Điện lực Đồng Xoài

2/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần KP 5 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

4/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần KP Suối đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

Điện lực Phú Riềng

2/6/2021 (6:00 - 16:00): Xã Phú Riềng, xã Phú Trung, một phần xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

8/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần thôn 8 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đốp

4/6/2021 (6:30 - 6:45; 17:00 - 17:15): Ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Xã Phước Minh, Đa Kia, Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

4/6/2021 (6:30 - 7:00; 16:30 - 17:00): TT Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện, huyện Bù Đốp

4/6/2021 (6:30 - 17:00): KP Thanh Bình, ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

7/6/2021 (8:00 - 11:30): Công ty Chăn nuôi Nhất Bình 

Điện lực Đồng Phú

2/6/2021 (7:30 - 16:00): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

4/6/2021 (7:30 - 16:00): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

7/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

7/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

8/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

Điện lực Hớn Quản

4/6/2021 (7:30 - 16:00): Toàn bộ xã Thanh An (trừ ấp An Hòa) huyện Hớn Quản