Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

29/4/2022

5:15 - 5:45

PX May 6; CN Công ty An Bình

29/4/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP 3 phường Tam Hòa

29/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 1, 2 phường An Bình

29/4/2022

9:45 - 11:30

Một phần KP 6 phường Tam Hiệp

29/4/2022

13:00 - 16:00

Một phần KP 3 phường Tam Hòa

3/5/2022

5:15 - 5:45

PX May 6; CN Công ty An Bình

3/5/2022

6:00 - 6:30

Một phần KP 9, 11, 11A phường Tân Phong

    

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

29/4/2022

7:30 - 7:50

Một phần xã Xuân Bắc (khu vực từ ngã ba Chế Chiến về hướng Suối Nho)

29/4/2022

8:30 - 11:30

Một phần các ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ, xã Suối Cao

29/4/2022

16:40 - 17:00

Một phần xã Xuân Bắc (khu vực từ ngã ba Chế Chiến về hướng Suối Nho)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

29/4/2022

8:00 - 9:15

Một phần khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước

29/4/2022

9:30 - 10:45

Một phần khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước

29/4/2022

13:00 - 14:15

Một phần khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

29/4/2022

8:30 - 14:30

Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

29/4/2022

8:30 - 9:30

Một phần KP Long Điềm, phường Long Bình Tân. Công ty CP TM SX Hùng Đại Dương