Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

24/7/2022

7:00 - 17:30

Đường Nguyễn Trung Trực, Lê Quý Đôn, Phan Đăng Lưu, KDC An Bình

25/7/2022

7:00 - 17:00

Đường Hoàng Diệu, Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân

26/7/2022

7:00 - 17:30

Một phần đường Mạc Cửu, Đông Hồ, Lê Thị Hồng Gấm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/7/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp Gò Đất, xã Bình An

26/7/2022

14:00 - 17:00

Một phần ấp Gò Đất, xã Bình An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

24/7/2022

8:00 - 17:30

Kinh K2 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

25/7/2022

8:00 - 9:30

Khu vực vàm Hàn, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

25/7/2022

9:30 - 17:00

K/h Phan Doãn Sơn vàm Hàn, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

26/7/2022

8:00 - 17:30

Một phần xã Tân Khánh Hòa; Vĩnh Phú; xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

26/7/2022

8:00 - 11:00

KV tổ 5 đến tổ 7 ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn. Cơ sở nuôi tôm Xuân

26/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm (KV đê quốc phòng)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

24/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Cửa Cạn; một phần xã Gành Dầu

25/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 1, KP 2 phường Dương Đông; một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới

25/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần KP 5, KP 12 phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương; xã Hàm Ninh; xã Bãi Thơm

26/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Bãi Thơm; một phần xã Hàm Ninh; một phần xã Gành Dầu, TP Phú Quốc

26/7/2022

9:30 - 11:00

Một phần xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

26/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần KP 6, KP 9, KP 10 phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương; xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

25/7/2022

9:00 - 12:00

Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

26/7/2022

8:00 - 17:00

Khu vực 3000 đến 5000 kinh Thủy Lợi xã Vĩnh Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

25/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

25/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Phước B

25/7/2022

13:00 - 15:00

Một phần xã Định Hòa; thị trấn Gò Quao

26/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

26/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc