Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh

(Kèm theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

STT

Tên gọi (thiết bị)

Tiêu chuẩn quốc gia

Lộ trình áp dụng

I.

Nhóm thiết bị gia dụng

1

Bóng đèn huỳnh quang compact

TCVN 7896:2015

 

 

 

 

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

 

 

 

 

2

Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 7897:2013

3

Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 8248:2013

4

Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

TCVN 8249:2013

5

Quạt điện

TCVN 7826:2015

6

Máy giặt gia dụng

TCVN 8526:2013

7

Nồi cơm điện

TCVN 8252:2015

8

Đèn LED

TCVN 11844:2017

 

 

Từ ngày 1/4/2025

 

 

9

Bếp hồng ngoại

TCVN 13373:2021

10

Bếp từ

TCVN 13372:2021

11

Tủ mát

TCVN 7828:2016

 

12

 

 

Tủ lạnh và tủ đông

 

TCVN 7828:2013

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

TCVN 7828:2016

Từ ngày 1/4/2025

 

13

 

 

Bình đun nước nóng có dự trữ

 

TCVN 7898:2009

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

TCVN 7898:2018

Từ ngày 1/4/2025

 

14

 

 

Máy điều hòa không khí không ống gió

 

TCVN 7830:2015

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

TCVN 7830:2021

Từ ngày 1/4/2025

 

15

 

 

Máy thu hình

 

TCVN 9536:2012

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

TCVN 9536:2021

Từ ngày 1/4/2025

II.

Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại

1

Máy photocopy

TCVN 9510:2012

 

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

 

 

2

Máy in

TCVN 9509:2012

3

Màn hình máy tính

TCVN 9508:2012

4

Tủ giữ lạnh thương mại

TCVN 10289:2014

5

Máy tính xách tay

TCVN 11848:2021

Từ ngày 1/4/2025

 

6

Máy tính để bàn

TCVN 13371:2021

III.

Nhóm thiết bị công nghiệp

1

Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc

TCVN 7540-1:2013

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

 

2

Máy biến áp phân phối

TCVN 8525:2015

3

Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố

TCVN 12666:2019

Từ ngày 1/4/2025

 

4

Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp

 

TCVN 8630:2010

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

TCVN 8630:2019

Từ ngày 1/4/2025

* Ghi chú: Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.