Các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành thị trường điện, giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện với giá hợp đồng còn hiệu lực để tham gia thị trường điện theo quy định. Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-ĐTĐL như sau:

Danh sách nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2022

STT

Tên nhà máy

Phân loại

Công suất (MW)

Công ty phát điện

Ghi chú

I.

Nhà máy nhiệt điện

 

 

 

 

1

An Khánh

NĐ than

120

Công ty CP nhiệt điện An Khánh

 

2

Cẩm Phả

NĐ than

670

Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả

 

3

Cao Ngạn

NĐ than

115

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn

 

4

Duyên Hải 1

NĐ than

1.245

Công ty nhiệt điện Duyên Hải

 

5

Duyên Hải 3

NĐ than

1.245

Công ty nhiệt điện Duyên Hải

 

6

Duyên Hải 3 MR

NĐ than

688

Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

7

Hải Phòng

NĐ than

1.200

Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng

 

8

Mạo Khê

NĐ than

440

Công ty nhiệt điện Đông Triều

 

9

Mông Dương 1

NĐ than

1.080

Công ty nhiệt điện Mông Dương

 

10

Na Dương

NĐ than

111,2

Công ty nhiệt điện Na Dương

 

11

Nghi Sơn 1

NĐ than

600

Công ty nhiệt điện Nghi Sơn

 

12

Phả Lại 1

NĐ than

380

Công ty CP nhiệt điện Phả Lại

 

13

Phả Lại 2

NĐ than

570

Công ty CP nhiệt điện Phả Lại

 

14

Quảng Ninh

NĐ than

1.200

Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh

 

15

Sơn Động

NĐ than

220

Công ty nhiệt điện Sơn Động

 

16

Thái Bình 1

NĐ than

600

Công ty nhiệt điện Thái Bình

 

17

Thăng Long

NĐ than

620

Công ty CP nhiệt điện Thăng Long

 

18

Vĩnh Tân 4 - 4 MR

NĐ than

1.800

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

19

Uông Bí MR

NĐ than

620

Công ty nhiệt điện Uông Bí

 

20

Vĩnh Tân 2

NĐ than

1.245,6

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân

 

21

Vũng Áng 1

NĐ than

1.200

Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh

 

22

Cà Mau 1 & 2

Tuabin khí

1.500

Công ty nhiệt điện dầu khí Cà Mau

 

23

Nhơn Trạch 1

Tuabin khí

450

Công ty điện lực dầu khí Nhơn Trạch

 

24

Nhơn Trạch 2

Tuabin khí

750

Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2

 

25

Phú Mỹ 1

Tuabin khí

1.059

Công ty nhiệt điện Phú Mỹ

 

26

Phú Mỹ 2.1

Tuabin khí

948

Công ty nhiệt điện Phú Mỹ

 

27

Phú Mỹ 4

Tuabin khí

468

Công ty nhiệt điện Phú Mỹ

 

II.

Nhà máy thủy điện

 

 

 

 

II.1

Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần

 

 

 

 

28

A Vương

Thủy điện

210

Công ty CP thủy điện A Vương

 

29

An Khê

Thủy điện

160

Công ty thủy điện An Khê - Kanak

 

30

Bản Vẽ

Thủy điện

320

Công ty thủy điện Bản Vẽ

 

31

Bắc Bình

Thủy điện

34

Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam

 

32

Bình Điền

Thủy điện

44

Công ty CP thủy điện Bình Điền

 

33

Buôn Kuôp

Thủy điện

280

Công ty thủy điện Buôn Kuôp

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang

34

Buôn Tua Srah

Thủy điện

86

Công ty thủy điện Buôn Kuôp

35

Srêpok 3

Thủy điện

220

Công ty thủy điện Buôn Kuôp

36

Cửa Đạt

Thủy điện

97

Công ty CP thủy điện Cửa Đạt

 

37

Đa Mi

Thủy điện

175

Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

38

Đa Nhim

Thủy điện

240

Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

39

Đại Ninh

Thủy điện

300

Công ty thủy điện Đại Ninh

 

40

Đam’ Bri

Thủy điện

75

Công ty CP thủy điện Miền Nam

 

41

Đăk Mi 4

Thủy điện

208

Công ty CP thủy điện Đăk Mi

Đăk Mi 4 (4A, 4B, 4C)

42

Đăk Re

Thủy điện

60

Công ty CP thủy điện Đăk Re

 

43

ĐăkĐrinh

Thủy điện

125

Công ty CP thủy điện ĐăkĐrinh

 

44

Đăkr’Tih

Thủy điện

144

Công ty CP thủy điện Đăkr’Tih

 

