Ngày

Giờ

Tứ kết

Kênh

05/7/2024

23:00

Đức – Tây Ban Nha (1)

VTV2, HTV7, HTV thể thao

06/7/2024

02:00

Bồ Đào Nha – Pháp (2)

VTV3, HTV7, HTV thể thao

23:00

Anh – Thụy Sĩ (3)

VTV2, HTV7, HTV thể thao

07/7/2024

02:00

Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ (4)

VTV3, HTV7, HTV thể thao

Ngày

Giờ

Bán kết

Kênh

10/7/2024

02:00

Thắng tứ kết 1 – Thắng tứ kết 2 (1)

VTV3, HTV7, HTV thể thao

11/7/2024

02:00

Thắng tứ kết 3 – Thắng tứ kết 4 (2)

VTV3, HTV7, HTV thể thao

Ngày

Giờ

Chung kết

Kênh

15/7/2024

02:00

Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2

VTV3, HTV7, HTV thể thao