Điện lực thành phố Bến Tre

1/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú

1/11/2020 (9h00-11h00): Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

3/11/2020 (7h00-17h00): Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim

4/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

5/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 2B, 3, Nhơn Nghĩa, Nhơn An, xã Nhơn Thạnh; Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

6/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

3/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 6, 7 xã An Thủy, huyện Ba Tri

4/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Bảo Thuận; Ấp 7 xã An Thủy; Ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

5/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã An Hiệp; Ấp 2, 3 xã Vĩnh Hòa; Ấp An Phú, xã An Hòa Tây; Ấp 8 xã An Đức, huyện Ba Tri

6/11/2020 (7h00-17h00): Xã Bảo Thạnh; Ấp 1, 2, 3 xã Tân Xuân; Ấp 1, 3 xã An Ngãi Trung; Ấp Phước Thạnh, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

6/11/2020 (7h00-17h00): Khách hàng Võ Văn Sanh xã Phước Ngãi; Trại cá Phú Lễ xã Phú Lễ; Trường THCS Mỹ Nhơn xã Mỹ Nhơn; Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Thanh, Võ Thị Hồng Vân xã An Hiệp, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

1/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Hòa, Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A; Ấp An Thiện, xã An Thới

2/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Trường, xã Phước Hiệp

4/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

6/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp

Điện lực Bình Đại

1/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Thạnh Phước

2/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Long Hòa; Ấp 3 xã Bình Thới; Cty TNHH Hoàng Vũ, xã Bình Thới

3/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Long Hòa; Ấp Giồng Hổ, xã Thới Lai; Ấp 4 xã Phú Long; Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị; Cty TNHH Hoàng Vũ, xã Bình Thới

4/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Hưng Nhơn, Tân Hưng, xã Châu Hưng

5/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Giồng Bông, xã Thới Lai

6/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới An, xã Thới Thuận

Điện lực Thạnh Phú

1/11/2020 (7h30-17h00): KP 1, thị trấn Thạnh Phú

2/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Điền, xã An Điền

3/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hội A, An Hội B, xã An Thuận

4/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Qúi Hòa, xã Hòa Lợi

5/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Trị Hạ - KP 1, thị trấn Thạnh Phú

5/11/2020 (7h30-12h00): Ấp An Bình, An Hòa, An Khương, xã Mỹ An

5/11/2020 (13h00-16h00): Ấp An Hòa, xã Mỹ An

6/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong; Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

Điện lực Châu Thành

2/11/2020 (7h30-16h00): Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

2/11/2020 (9h00-17h00): Ấp Phước Thành, xã Tam Phước

5/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp

Điện lực Giồng Trôm

1/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 12 xã Tân Hào

2/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Châu Bình; Ấp 3 xã Hưng Phong; Ấp 5 xã Long Mỹ

3/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Thuận Điền

4/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Thuận Điền

5/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Thuận Điền; Ấp 3 xã Long Mỹ

Điện lực Chợ Lách

1/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành; KP 2, 3 thị trấn Chợ Lách; Ấp Phú Thới, Thanh Tân, xã Tân Thiềng

2/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình; Ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng

3/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành; Ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách

4/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa; Ấp Bình Tây, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành; Ấp Tân An, xã Long Thới

5/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa; Ấp Vĩnh Bắc, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

6/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành; Ấp Long Hòa, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

1/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Thanh Sơn 1, 2, 3 xã Thanh Tân; Ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình

2/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Nhuận, Giồng Chùa, xã Nhuận Phú Tân

3/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

4/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Lý, xã Phước Mỹ Trung; Ấp Đông Hòa, xã Thành An

5/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc