Ngày

Giờ

Vòng 26

Kênh

30/6

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Hải Phòng

FPT Play, VTV5 tây nam bộ

30/6

17:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

30/6

17:00

Quy Nhơn Bình Định – Công an Hà Nội

FPT Play

30/6

17:00

Khánh Hòa – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV3

30/6

17:00

Quảng Nam – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5

30/6

17:00

Thể Công Viettel – Sông Lam Nghệ An

FPT Play

30/6

17:00

Hà Nội – Becamex Bình Dương

FPT Play, HTV thể thao