Ngày

Giờ

Tứ kết

Kênh

5/7/2024

08:00

Argentina – Ecuador (1)

VTC3

6/7/2024

08:00

Venezuela – Canada (2)

VTC3

7/7/2024

05:00

Columbia – Panama (3)

VTC3

08:00

Uruguay – Brazil (4)

VTC3

 

 

Bán kết

 

10/7/2024

07:00

Thắng tứ kết 1 – Thắng tứ kết 2 (1)

VTC3

11/7/2024

07:00

Thắng tứ kết 3 – Thắng tứ kết 4 (2)

VTC3

 

 

Tranh hạng 3

 

14/7/2024

07:00

Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2

VTC3

 

 

Chung kết

 

15/7/2024

07:00

Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2

VTC3