Ngày

Giờ

Trận

Kênh

26/5

18:00

Topenland Bình Định – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, HTV thể thao

26/5

19:15

Công an Hà Nội – Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5

26/5

19:15

Hải Phòng – Khánh Hòa

FPT Play

27/5

17:00

Becamex Bình Dương – Hà Nội

FPT Play

27/5

18:00

SHB Đà Nẵng – Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, VTV5

27/5

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV thể thao

28/5

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Viettel

FPT Play