Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

16/01/2022

8:00 - 11:30

Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

16/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

16/01/2022

10:00 - 17:00

Khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

16/01/2022

8:30 - 11:30

Ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

16/01/2022

8:30 - 12:00

Ấp - Kinh số 1, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

16/01/2022

10:30 - 14:30

Ấp Vĩnh Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

16/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp - Kinh số 1, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

16/01/2022

13:30 - 16:30

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

17/01/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thuận Thành A, xã Thuận An, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

16/01/2022

9:00 - 17:00

Ấp An Hòa, An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ

16/01/2022

10:00 - 15:00

Ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

15/01/2022

7:00 - 16:00

Ấp An Hội 3, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

16/01/2022

7:00 - 11:00

Khóm Tân Đông, Tân Hạnh, Tân Vinh, TT Tân Quới, huyện Bình Tân

16/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thành Đức, Thành Nghĩa, Thành Phú, Thành Tâm, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

16/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp Thành Nghĩa, Thành Ninh, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Khóm Thành Công, TT Tân Quới, huyện Bình Tân

17/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp An Phước, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

17/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân