Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

11/9/2022

5:00 - 17:00

Phía tay phải đường Đinh Tiên Hoàng từ bến xe mới đến ngã 3 chiều Tím, một phần đường Phó Cơ Điều, đường Mậu Thân từ ngã 3 Chiều Tím đến UBND phường 3, TP Vĩnh Long

11/9/2022

5:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty Cápsule, đường Phan Đình Phùng, phường 8, TP Vĩnh Long

12/9/2022

8:00 - 9:00

Đường Hùng Vương, phường 1, TP Vĩnh Long

12/9/2022

8:00 - 10:00

Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

12/9/2022

8:00 - 17:00

Đường Trần Phú, Lò Rèn, phường 4, TP Vĩnh Long

12/9/2022

9:00 - 10:00

Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP Vĩnh Long

12/9/2022

10:00 - 10:40

Đường Nguyễn Thái Học, phường 1, TP Vĩnh Long

12/9/2022

10:40 - 11:40

Một phần đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Bé, phường 1, TP Vĩnh Long

12/9/2022

13:10 - 14:00

Đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long

12/9/2022

14:00 - 15:00

Đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long

12/9/2022

15:00 - 15:40

Đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long

12/9/2022

16:00 - 17:00

Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

10/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Lợi, Tích Khánh, xã Thiện Mỹ; Khu 4 TT Trà Ôn, Ấp Tích Khánh, Mương Điều, Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

10/9/2022

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

12/9/2022

8:00 - 12:00

Ấp Hóa Thành, xã Đông Thành, TX Bình Minh

12/9/2022

12:00 - 17:00

Ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

12/9/2022

8:30 - 17:00

Ấp 8 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

10/9/2022

7:00 - 17:00

Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân