Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

21/7/2022

6:00 - 6:30

Khu công viên bắc tượng đài, T6 KCV bắc tượng đài, T5 KCV bắc tượng đài, T4 KCV bắc tượng đài, Bắc tượng đài T7, Bắc tượng đài T8, Khu biệt thự đảo xanh, Đất kinh tuyến số 1, Xử lý nước thải - ĐN đài tưởng niệm, Nhà hàng for you, KS Đảo Xanh T1, KS Đảo Xanh T2, Công ty Khởi Phát

21/7/2022

6:00 - 16:30

Bắc đài tưởng niệm T2, Bắc đài tưởng niệm T3

22/7/2022

7:00 - 15:30

UBND phường Thuận Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

22/7/2022

7:30 - 9:30

TBA Đoàn Hữu Trưng

22/7/2022

16:00 - 16:30

Thủy Tú 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

20/7/2022

7:00 - 8:00

TBA Sơn Trà 1

20/7/2022

8:00 - 12:30

Khách sạn Cicilia

20/7/2022

9:00 - 12:00

Khách sạn San Marino

20/7/2022

10:00 - 11:00

TBA Sơn Trà 1

20/7/2022

13:00 - 14:00

TBA KDC Thọ Quang

20/7/2022

16:00 - 17:00

TBA KDC Thọ Quang

21/7/2022

7:00 - 8:00

TBA Thành Vinh 2

21/7/2022

9:30 - 12:30

Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Cúc

21/7/2022

10:00 - 11:00

TBA Thành Vinh 2

21/7/2022

13:00 - 14:00

TBA KDC Sơn Trà - Điện Ngọc T3

21/7/2022

13:30 - 17:00

PVTC Hòa Bình Green (Công ty CP ĐT XD TM Hòa Bình Xanh)

21/7/2022

16:00 - 17:00

TBA KDC Sơn Trà - Điện Ngọc T3

22/7/2022

7:00 - 8:00

TBA KDC Sơn Trà - Điện Ngọc T2

22/7/2022

7:00 - 11:00

TBA Phạm Văn Đồng T5

22/7/2022

9:00 - 11:30

TBA Nhật Hoàng

22/7/2022

10:00 - 11:00

TBA KDC Sơn Trà - Điện Ngọc T2

22/7/2022

13:00 - 14:00

TBA KDC Sơn Trà - Điện Ngọc T5

22/7/2022

13:30 - 17:30

TBA Hồ Nghinh T5

22/7/2022

14:00 - 16:30

TBA Massage Yakson

22/7/2022

16:00 - 17:00

TBA KDC Sơn Trà - Điện Ngọc T5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

20/7/2022

6:30 - 7:30

TBA Chúc Động

20/7/2022

10:00 - 11:00

TBA Chúc Động

20/7/2022

13:00 - 14:00

TBA KĐT Phương Trang T2

20/7/2022

15:30 - 16:30

TBA KĐT Phương Trang T2

22/7/2022

5:30 - 8:00

TBA Huỳnh Ngọc Huệ

22/7/2022

5:30 - 10:30

TBA Tôn Đản 2

22/7/2022

5:30 - 10:30

TBA KDC Huỳnh Ngọc Huệ T3

22/7/2022

7:30 - 10:30

TBA Nguyễn Phước Nguyên 2

22/7/2022

13:00 - 16:30

TBA Bạch Hạc 3

22/7/2022

13:30 - 16:00

TBA Lê Độ 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

20/7/2022

6:00 - 11:00

TBA Diêu Phong 2, TBA thôn 5 Hòa Khương T1

21/7/2022

6:00 - 9:00

Đại La

21/7/2022

8:30 - 11:00

Đại La 2

21/7/2022

14:30 - 16:30

Đại La 3

22/7/2022

6:00 - 10:00

TBA Trường Bản

22/7/2022

7:30 - 11:00

TBA Mỏ Đá Hố Chuồn

22/7/2022

13:30 - 17:00

TBA Hòa Khê