45

Đồng Nai 2

Thủy điện

70

Công ty CP thủy điện Trung Nam

 

46

Đồng Nai 3

Thủy điện

180

Công ty thủy điện Đồng Nai

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang

47

Đồng Nai 4

Thủy điện

340

Công ty thủy điện Đồng Nai

48

Hàm Thuận

Thủy điện

300

Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

49

Hủa Na

Thủy điện

180

Công ty CP thủy điện Hủa Na

 

50

Hương Điền

Thủy điện

81

Công ty CP đầu tư Hương Điền

 

51

Kanak

Thủy điện

13

Công ty thủy điện An Khê - Kanak

 

52

Krông H’năng

Thủy điện

64

Công ty CP Sông Ba

 

53

Nậm Chiến 1

Thủy điện

200

Công ty CP thủy điện Nậm Chiến

 

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang

54

Nậm Chiến 2

Thủy điện

32

Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc

55

Quảng Trị

Thủy điện

64

Công ty thủy điện Quảng Trị

 

56

Sông Bung 2

Thủy điện

100

Công ty CP thủy điện Sông Bung

 

57

Sông Bung 4

Thủy điện

156

Công ty CP thủy điện Sông Bung

 

58

Sông Côn

Thủy điện

63

Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn

 

59

Sông Hinh

Thủy điện

70

Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

60

Sông Tranh 2

Thủy điện

190

Công ty thủy điện Sông Tranh

 

61

Thác Bà

Thủy điện

120

Công ty CP thủy điện Thác Bà

 

62

Thác Mơ

Thủy điện

150

Công ty CP thủy điện Thác Mơ

 

63

Thượng Kon Tum

Thủy điện

220

Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

64

Vĩnh Sơn

Thủy điện

66

Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

II.2

Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần

 

 

 

 

65

A Lưới

Thủy điện

170

Công ty CP thủy điện Miền Trung

 

66

Bắc Hà

Thủy điện

90

Công ty CP thủy điện Bắc Hà

 

67

Sông Ba Hạ

Thủy điện

220

Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ

 

68

Hương Sơn

Thủy điện

33

Công ty CP thủy điện Hương Sơn

 

69

Trung Sơn

Thủy điện

260

Công ty thủy điện Trung Sơn

 

II.3

Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày

 

 

 

 

70

Bá Thước 1

Thủy điện

60

Công ty CP thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa

 

71

Bá Thước 2

Thủy điện

80

Công ty CP thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa

 

72

Bắc Mê

Thủy điện

45,5

Tổng công ty CP thương mại xây dựng

 

73

Chi Khê

Thủy điện

41

Công ty CP năng lượng Agrita - Nghệ Tĩnh

 

74

Đa Dâng 2

Thủy điện

34

Công ty CP thủy điện Miền Nam

 

75

Đăk Mi 3

Thủy điện

63

Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

 

76

Đồng Nai 5

Thủy điện

150

Công ty CP thủy điện Đồng Nai 5

 

77

Khe Bố

Thủy điện

100

Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam

 

78

Long Tạo

Thủy điện

44

Công ty CP thủy điện Long Tạo Điện Biên

 

79

Nậm Mức

Thủy điện

44

Công ty CP thủy điện Nậm Mức

 

80

Nậm Na 2

Thủy điện

66

Công ty CP năng lượng Nậm Na 2

 

81

Nậm Na 3

Thủy điện

84

Công ty CP năng lượng Nậm Na 3

 

82

Nậm Toóng

Thủy điện

34

Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa

 

83

Ngòi Phát

Thủy điện

84

Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

(Ngòi Phát, Ngòi Phát MR)

84

Nho Quế 1

Thủy điện

32

Công ty CP thủy điện Nho Quế 1

 

85

Nho Quế 2

Thủy điện

48

Công ty CP đầu tư và phát triển điện Nho Quế

 

86

Nho Quế 3

Thủy điện

110

Công ty CP thủy điện Nho Quế 3

 

87

Sông Bạc

Thủy điện

42

Công ty CP thủy điện Sông Bạc

 

88

Sông Bung 4A

Thủy điện

49

Công ty CP Phú Thạnh Mỹ

 

89

Sông Bung 5

Thủy điện

57

Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1

 

90

Sông Giang 2

Thủy điện

37

Công ty CP khai thác thủy điện Sông Giang

 

91

Sông Lô 6

Thủy điện

48

Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang

 

92

Sông Tranh 3

Thủy điện

62

Công ty CP thủy điện Sông Tranh 3

 

93

Sông Tranh 4

Thủy điện

48

Công ty CP thủy điện Sông Tranh 4

 

