Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

19/6/2022

8:00 - 12:00

KV 3, 4 phường 3 (đường Trần Hưng Đạo, Cống 3); Ấp 2, 3 xã Vị Tân, TP Vị Thanh (dọc kênh Xáng Xà No); KV 4 phường 7, TP Vị Thanh (đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh)

19/6/2022

8:00 - 16:30

KV 2, 3, một phần KV 4, phường 7, TP Vị Thanh (kênh Xáng Hậu, cụm CN-TTCN TP Vị Thanh); Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

20/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

21/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

20/6/2022

8:00 - 17:00

KV 3 phường Lái Hiếu

21/6/2022

8:00 - 17:00

KV 6 phường Lái Hiếu; ấp Sậy Niếu, xã Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

19/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

21/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp 4, xã Hòa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

19/6/2022

8:00 - 8:04

Xã Vĩnh Thuận Tây

19/6/2022

8:00 - 15:00

Xã Vị Thủy; Xã Vĩnh Thuận Tây

19/6/2022

14:56 - 15:00

Xã Vĩnh Thuận Tây