Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

1/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

1/9/2021

7:30 - 15:00

Một phần thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng (khách hàng trạm Hàm Thắng 4B), huyện Hàm Thuận Bắc

1/9/2021

8:00 - 10:30

Một phần khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 4A, trạm Nam Phú Mỹ), huyện Hàm Thuận Bắc