94

Srêpok 4

Thủy điện

80

Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải

 

95

Srêpok 4A

Thủy điện

64

Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

 

96

Srok Phu Miêng

Thủy điện

51

Công ty CP thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

 

97

Sử Pán 2

Thủy điện

34

Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

 

98

Thái An

Thủy điện

82

Công ty CP thủy điện Thái An

 

99

Thuận Hòa

Thủy điện

42

Công ty CP thủy điện Thuận Hòa Hà Giang

 

100

Tà Thàng

Thủy điện

60

Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai

 

101

Văn Chấn

Thủy điện

57

Công ty CP thủy điện Văn Chấn

 

Danh sách nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2022

STT

Tên nhà máy

Phân loại

Công suất (MW)

Công ty phát điện

Ghi chú

I.

    Nhà máy điện đa 

mục tiêu và

  phối hợp 

vận hành với NMĐ đa mục tiêu

 

1

Hòa Bình

Thủy điện

1.920

Công ty thủy điện Hòa Bình

 

 

  Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (SMHP)

2

Ialy

Thủy điện

720

Công ty thủy điện Ialy

3

Lai Châu

Thủy điện

1.200

Công ty thủy điện Sơn La

4

Sơn La

Thủy điện

2.400

Công ty thủy điện Sơn La

5

Trị An

Thủy điện

400

Công ty thủy điện Trị An

6

Tuyên Quang

Thủy điện

342

Công ty thủy điện Tuyên Quang

7

Bản Chát

Thủy điện

220

Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

 

 

  Nhà máy điện phối hợp vận hành với SMHP

8

Huội Quảng

Thủy điện

520

Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

9

Pleikrông

Thủy điện

100

Công ty thủy điện Ialy

10

Sê San 3

Thủy điện

260

Công ty thủy điện Ialy

11

Sê San 4

Thủy điện

360

Công ty phát triển thủy điện Sê San

12

Chiêm Hóa

Thủy điện

48

Công ty CP ĐT XD và TM quốc tế

  Trên cùng bậc thang với SMHP và các nhà máy điện phối hợp vận hành với SMHP

13

Sê San 3A

Thủy điện

108

Công ty CP đầu tư và phát triển điện Sê San 3A

14

Sê San 4A

Thủy điện

63

Công ty CP thủy điện Sê San 4A

II.

Nhà máy điện BOT

 

 

 

 

15

Cần Đơn

Thủy điện

78

Công ty CP thủy điện Cần Đơn

 

16

Duyên Hải 2

NĐ than

1.200

Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam

 

17

Hải Dương 1

NĐ than

1.200

Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương

 

18

Mông Dương 2

NĐ than

1.200

Công ty TNHH điện lực AES - TKV

 

19

Nghi Sơn 2

NĐ than

1.330

Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2

 

20

Phú Mỹ 2.2

Tuabin khí

720

Công ty TNHH năng lượng Mê Kông

 

21

Phú Mỹ 3

Tuabin khí

720

Công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3

 

22

Vĩnh Tân 1

NĐ than

1.200

Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1

 

III.

Nhà máy điện thuộc

KCN bán 

điện năng 

 

23

Formosa Hà Tĩnh

NĐ than

676

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

 

24

Formosa Đồng Nai

NĐ than

450

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa

 

IV.

Nhà máy nhập khẩu

nước ngoài

 

 

 

25

Xekaman 1

Thủy điện

290

Công ty TNHH điện Xekaman 1

 

26

Xekaman 2

Thủy điện

250

Công ty CP điện Việt - Lào

 

27

Xekaman Xanxay

Thủy điện

32

Công ty TNHH điện Xekaman 1

 

* Ghi chú: Ngoài các nhà máy điện trong bảng trên, danh sách các nhà máy phát điện gián tiếp tham gia thị trường điện năm 2022 còn bao gồm các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ và các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện.

Danh sách nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2022

STT

Tên nhà máy

Phân loại

Công suất (MW)

Công ty phát điện

Ghi chú

1

Đăk Mi 2

Thủy điện

147

Công ty CP tập đoàn Hà Đô

 

2

Hồi Xuân

Thủy điện

102

Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân

 

3

Nậm Củm 4

Thủy điện

54

Công ty CP thủy điện Nậm Củm

 

4

Pắc Ma

Thủy điện

140

Công ty CP thủy điện Pắc Ma

 

5

Sông Hậu 1

NĐ than

1.200

BQLDA nhiệt điện Sông Hậu 1

 

6

Thác Mơ MR

Thủy điện

75

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

7

Thái Bình 2

Nhiệt điện

1.200

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam