Thủy điện Sơn La

- Là thủy điện bậc thang thứ hai trên sông Đà, phía dưới thủy điện Lai Châu, phía trên thủy điện Hòa Bình.

- Địa điểm công trình: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mức nước dâng bình thường: 215m. Mức nước chết: 175m. Dung tích hồ chứa: 9,26 tỉ m3.

     + Số tổ máy: 6 tổ máy (400 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 2.400 MW

     + Điện lượng trung bình năm: 9,4 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 2/12/2005: Khởi công xây dựng, đồng thời ngăn sông Đà đợt 1

     + Ngày 23/12/2008: Ngăn sông Đà đợt 2

     + Ngày 15/5/2010: Chính thức tích nước hồ thủy điện Sơn La.

     + Ngày 17/12/2010: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 21/4/2011: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 25/8/2011: Tổ máy số 3 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 19/12/2011: Tổ máy số 4 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 28/4/2012: Tổ máy số 5 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 26/9/2012: Tổ máy số 6 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 23/12/2012: Khánh thành công trình

Thủy điện Hòa Bình

- Là thủy điện bậc thang dưới cùng trên sông Đà.

- Là công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng trên sông Đà (năm 1979).

- Địa điểm công trình: TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mức nước dâng bình thường cao: 117m. Mức nước chết: 80m. Dung tích hồ chứa: 9,45 tỉ m3.

     + Số tổ máy: 8 tổ máy (240 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt 1.920 MW

     + Điện lượng trung bình năm: 8,16 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 6/11/1979: Khởi công xây dựng

     + Ngày 12/1/1983: Ngăn sông Đà đợt 1. Ngày 9/1/1986: Ngăn sông Đà đợt 2

     + Ngày 30/12/1988: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 4/11/1989: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 27/3/1991: Tổ máy số 3 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 19/12/1991: Tổ máy số 4 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 19/1/1993: Tổ máy số 5 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 29/6/1993: Tổ máy số 6 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 7/12/1993: Tổ máy số 7 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 4/4/1994: Tổ máy số 8 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 20/12/1994: Khánh thành công trình.

Thủy điện Hòa Bình mở rộng

- Địa điểm công trình: Phường Phương Lâm, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Số tổ máy: 2 tổ máy (240 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 480 MW

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 10/1/2021: Khởi công xây dựng.

Thủy điện Lai Châu

- Là thủy điện bậc thang trên cùng trên sông Đà.

- Địa điểm công trình: Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mức nước dâng bình thường: 295m. Mức nước chết: 265m. Dung tích hồ chứa 1,215 tỷ m3.

     + Số tổ máy: 3 tổ máy (400 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp máy 1.200 MW.

     + Điện lượng trung bình năm 4,670 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 5/1/2011: Khởi công xây dựng.

     + Ngày 14/12/2015: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 20/6/2016: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 9/11/2016: Tổ máy số 3 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 20/12/2016: Khánh thành công trình.

Thủy điện Huội Quảng

- Địa điểm công trình: Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mức nước dâng bình thường: 370m. Mức nước chết: 368m. Dung tích hồ chứa: 184,2 triệu m3

     + Số tổ máy: 2 tổ máy (260 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 520 MW

     + Điện lượng trung bình năm: 1,904 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 8/1/2006: Khởi công xây dựng

     + Ngày 27/1/2011: Ngăn sông đợt 1

     + Ngày 28/12/2015: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 19/6/2016: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia

     + Tháng 11/2016: Khánh thành công trình

Thủy điện Bản Chát

- Địa điểm công trình: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mức nước dâng bình thường: 475m. Mức nước chết: 431m. Dung tích hồ chứa: 2.137 triệu m3

     + Số tổ máy: 2 tổ máy (110 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 220 MW

     + Điện lượng trung bình năm: 1,158 tỉ kWh/năm.

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 8/1/2006: Khởi công xây dựng

     + Ngày 15/2/2008: Ngăn sông đợt 1

     + Ngày 8/2/2013: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 29/5/2013: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 31/12/2015: Khánh thành công trình

Thủy điện Nậm Chiến 1

- Địa điểm công trình: Xã Ngọc Chiến, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Dung tích hồ chứa: 154 triệu m3

     + Số tổ máy: 2 tổ máy. Tổng công suất lắp đặt: 200 MW

     + Điện lượng trung bình năm: 791,07 triệu KWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 26/12/2007: Khởi công xây dựng

     + Ngày 14/1/2013: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia.

     + Tháng 7/2013: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia