Độ dẫn điện là gì?

Sự di chuyển của các hạt điện tích tạo nên dòng điện. Độ dẫn điện là thông số thể hiện khả năng của một chất cho phép các hạt điện tích di chuyển qua nó. Nói cách khác, độ dẫn điện chính là khả năng dẫn điện của một chất.

Sở dĩ các chất có thể dẫn điện là do chúng cho phép các electron di chuyển bên trong chúng một cách dễ dàng. Độ dẫn điện là một thuộc tính nội tại của vật chất.

Độ dẫn điện được ký hiệu σ và có đơn vị là siemens trên cm (S/cm).

Mối quan hệ giữa độ dẫn điện và điện trở suất

Độ dẫn điện của một chất còn liên quan đến điện trở suất của chất đó.

Độ dẫn điện (σ) là nghịch đảo của điện trở suất (ρ): σ = 1/ρ

Điện trở suất hay còn được gọi là điện trở riêng, là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của mỗi chất. Hiểu một cách đơn giản, bản chất của điện trở suất là thể hiện sự cản trở các hạt mang điện tích dịch chuyển bên trong mỗi chất.

Điện trở suất của chất tỉ lệ nghịch với khả năng dẫn điện của chất. Một chất nếu có điện trở suất càng nhỏ, chất đó có khả năng dẫn điện càng lớn. Ngược lại, một chất có điện trở suất càng lớn, khả năng dẫn điện càng nhỏ. Đối với những vật siêu dẫn điện thì điện trở của chúng rất nhỏ.

Vật liệu có độ dẫn điện tốt và kém

Các kim loại đều dẫn điện ở một mức độ nhất định, nhưng có một số kim loại có tính dẫn điện cao hơn các kim loại khác. Trong các kim loại, bạc dẫn điện tốt nhất. Các chất cách điện như thủy tinh và nước tinh khiết có độ dẫn điện kém.

Ví dụ về vật dẫn điện tốt bao gồm: Bạc; Đồng nguyên chất; Vàng; Nhôm; Kẽm; Niken; Đồng thau (là hợp kim đồng và kẽm).

Ví dụ về vật dẫn điện kém bao gồm: Cao su; Thủy tinh; Nhựa; Gỗ khô; Kim cương; Không khí

Nước tinh khiết dưới dạng nước cất (chỉ có trong phòng thí nghiệm) không có ion, không có tạp chất. Vì lý do này, về lý thuyết nước tinh khiết không dẫn điện. Trong khi đó, nước thông thường (như nước đóng bình, vòi bếp, hồ bơi, nước mưa, nước sông, nước suối, nước biển…) đều có chứa một lượng đáng kể các chất hòa tan, tạp chất và khoáng chất. Vì lý do này, nước thông thường dẫn điện rất tốt.