hybrid điện.

TCVN 13716-1:2023. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm bộ phận đẩy điện. Phần 1: Điều kiện thử nghiệm chung và định nghĩa.

TCVN 13078-25:2023. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 25: Thiết bị cấp điện một chiều cho xe điện có bảo vệ dựa trên phân cách về điện.

TCVN 7447-7-722:2023. Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-722: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Nguồn cấp cho xe điện.

TCVN 13510:2022. Thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc điện chế độ 2 của các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (IC-CPD).

TCVN 13078-24:2022. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 24: Truyền thông kỹ thuật số giữa trạm sạc điện một chiều cho xe điện và xe điện để điều khiển sạc điện một chiều.

TCVN 13078-1:2020. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 13078-21-1:2020. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 21-1: Yêu cầu tương thích điện từ đối với bộ sạc lắp trên xe điện kết nối có dây với nguồn cấp điện xoay chiều/một chiều.

TCVN 13078-21-2:2020. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 21-2: Yêu cầu về xe điện kết nối có dây với nguồn cấp điện xoay chiều/một chiều. Yêu cầu tương thích điện từ của bộ sạc không lắp trên xe điện.

TCVN 13078-23:2020. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 23: Trạm sạc điện một chiều cho xe điện.

TCVN 12776-1:2020. Mô tô và xe máy điện. Hiệu suất. Phần 1: Mức tiêu thụ năng lượng và quãng đường chạy danh định.

TCVN 12776-2:2020. Mô tô và xe máy điện. Hiệu suất. Phần 2: Đặc tính hoạt động trên đường.

TCVN 12775:2020. Mô tô và xe máy điện. Yêu cầu an toàn đối với đầu nối với nguồn cấp điện từ bên ngoài.

TCVN 12774:2020. Xe máy và mô tô điện. Đặc tính kỹ thuật thử nghiệm và yêu cầu về an toàn đối với hệ thống ắc quy lithi-ion.

TCVN 12773:2020. Mô tô và xe máy điện. Đặc tính an toàn.

TCVN 12772:2020. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Đầu nối với nguồn cung cấp điện từ bên ngoài. Yêu cầu an toàn.

TCVN 12504-1:2020. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Đặc tính kỹ thuật an toàn. Phần 1: Hệ thống tích điện nạp lại được (RESS).

TCVN 12504-2:2020. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Đặc tính kỹ thuật an toàn. Phần 2: An toàn vận hành xe.

TCVN 12504-3:2020. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Đặc tính kỹ thuật an toàn. Phần 3: An toàn về điện.

TCVN 12671-1:2019. Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 12671-2:2019. Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm.

TCVN 12671-3:2019. Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV. Phần 3: Cáp sạc điện xoay chiều theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V.

TCVN 12508:2018. Phương tiện giao thông đường bộ dùng pin nhiên liệu. Đo tiêu thụ năng lượng. Xe chạy bằng hydro nén.

TCVN 12507:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật cho thử nghiệm các hệ thống acquy lithi-ion tổ hợp với acquy chì axit hoặc tụ điện.

TCVN 12506:2018. Phương tiện giao thông đường bộ. Đầu nối điện của bơm nhiên liệu.

TCVN 12505:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Suất tiêu thụ năng lượng và quãng đường danh định. Quy trình thử cho ô tô con và ô tô thương mại hạng nhẹ.

TCVN 12504-4:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật về an toàn. Phần 4: An toàn điện khi đâm xe vào cột.

TCVN 12503-1:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ acquy kéo loại lithi-ion. Phần 1: Ứng dụng/thiết bị công suất lớn.

TCVN 12503-2:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ acquy kéo loại lithi-ion. Phần 2: Ứng dụng/thiết bị năng lượng cao.  

TCVN 12503-3:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ acquy kéo loại lithi-ion. Phần 3: Yêu cầu đặc tính an toàn.

TCVN 12241-1:2018. Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Phần 1: Thử nghiệm tính năng.

TCVN 12241-2:2018. Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Phần 2: Độ tin cậy và thử nghiệm quá mức.

TCVN 12241-3:2018. Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Phần 3: Yêu cầu an toàn.

TCVN 12241-4:2018. Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong của TCVN 12241-3 (IEC 62660-3).

TCVN 9053:2018. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Từ vựng.

TCVN 11918:2017. Hệ thống điện cho xe điện cá nhân.

TCVN 11792:2017. Xe điện bốn bánh. Yêu cầu kỹ thuật chung.

TCVN 9054:2011. Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện. Đặc tính vận hành trên đường.

TCVN 7450:2004. Xe đạp điện. Động cơ. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7449:2004. Xe đạp điện. Acquy chì axit.

TCVN 7448:2004. Xe đạp điện. Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.