Ngày

Giờ

Trận

Kênh

Lượt trận 2

17/1

18:30

(A) Liban – Trung Quốc

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

17/1

21:30

(A) Tajikistan – Qatar

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

18/1

18:30

(B) Syria – Australia

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

18/1

21:30

(B) Ấn Độ – Uzbekistan

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

19/1

00:30

(C) Palestine – UAE

FPT Play, VTV2

19/1

18:30

(D) Iraq – Nhật Bản

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

19/1

21:30

(D) Việt Nam – Indonesia

FPT Play, VTV5

20/1

00:30

(C) Hồng Kông – Iran

FPT Play, VTV2

20/1

18:30

(E) Jordan – Hàn Quốc

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

20/1

21:30

(E) Bahrain – Malaysia

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

21/1

21:30

(F) Oman – Thái Lan

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

22/1

00:30

(F) Kyrgyzstan – Arab Saudi

FPT Play, VTV2